תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet 2700,‏ 4100,‏ 4800 - החלפת מחסניות הדיו

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP DeskJet 2710,‏ 2710e,‏ 2720,‏ 2720e,‏ 2721, 2721e,‏ 2722,‏ 2722e,‏ 2723,‏ 2723e,‏ 2724,‏ 2732,‏ 2742e,‏ 2752, 2752e,‏ 2755, 2755e,‏ 4110e,‏ 4120e,‏ 4121e,‏ 4122e,‏ 4123e,‏ 4130e,‏ 4132e,‏ 4152e,‏ 4155e,‏ 4158e,‏ DeskJet Ink Advantage 2775,‏ 2776,‏ 4175,‏ 4176,‏ DeskJet Plus 4110,‏ 4120,‏ 4121,‏ 4122,‏ 4130,‏ 4140,‏ 4152,‏ 4155,‏ 4158,‏ DeskJet Ink Advantage Ultra 4825,‏ 4826,‏ 4828,‏ 4829 ו-4877 All-in-One.
החלף מחסניות דיו שמפלס הדיו בהן נמוך או שאין בהן דיו במחסניות HP מקוריות חדשות.

שלב 1: החלפת מחסניות הדיו

החלף מחסניות דיו ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה למחסנית הדיו.
  המחסנית זזה למרכז המדפסת.
  DeskJet 2700
  DeskJet Plus 4100
  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
 3. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. לחץ על מחסנית הדיו כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה החוצה מהתושבת.
  הוצאת מחסנית הדיו
 5. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מאריזתה, ולאחר מכן הסר בזהירות את סרט הפלסטיק באמצעות לשונית המשיכה.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  הסרת הסרט הפלסטי
 6. אחוז בצדי מחסנית הדיו כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, והכנס אותה לתוך התושבת שלה.
  • את מחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים () יש להכניס לתושבת השמאלית.
  • את מחסנית הדיו להדפסה בשחור () יש להכניס לתושבת הימנית.
 7. החלק את המחסנית לתוך החריץ שלה בזווית קלה כלפי מעלה, ולאחר מכן דחוף עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
  נעילת מחסנית הדיו במקומה
 8. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את מחסנית הדיו השנייה, אם יש צורך בכך.
 9. סגור את דלת הגישה למחסנית הדיו.
  DeskJet 2700
  DeskJet Plus 4100
  סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו

שלב 2: ישר את מחסניות הדיו

הדפסת דף היישור מאפשרת למדפסת ליישר את מחסניות הדיו ולספק את איכות ההדפסה המיטבית.
 1. טען נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4, שלא נעשה בו שימוש לתוך מגש ההזנה.
  DeskJet 2700
  DeskJet Plus 4100
  טעינת נייר במגש ההזנה
  טעינת נייר במגש ההזנה
 2. בתוכנת המדפסת, לחץ על הדפס וסריקה ולאחר מכן לחץ על תחזק את המדפסת שלך.
  ארגז הכלים של המדפסת מופיע.
 3. בלשונית שירותי התקן לחץ יישר מחסניות.
  המדפסת מדפיסה דף יישור.
 4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי ליישר את המחסניות. מחזר או השלך את גיליון יישור המחסניות.

שאלות נפוצות (FAQs)

סקור את רשימת השאלות הנפוצות ביחס להחלפת מחסניות דיו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏