תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Smart Tank - הדיו הצבעוני או השחור אינה מדפיס, בעיות אחרות באיכות ההדפסה

איכות המסמך המודפס מתוך מדפסות מסדרת HP Smart Tank 790, או 7600 אינה עומדת בציפיות, הדיו הצבעוני או השחור אינו מדפיס, או שהתדפיסים מרוחים, מטושטשים, כהים או דהויים.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדוק את מפלסי הדיו ומלא את מכלי הדיו

מפלסי דיו נמוכים יכולים להשפיע על איכות ההדפסה. מלא מחדש מכלים כלשהם שיש בהם מפלס דיו נמוך.

‏HP ממליצה להשתמש בדיו מקורי של HP. ‏HP אינה יכולה להבטיח את האיכות או האמינות של דיו שאינו מתוצרת HP. אם אינך משתמש בדיוק מקורי של HP וראשי הדפסה מקוריים של HP, אפשר שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את בעיות איכות ההדפסה.

הערה:

רכוש מחסניות להחלפה וחומרים מתכלים אחרים דרך החנות של HP או מקמעונאים מקומיים.

 1. במסך הבית של תצוגת המדפסת, גע בתפריט.

 2. גלול כלפי מטה ואז גע ברמות דיו.

  מפלסי הדיו המשוערים יוצגו.

 3. מלא מכלים כלשהם שיש בהם מפלס דיו נמוך.

ודא שאתה משתמש בנייר המתאים עבור עבודת ההדפסה שלך

ודא שהנייר שבו אתה משתמש מתאים לעבודת ההדפסה. אם הוא אינו מתאים, טען מחדש במדפסת נייר מהסוג הנכון.

 • טען את הנייר לתוך מגש הקלט כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. לניירות רבים יש צד להדפסה וצד שאינו מיועד להדפסה, כגון נייר צילום ומעטפות. בדרך כלל, הצד היותר חלק הוא "צד ההדפסה" ולעיתים הצד שאינו מיועד להדפסה נושא על גביו את הלוגו של יצרן הנייר.

 • אל תשתמש בנייר מקומט או מגולגל. יש להשתמש רק בנייר נקי ללא קמטים.

 • השתמש בסוג הנייר שמתאים לפרויקט שלך.

  • להדפסה יומיומית של מסמכי טקסט, נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok מתאים בהחלט. נייר בטכנולוגיית ColorLok הוא נייר תקני המתאים היטב לדיו של HP.

  • למסמכים שנדרשת עבורם הדפסה צפופה, כגון תמונות או גרפיקה בניגודיות גבוהה, השתמש בנייר צילום מתקדם של HP כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.

  • ניירות מסוימים לא סופגים דיו היטב כמו סוגים אחרים. אם התדפיסים שלך נמרחים בקלות, הקפד להשתמש בנייר מומלץ.

 • אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית שלו, בתוך שקית פלסטיק הניתנת לאטימה חוזרת. אחסן את הנייר על משטח ישר, במקום קריר ויבש. טען 10-20 גיליונות נייר צילום רק כאשר אתה מוכן להדפיס, והחזר לאריזה את הנייר שבו לא השתמשת.

 • נסה להשתמש בנייר שונה. כך תקבע אם הבעיה קשורה לנייר.

בדוק את הגדרות ההדפסה

לעתים הגדרות ההדפסה יכולות להשפיע על איכות ההדפסה. בדוק את הגדרות ההדפסה כדי לוודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה שלך.

ודא שאין מריחות דיו בגב התדפיסים

אם מצאת מריחות דיו בגב התדפיסים שלך, השתמש בכלי אוטומטי כדי לפתור את הבעיה.

 1. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק שמאלה על-גבי התצוגה ולאחר מכן גע בהגדרות.

 2. גע ב כלים > נקה מריחות עמוד.

  מוצגת הודעת ניקוי מריחות עמוד והמדפסת פולטת באיטיות עמוד ריק.

הדפס דף אבחון איכות הדפסה

כדי לפתור בעיות רבות באיכות ההדפסה, הדפס דף אבחון איכות הדפסה, ולאחר מכן הערך את התוצאות.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. מסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גע בתפריט.

 3. גלול כלפי מטה ואז גע בכלים.

 4. גע בפתרון בעיות > איכות הדפסה.

  יודפס דף אבחון איכות הדפסה.

  דוגמה לדף אבחון איכות הדפסה
 5. סקור את דפוסי הבדיקה, תוך בדיקה אם יש צבעים חסרים, דהויים וקווים לבנים.

  • אם תמצא פגמים בעמוד, המשך לשלב הבא.

  • אם לא מצאת פגמים בעמוד, דלג אל השלב של החלפת ראשי ההדפסה.

ניקוי ראשי ההדפסה

נקה את ראשי ההדפסה מלוח הבקרה של המדפסת אם תמצוא פגמים בדפוס בדיקה 2.

דפוס בדיקה לדוגמה 2
 1. במסך הבית של תצוגת המדפסת, גע בתפריט.

 2. גלול כלפי מטה ואז גע בכלים.

 3. גע בפתרון בעיות > איכות הדפסה.

 4. גע ב-ניקוי ראש ההדפסה.

אם פעלת על-פי כל השלבים במסמך זה ולמדפסת שלך עדיין יש בעיות באיכות ההדפסה, החלף את אחד מראשי ההדפסה או את שניהם.

החלפת ראש ההדפסה

הסר את ראש ההדפסה הפגום ואז התקן את ההחלפה החדשה.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. הרם את דלת הגישה אל הדיו, ואז המתן עד שהגררה נעצרת.

  הרם את דלת הגישה אל הדיו
 3. לחץ על הלחצן הכחול שעל הגררה כדי לפתוח את מכסה ראש ההדפסה.

  פתיחת המכסה של ראש ההדפסה
 4. הסר את ראש ההדפסה מהגררה והנח אותו בצד על גבי משטח מוגן.

  זהירות:

  על מנת למנוע דליפת דיו, החזק את ראש ההדפסה בצדדיו והשאר את ראש ההדפסה זקוף בכל עת.

  הסרת ראש ההדפסה
 5. הוצא את ראש ההדפסה החדש מאריזתו.

  הסרת ראש ההדפסה החדש מאריזתו
 6. משוך את הפקק מעל לחלק העליון של ראש ההדפסה.

  משיכת הפקק מראש ההדפסה
 7. הסר את הסרט ממגעי ראש ההדפסה באמצעות לשוניות המשיכה.

  זהירות:

  אין לגעת במגעים בצבע נחושת או בחריר הדיו. אל תחליף את הסרט המגן שעל המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו ולמגעים חשמליים פגומים.

  הסרת הסרט
 8. הכנס את ראש ההדפסה החדש לתושבת שלה, עד שהוא יינעל במקומו בנקישה.

  הכנסת ראש ההדפסה החדש
 9. סגור את מכסה ראש ההדפסה.

  סגירת מכסה ראש ההדפסה
 10. סגור את דלת הגישה לדיו.

  סגירת דלת הגישה לדיו
 11. ישר את ראשי ההדפסה.

  • אם המדפסת שברשותך כוללת לוח בקרה עם מסך מגע, פעל בהתאם להנחיות בלוח הבקרה כדי להדפיס דף יישור ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות בדף כדי לסרוק אותו וליישר את ראשי ההדפסה החדשים.

  • אם המדפסת שברשותך אינה כוללת לוח בקרה עם מסך מגע, האות A תהבהב בלוח הבקרה ודף יישור מודפס באופן אוטומטי. פעל בהתאם להוראות בדף כדי לסרוק אותו וליישר את ראשי ההדפסה החדשים.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏