תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Smart Tank 500,‏ 600 - הגדרת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP Smart Tank‏ 500 ו-508 All-in-One‏, Smart Tank‏ 511, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 538, 615, 617 ו-618 Wireless All-in-One‏ ו-Smart Tank Plus‏ 551, 555, 559, 570, 571, 651 ו-655 Wireless All-in-One.
כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה, הוצא מהקופסה את המדפסת ואת חומרי האריזה, חבר את כבל המתח, מלא את מיכלי הדיו, התקן את ראשי ההדפסה, טען נייר, ישר את ראשי ההדפסה ולאחר מכן התקן את תוכנת המדפסת.
הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור לדף 123.hp.com.

שלב 1: הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, ולאחר מכן הסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות חומרי האריזה.
 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.
 2. הנח את המדפסת על-גבי משטח אופקי, במקום שבו אתה מתכוון להשתמש בה.
 3. הסר את כל סרטי ההדבקה מהחלק החיצוני של המדפסת.
  הסרת סרט מהחלק החיצוני של המדפסת
 4. הרם את מכסה הסורק ולאחר מכן הסר את סרט המגן.
  הסרת סרט המגן של הסורק
 5. פתח את הדלת הקדמית.
  פתיחת הדלת הקדמית
 6. הסר את הסרט וחומרי האריזה מאזור הגישה לדיו.
  הסרת חומרי אריזה מאזור הגישה לדיו
 7. פתח את דלת הגישה לראש ההדפסה, ולאחר מכן הסר את הסרט ואת חומר האריזה מהחלק הפנימי של המדפסת.
  פתיחת דלת הגישה לראש ההדפסה לצורך הסרת חומרי האריזה מהחלק הפנימי של המדפסת
 8. חבר את כבל המתח לגב המדפסת, ולאחר מכן חבר את הקצה השני לשקע חשמל בקיר.
    שים לב:
  אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה ומנהל ההתקן.
  חיבור כבל המתח
 9. הפעל את המדפסת ולאחר מכן המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 10. אם המדפסת שברשותך כוללת לוח בקרה עם מסך מגע, פעל בהתאם להנחיות על-גבי המסך כדי לבחור שפה.
  בחירה של שפת ברירת המחדל

שלב 2: מילוי מיכלי הדיו

מלא את מיכלי הדיו עם הדיו שסופקו עם המדפסת שלך.
הערה:
הקפד על הדברים הבאים בעת העבודה עם בקבוקי דיו:
 • הרחק את בקבוקי הדיו מהישג ידם של ילדים.
 • פתח את בקבוק הדיו רק כאשר אתה ממלא את מיכלי הדיו.
 • אחסן את בקבוקי הדיו בצורה אנכית במקום קריר ויבש.
 1. פתח את המכסה של מיכל הדיו ציאן.
  פתיחה של מכסה מיכל הדיו ציאן
 2. פתח את בקבוק הדיו ציאן.
  • אם בקבוקי הדיו שברשותך כוללים מכסים מסתובבים, סובב כדי להסיר את המכסה ולאחר מכן הנח אותו בזהירות בצד.
   הסרת המכסה מבקבוק בעל מכסה מסתובב
  • אם בקבוקי הדיו שברשותך כוללים מכסה ננעל, סובב את המכסה כדי להסיר אותו. משוך את לשונית סרט האיטום כדי להסיר את סרט האיטום ולאחר מכן השלך אותה בזהירות. החזר את המכסה לבקבוק והדק אותו, ולאחר מכן פתח אותו.
   הסרת סרט האיטום מבקבוק בעל מכסה ננעל
 3. הפוך את הבקבוק, הנח אותו מעל לצינור המיכל ולאחר מכן דחף בעדינות את הבקבוק כלפי מטה אל הצינור.
  אם הבקבוק אינו מתחיל להתרוקן, הסר אותו ולאחר מכן הכנס אותו מחדש אל הצינור. אל תסחט את הבקבוק.
  מילוי מיכל הדיו
 4. לאחר שמיכל הדיו התמלא, הצב את בקבוק הדיו במצב אנכי ולאחר מכן החלף או סגור את מכסה בקבוק הדיו.
 5. סגור את פקק מיכל הדיו.
  סגירת פקק מיכל הדיו
 6. חזור על השלבים הקודמים למילוי מיכלי דיו אחרים.
  מילוי שאר מיכלי הדיו
 7. אחסן את כל מיכלי הדיו שנותרו במקום קריר ויבש.
 8. סגירת הדלת הקדמית.
  סגירת הדלת הקדמית

שלב 3: התקן את ראשי ההדפסה

התקן את ראשי ההדפסה אשר סופקו עם המדפסת.
 1. פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את דלת הגישה אל ראש ההדפסה.
  פתיחת דלת הגישה הקדמית ודלת הגישה לראש ההדפסה
 2. המתן עד שהגררה תפסיק לנוע לפני שתמשיך.
 3. הרם את ידית הפלסטיק בחומרי האריזה של ראש ההדפסה.
  הרמת ידית הפלסטיק
 4. לחץ בעדינות כלפי מטה את תפס ראש ההדפסה כדי לפתוח אותו.
  לחיצה מטה על תפס ראש ההדפסה כדי לשחרר אותו
 5. הוצא את התושבת הפלסטית ולאחר מכן מחזר אותה.
  הסרת החלק הפלסטי
 6. פתח את אריזות ראשי ההדפסה ולאחר מכן הסר את ראשי ההדפסה.
  הוצאת ראשי ההדפסה מהאריזה
 7. משוך את הפקקים הכתומים כלפי מעלה כדי להסיר אותם מהחלק העליון של ראשי ההדפסה.
  הוצאת הפקקים הכתומים
 8. הסר את הסרט ממגעי ראש ההדפסה באמצעות לשוניות המשיכה.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  הסרת הסרט ממגעי הנחושת
 9. החלק את ראש ההדפסה בזווית קלה מעלה לתוך התושבת הריקה, ולאחר מכן דחוף בעדינות את ראש ההדפסה כלפי מעלה עד שהוא ייכנס למקומו בנקישה.
  • הכנס את ראש ההדפסה בשחור לבן לתוך התושבת הימנית.
  • הכנס את ראש ההדפסה התלת-צבעית לתוך התושבת השמאלית.
  הכנסת ראשי ההדפסה
 10. סגור את תפס הגררה הכחול באמצעות לחיצה בתקיפות כלפי מטה עד שהתפס יינעל במקומו בנקישה.
  סגירת התפס
    שים לב:
  אל תפתח את תפס הגררה הכחול אחרי התקנת ראש ההדפסה אלא אם אתה מתקין ראשי הדפסה חדשים או מזיז את המדפסת מרחקים גדולים.
  אין לפתוח את תפס הגררה
 11. סגור את דלת הגישה לראש ההדפסה ולאחר מכן סגור את הדלת הקדמית.

שלב 4: טעינת הנייר ויישור ראשי ההדפסה

טען נייר לבין רגיל למגש ההזנה אחרי שתתקין את ראשי ההדפסה.
 1. הרם את מגש ההזנה ולאחר מכן פתח את מגש הפלט.
  הרמת מגש ההזנה ופתיחת מגש הפלט
 2. הסט את מכוון הנייר שמאלה.
  הסטת מכוון הנייר שמאלה
 3. טען ערימה של נייר לבן רגיל לתוך מגש ההזנה ולאחר מכן החלק את מכוון הנייר פנימה עד שהוא נוגע בערימה.
  טעינת נייר רגיל והחלקת מכוון הנייר פנימה
 4. יישור ראשי ההדפסה.
  הערה:
  ייתכן שתשמע צלילים שמגיעים מן המדפסת מספר דקות לאחר תחילת תהליך היישור; זוהי תופעה רגילה.
  • אם דף יישור מודפס באופן אוטומטי, פעל בהתאם להוראות בדף כדי לסרוק אותו וליישר את ראשי ההדפסה.
  • אם דף יישור אינו מודפס, פעל בהתאם להנחיות בלוח הבקרה של המדפסת כדי להדפיס דף יישור ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות בדף כדי לסרוק אותו וליישר את ראשי ההדפסה.

שלב 5: התקנת תוכנת המדפסת

חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה ותוכל להתקין כעת את תוכנת ההדפסה. אל תנסה לחבר את המדפסת למחשב לפני שתקבל הוראה לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה.
הורד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה מהאתר 123.hp.com.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏