תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

החלף את תוף ההדמיה במדפסת HP LaserJet Ultra MFP M134, M230

החלף את תוף ההדמיה כאשר ההודעות בלוח הבקרה של המדפסת או תוכנת המדפסת יבקשו ממך לעשות זאת, כאשר התוף מתקלקל או כאשר איכות ההדפסה אינה קבילה.

החלף את תוף ההדמיה כאשר אתה רואה אחת או יותר מבין האינדיקציות האלה.

 • נורית ההתראה מהבהבת, נורית הטונר דולקת והסמלים Er ו-09 מתחלפים בלוח הבקרה של המדפסת.

 • הודעת מפלס נמוך של תוף ההדמיה או מפלס נמוך מאוד של תוף ההדמיה מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת.

 • יש לתדפיסים פגמים החוזרים בהפרשים של כל 26 מ"מ, הפרדים של 94 מ"מ, או שניהם.

תוף הדמיה חלופי, חלק מספר: CF232A או CF234A

רכוש תוף הדמיה

רכוש תוף הדמיה מקמעונאי מקומי או מאתר האינטרנט של HP.

 1. גש אל החנות של HP (באנגלית).

 2. בחר את המדינה/אזור שלך.

 3. לחץ על דיו וטונר בראש הדף.

 4. פעל בהתאם להוראות כדי להזמין תוף הדמיה עבור דגם המדפסת שלך.

החלף את תוף ההדמיה

הסר את מחסנית הטונר ואת תוף ההדמיה, ולאחר מכן החלף את התוף.

 1. הרם את מכלול הסורק, ואז פתח את המכסה העליון כדי לגשת אל פנים המדפסת.

  הרמת מכלול הסורק, ולאחר מכן פתיחת המכסה העליון
 2. סובב את מחסנית הטונר למצב ביטול הנעילה.

  שחרור הנעילה של מחסנית הטונר
 3. הוצא את מחסנית הטונר. תוף ההדמיה החדש מגיע עם מחסנית טונר בעלת קיבולת נמוכה. אם המחסנית הנוכחית שלך עדיין מספק איכות הדפסה סבירה, אחסן אותה במקום קריר ויבש.

  הסרת מחסנית הטונר
 4. הסר את תוף ההדמיה הישן, ולאחר מכן מחזר אותו.

  הרסת תוף ההדמיה
 5. הסר את תוף ההדמיה החדש ואת מחסנית הטונר מהאריזה.

  זהירות:

  אל תיגע בגליל הירוק שעל תוף ההדמיה. טביעות אצבעות על הגליל עלולות להוביל לאיכות הדפסה גרועה.

  אל תיגע בגליל הירוק שעל תוף ההדמיה
 6. התאם את המכלול של תוף ההדמיה ומחסנית הטונר למסילות בתוך המדפסת, ולאחר מכן דחוף אותו עד שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

  הכנס תוף הדמיה חדש שאליו מצורפת מחסנית טונר
 7. סגור את המכסה העליון והורד את מכלול הסורק.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏