תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet MFP M109-M112 - השגיאה 'הנייר אזל', המדפסת אינה אוספת נייר

לאחר שליחה של עבודת הדפסה, נורית ההתראהמהבהבת בלוח הבקרה של המדפסת, והודעת השגיאה הנייר אזל מוצגת במחשב או ביישום HP Smart.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדוק את הנייר ואז טען אותו מחדש

בדוק אם יש בערימת הנייר פגמים כגון חתיכות מקומטות, קרועות או מקופלות שעלולות לגרום לבעיה באיסוף הנייר.

 1. הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.

 2. הוצא מהערימה נייר מקומט, מקופל או קרוע.

 3. חפש חסימות בתוך מגש ההזנה והוצא אותן. ודא שדבר אינו חוסם את המגע בין הנייר לגלילים.

 4. טען את ערימת הנייר במגש הנייר.

  טעינת הנייר במגש ההזנה
 5. הזז את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייצמדו לקצוות הנייר.

  הזזה של מכווני רוחב הנייר

הדפס דף ניקוי

השתמש במצב ניקוי טונר כדי לנקות אבק מגלילי הנייר.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. פתח את ההגדרות המתקדמות, את עמוד הבית של המדפסת או את HP Device Toolbox.

  • האפליקציה HP Smart (Windows, Mac, iOS, Android): פתח את האפליקציה, ואז לחץ על השם או התמונה של המדפסת שלך. בחר הגדרות מדפסת במידת הצורך, ואז בחר הגדרות מתקדמות.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): חפש ופתח את HP, ואז פתח את HP Printer Assistant. בחר הדפס, ואז לחץ על עמוד הבית של המדפסת (EWS) או HP Device Toolbox.

 3. לחץ מערכת > שירות.

 4. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את שם משתמש וסיסמה.

  הערה:

  אם הסיסמה לא שונתה, תוכל למצוא את שם המשתמש ואת ה-PIN (סיסמה) מתחת לדלת הגישה למחסנית.

  דוגמה למיקום מדבקת שם המשתמש וה-pin
 5. את מצב ניקוי מנגנון ההיתוך, לחץ על התחל, ואז לחץ על אישור.

  נורית ההתראה מהבהבת בלוח הבקרה של המדפסת.

 6. בלוח הבקרה, לחץ על לחצן חידוש פעולה.

  המדפסת משתמשת בדף נייר אחד לנקות את מנגנון ההיתוך.

 7. השלך את הנייר בסל הפלט.

נקה את גלילי האיסוף

נקה אבק מגלילי האיסוף שבתוך המדפסת.

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת, ולאחר מכן נתק את הכבל ממקור המתח שלו.

 2. פתח את דלת הגישה לטונר והוצא את המחסנית.

  פתיחה של דלת מחסנית ההדפסה, ולאחר מכן הוצאה של מחסנית הטונר.
 3. מקם את גלילי האיסוף

  מיקום גלילי האיסוף
 4. הרטב קלות מטלית נטולת מוך במים מזוקקים, וסחט ממנה נוזלים עודפים.

 5. נקה כל גליל במטלית הלחה.

 6. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין (כ-10 דקות).

 7. התקן מחדש את המחסנית ולאחר מכן סגור את דלת הגישה לטונרים.

  יישור המחסנית עם הרצועות שבתוך המדפסת
 8. חבר מחדש את כבל המתח, ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏