תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet 2700‏, DeskJet Plus 4100 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP DeskJet 2710,‏ 2721e,‏ 2720, 2720e,‏ 2721, 2721e,‏ 2722, 2722e,‏ 2723, 2723e,‏ 2724, 2732, 2742e,‏ 2752, 2752e,‏ 2755, 2755e,‏ 4110e,‏ 4120e,‏ 4121e, ‏4122e,‏ 4123e,‏ 4130e,‏ 4132e,‏ 4152e,‏ 4155e,‏ 4158e,‏ DeskJet Ink Advantage 2775,‏ 2776, 4175, 4176, DeskJet Plus 4110,‏ 4120, 4121, 4122, 4130, 4140, 4152, 4155 ו-4158 All-in-One.
כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה, הסר את כל חומרי האריזה, חבר את כבל המתח, התקן את מחסניות הדיו, ולאחר מכן טען נייר במגש ההזנה
הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור לדף 123.hp.com.

שלב 1: הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, ולאחר מכן הסר ממנה את כל הסרטים הדביקים, המדבקות וחומרי האריזה.
 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.
 2. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת.
 3. הנמך את מגש הפלט, שלח את היד אל תוך המדפסת, ולאחר מכן אחוז בידית והנמך את דלת הגישה למחסניות הדיו כדי לפתוח אותה.
  ‏‎DeskJet 2700
  ‏‎DeskJet Plus 4100
  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
 4. הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק הפנימי של המדפסת.
 5. ודא שהסרת את כל החומרה והחומרים מתוך הקופסה לפני שתשליך את הקופסה ואת חומרי האריזה או תמחזר אותם.

שלב 2: חבר את כבל המתח

חבר את המדפסת למקור מתח, ולאחר מכן הפעל את המדפסת
הערה:
אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה ומנהל ההתקן.
 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
  חיבור כבל המתח
 2. לחץ על הלחצן הפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
  המחסנית זזה למרכז המדפסת.
 3. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.

שלב 3: התקן את מחסניות הדיו

התקן את מחסניות הדיו של HP אשר סופקו בקופסה עם המדפסת.
 1. הוצא אחת ממחסנית הדיו מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
  הוצאת של מחסנית הדיו החדשה מהאריזה
 2. הסר את הסרט הפלסטי.
    שים לב:
  אל תיגע במגעים בצבע נחושת או בחרירי הדיו. אל תדביק מחדש את סרט המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  הסרת הסרט הפלסטי
 3. החלק את מחסנית הדיו לתוך החריץ בזווית קלה כלפי מעלה ולאחר מכן דחף את המחסנית כלפי מעלה עד שהיא תינעל במקומה.
  הערה:
  התקן את מחסנית הדיו להדפסה בצבע בצד שמאל ואת המחסנית להדפסה בשחור בצד ימין.
  נעילת מחסנית הדיו במקומה
 4. סגור את דלת הגישה למחסנית הדיו.
  ‏‎DeskJet 2700
  ‏‎DeskJet Plus 4100
  סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו

שלב 4: טען נייר במגש ההזנה

טען נייר מכתבים רגיל, או A4 במגש ההזנה אחרי שהתקנת את מחסניות הדיו.

שלב 5: התקנת תוכנת המדפסת

חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה עתה כראוי ותוכל עתה להתקין את תוכנת ההדפסה. אל תנסה לחבר את המדפסת למחשב לפני שתקבל הוראה לעשות זאת בתוכנת ההדפסה.
הורד את הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה מאתר HP שלהלן: ‏‎123.hp.com.
הערה:
למטרות איכות ההדפסה, המדפסת תדפיס דף יישור לאחר הדפסה של שלושה דפים. עקוב אחר ההוראות בדף היישור כדי להשלים את יישור מחסנית הדיו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏