תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Color Laser 150 - פתרון בעיות של איכות הדפסה ירודה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP Color Laser 150a,‏ 150nw.
איכות המסמך המודפס אינה עומדת בציפיות. ההליכים המפורטים במסמך זה אמורים לסייע עם בעיות באיכות ההדפסה כגון הדפסה מרוחה מטושטשת, כהה, או דהויה ההדפסה וטונר רופף, חסר חלקי, או מפוזר.

שלב 1: בדוק את הנייר

איכות וסוג הנייר עלולים להשפיע על עבודת ההדפסה. פעל בהתאם להוראות אלה כדי להבטיח שהנייר מתאים. אם הוא אינו מתאים, טען נייר מסוג מתאים.
 • השתמש בנייר שתוכנן עבור מדפסות לייזר של HP. אל תשתמש בנייר שתוכנן עבור מדפסות הזרקת דיו בלבד.
 • אל תשתמש בנייר מחוספס מדי. נייר חלק יותר עשוי להניב איכות הדפסה טובה יותר.
הדפס עמוד נוסף. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 2: בדוק את רמת הטונר

רמות טונר נמוכות עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה, כגון הדפסה דהויה.
הערה:
מפלס הטונר ואחוז חיי השירות שנותרו במחסנית הטונר מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מפלס הטונר נמוך, שקול להכין מחסנית טונר חלופית זמינה. אינך צריך להחליף את מחסניות הטונר עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.
בדוק את הטונר המשוער שנותר. למידע נוסף, גש אל כיצד לבדוק את רמות הדיו או הטונר.
 • אם מפלס הטונר במחסנית אינו נמוך, דלג אל בדוק הגדרות הדפסה.
 • אם מפלס הטונר במחסנית נמוך, המשך לשלב הבא כדי להחליף את מחסנית הטונר.

שלב 3: החלף מחסנית טונר ריקה או מחסנית שמפלס הטונר בה נמוך

אם המפלס במחסנית טונר נמוך או שהמחסנית ריקה, החלף אותה.
כדי למצוא את מספר המחסנית וכדי לקנות חומרים מתכלים מסוג דיו או טונר, עבור לדף החנות של HP או למשווק מקומי. ודא שאתה משתמש במחסנית דיו או טונר מקורית של HP המתאימה למדפסת שלך. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות של HP שמולאו מחדש. כדי לבדוק אם המחסנית מקורית או מזויפת, עבור אל דף האינטרנט של HP נגד זיופים (באנגלית).
 1. פתח את דלת הגישה למחסנית הטונר.
  פתיחת דלת הגישה למחסנית הטונר.
 2. תפוס כל צד של מחסנית הטונר, ואז משוך את מחסנית הטונר החוצה כדי להסיר אותה.
  הסרת מחסנית הטונר מתוך פנים המדפסת.
 3. הסר מחסנית טונר חדשה מאריזתה ואז מחזר את חומרי האריזה.
  הסרת אריזת מחסנית הטונר.
 4. הרם את המכסה, ואז משוך החוצה את המכסה עד שתסיר את כל סרט האיטום ממחסנית הטונר.
   הסרת המכסה וסרט האיטום ממחסנית הטונר.
  1. מכסה מחסנית הטונר
  2. סרט איטום
 5. יישר את מחסנית הטונר החדשה עם המסילות שבתוך המדפסת, ואז דחוף פנימה את מחסנית הטונר עד שהיא תשב כראוי.
  הכנסת מחסנית הטונר החדשה לתוך המדפסת.
 6. חזור על צעדים אלה כדי להחליף מחסניות טונר אחרות כלשהן שהתרוקנו או שמפלסן נמוך.
 7. סגור את דלת הגישה למחסנית הטונר.
  סגירת דלת הגישה למחסנית הטונר.
הדפס עמוד נוסף. אם החלפת הגדרות ההדפסה לא פתרה את הבעיה, המשך לשלב הבא.

שלב 4: בדוק את הגדרות ההדפסה

לעיתים הגדרות ההדפסה יכולות להשפיע על איכות ההדפסה. בדוק את הגדרות ההדפסה כדי לוודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה שלך.
הדפס עמוד נוסף. אם החלפת הגדרות ההדפסה לא פתרה את הבעיה, המשך לשלב הבא.

שלב 5: בדוק את מחסניות הטונר ואת תוף ההדמיה

בדוק את שבב הזכרון בכל מחסנית טונר, ואז בדוק שאין נזק על פני תוף ההדמיה.
 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מגב המדפסת.
    אזהרה:
  על מנת למנוע פציעות או התחשמלות, עליך לנתק את כבל החשמל לפני שתכניס יד לתוך המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה למחסנית הטונר.
  פתיחת דלת הגישה למחסנית הטונר.
 3. תפוס כל צד של מחסנית הטונר, ואז משוך את מחסנית הטונר החוצה כדי להסיר אותה.
  הסרת מחסנית הטונר מתוך פנים המדפסת.
 4. ודא שלא נגרם נזק לשבב הזכרון.
  • אם נגרם נזק לשבב הזכרון, עיין בשלבים הקודמים כדי להחליף מחסנית טונר.
  • אם שבב הזכרון אינו פגום, המשך עם שלבים אלה.
  מיקום שבב זכרון במחסנית טונר
 5. הנח את מחסנית הטונר בצד, ואז חזור על שלבים אלה עבור כל מחסנית טונר.
 6. הסר את יחידת איסוף הטונר. הנח בזהירות את היחידה בצד על גבי משטח ישר ומוצק כדי למנוע שפיכה של טונר הפסולת.
  הסרת יחידת איסוף הטונר.
 7. הסר את תוף ההדמיה.
    שים לב:
  אל תגיע בתוף ההדמיה. טביעות אצבעות על תוף ההדמיה יכולות ליצור בעיות איכות אמיתיות.
  הוצא את תוף ההדמיה
 8. בדוק את פני השטח של תוף ההדמיה.
  • אם אתה רואה שריטות, טביעות אצבעות או נזק כלשהו אחר על תוף ההדמיה, גש אל החלפת תוף הדמיה.
  • אם לא נגרם לתוף ההדמיה נזק, המשך אל השלב הבא.
  מיקום תוף ההדמיה

שלב 7: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.
עבור אל צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, יפנו אותך אל מרכז שירות מקומי באזור שלך.
כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות עבור מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
הערה:
שמור דוגמת הדפסה שמראה את הבעיה. אם המדפסת, תוף ההדמיה או מחסניות הטונר יוחלפו במסגרת האחריות, ייתכן שנציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏