תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet MFP M232e-M237e - הגדרה באמצעות HP Smart ‏(Windows 10,‏ MacOS)

מסמך זה מתייחס למדפסות HP LaserJet M232e-M237e המשתמשות באפליקציה HP Smart ב-Windows או ב-MacOS.
הגדר מדפסת HP+‎ חדשה באמצעות HP Smart.
הערה:
כדי להגדיר את המדפסת ולהשתמש בה, יש לדאוג לחיבור קבוע לאינטרנט.

שלב 1: ודא שחומרת המדפסת הוגדרה

לפני התקנת HP Smart, ודא שחומרת המדפסת הוגדרה ומוכנה להתחבר לרשת. הוצא את המדפסת ואת כל חומרי האריזה מהקופסה וחבר את המדפסת למקור מתח. לקבלת עזרה נוספת, עיין בעלון ההתקנה המצורף למדפסת, או עיין במדפסות HP LaserJet MFP M232-M237 - הגדרת המדפסת בפעם הראשונה.

שלב 2: התקן את HP Smart

 1. בהתקן Windows 10 או MacOS שלך, עבור אל 123.hp.com כדי לקבל את האפליקציה, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.
 2. בסיום ההתקנה, פתח את אפליקציית HP Smart.
 3. במסך הפתיחה, לחץ על המשך, ואז על כן.
  פעולה זו מאפשרת לאפליקציה HP Smart לאסוף נתוני שימוש.
 4. לחץ על הגדר מדפסת חדשה.
  הערה:
  אם אתה מתקין את HP Smart בפעם הראשונה, מוצגות גם האפשרויות כניסה ודלג לעת עתה . לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף מהן האפשרויות 'כניסה' ו'דלג לעת עתה' במקטע 'שאלות נפוצות'.
 5. פעל בהתאם להוראות שמופיעות על המסך כדי להוסיף את המדפסת שלך.
  הערה:
  הקפד להזין את סיסמת הרשת שלך, אם תתבקש לעשות זאת.
 6. בחר את המדפסת, ולאחר מכן לחץ על המשך.
 7. כדי לאבטח את החיבור כברירת מחדל, לחץ על הלחצן מידע במדפסת.
  בחירת לחצן המידע בלוח הבקרה
 8. לחץ שוב על המשך.
  יוצג מסך עדכון חובה של הקושחה.
  עדכון הקושחה
 9. לחץ על השלמת העדכון ולאחר מכן על סיום הגדרה.
  הערה:
  אם מופיעה השגיאה העלאת קושחה, לחץ על יציאה מהגדרה ואז על סיום הגדרה כדי להפעיל מחדש את עדכון הקושחה.
 10. לחץ על המשך בשני החלונות הבאים, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 11. היכנס לחשבון HP קיים. אם אין לך חשבון HP, צור חשבון חדש - עיין בסעיף כיצד ליצור חשבון HP חדש? במקטע 'שאלות נפוצות'.
 12. המשך בשלושת ‏חלונות ההתקנה הבאים כדי להגדיר את החשבון החדש שלך, וקבל שישה חודשים של הדפסה ללא תשלום ותוכניות הדפסה.
  קבלת שישה חודשים של תוכניות ההדפסה של HP+‎
 13. בחר את התוכנית הרצויה, ולאחר מכן ציין את פרטי כתובת המשלוח והחיוב.
  בחירת תוכניות טונר
 14. לחץ על המשך בחלון האישור.
  אישור אספקת טונר
 15. טען את הנייר במגש ההזנה ולאחר מכן לחץ על המשך.
 16. התקן את מכסה המגש והסר את גיליון הטונר, ולאחר מכן לחץ על המשך.
ההתקנה הושלמה כעת. לחץ על הדפסה כדי להתחיל בהדפסה או לחץ על דלג על הדפסת דף כדי לדלג על ההדפסה. כדי להוסיף את המדפסת שלך להתקנים ניידים או שולחניים, עבור אל הדפס מהתקנים אחרים או הצג תוכניות חשבון.
דילוג על הדפסה או הדפסת דף בסיום ההגדרה

שאלות נפוצותhp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏