תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - ניקוי המוצר

ניקוי הסורק מדי פעם מסייע להבטיח סריקות באיכות גבוהה. מידת הטיפול הדרושה תלויה בכמה גורמים, כולל מידת השימוש וסביבת העבודה. בצע ניקוי שגרתי כנדרש.

ניקוי רצועות הסריקה

לניקוי רכיבי רצועות הסריקה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את הסורק, ולאחר מכן נתק את כבל ה-USB ואת ספק המתח מהסורק.
 2. משוך את התפס כדי לפתוח את מכסה מזין המסמכים.
  פתח את מכסה מזין המסמכים
 3. נקה את רצועות הסריקה בעזרת מטלית רכה ונטולת סיבים שרוססה בנוזל ניקוי עדין למשטחי זכוכית.
  ניקוי רצועות הסריקה
    שים לב:
  השתמש בחומר לניקוי זכוכית בלבד לצורך ניקוי רצועות הסריקה. הימנע מחומרי ניקוי המכילים חומרים שוחקים, אציטון, בנזן ופחמן טטרכלוריד, העלולים להזיק לרצועות הסריקה. הימנע משימוש באלכוהול איזופרופילי, העלול להשאיר פסים על רצועות הסריקה.
  אל תרסס את חומר הניקוי למשטחי זכוכית ישירות על רצועות הסריקה.
 4. ייבש את רצועות הסריקה בעזרת מטלית יבשה, רכה ונטולת מוך. נגב את הרצועות העשויות מחומר אפור ומבריק בכל רצועה.
 5. סגור את מזין המסמכים, חבר מחדש את כבל ה-USB ואת אספקת המתח לסורק ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את הסורק. הסורק מוכן כעת לשימוש.

ניקוי נתיב הנייר

אם על התמונות הסרוקות מופיעים פסים או שריטות, השתמש במטלית לניקוי נתיב הנייר של HP כדי לנקות את נתיב הנייר.
הערה:
אם אתה נתקל בחסימות נייר חוזרות ונשנות, נקה את הגלגלות.
לניקוי נתיב הנייר, פעל בהתאם לשלבים הבאים:
 1. פתח את מכל המטליות לניקוי נתיב הנייר של HP‏, מהחריץ. הקפד שלא לקרוע את מטלית הניקוי.
 2. הוצא את מטלית הניקוי ופרוש אותה.
 3. הנח את הבד הפתוח במגש ההזנה.
  הכנס דף ניקוי
 4. Windows: הפעל את תוכנית השירות HP Scanner Tools ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה תחזוקה.
 5. העבר את המטלית דרך הסורק.
  Windows: תחת Clean Paper Path‏ (ניקוי נתיב הנייר), לחץ על Clean‏ (ניקוי) כדי להזין את המטלית לתוך הסורק.
  macOS (דגמים 2000 s2 ו-3000 s4): לחץ על לחצן הסריקה כדי להעביר את המטלית דרך הסורק.
  הערה:
  בנוסף להעברת המטלית דרך הסורק, מחשב ה-Mac יבצע את הפעולות השייכות לקיצור הדרך לסריקה שהוגדר ללחצן הסריקה .
    שים לב:
  המתן שתי דקות עד להתייבשות הרכיבים לפני שתמשיך לשלב הבא.
 6. הנח עד חמישה דפים של נייר מודפס בסורק. סרוק והצג את התוצאות.
 7. אם הפסים ממשיכים להופיע, חזור על שלבים 3 עד 6.
  ניתן להעביר את מטלית הניקוי בסורק עד 5 פעמים תוך 30 דקות. לאחר פרק זמן זה, המטלית מתייבשת. אם העברה חוזרת של מטלית הניקוי אינה מסירה את הפסים מהתמונות הסרוקות, נקה את הגלגלות.
 8. Windows: תחת Record Cleaning Paper Path‏ (תיעוד ניקוי של נתיב הנייר), לחץ על Record Cleaning‏ (תיעוד ניקוי) כדי לתעד פעולת ניקוי זו ולעדכן את היסטוריית הניקוי של נתיב הנייר.

ניקוי הגלגלות

נקה את הגלגלות במצבים הבאים:
 • Windows: תוכנית השירות HP Scanner Tools מציינת כי יש לבצע ניקוי.
 • אתה נתקל בחסימות נייר חוזרות ונשנות.
 • מזין המסמכים אינו מושך דפים לתוך נתיב הנייר.
 • התמונות הסרוקות מוארכות.
 • אתה סורק לעתים קרובות אחד מסוגי המסמכים הבאים: נייר מצופה, מסמכים שעברו טיפול כימי כגון נייר נטול פחם, מסמכים בעלי כמות רבה של סידן פחמתי, מסמכים שנכתבו בעיפרון או שנכתב עליהם בעיפרון, מסמכים שבהם הטונר לא מאוחה.
לניקוי הגלגלות, בצע פעולות אלה:
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את הסורק, ולאחר מכן נתק את כבל ה-USB ואת ספק המתח מהסורק.
 2. משוך את התפס כדי לפתוח את מכסה מזין המסמכים.
  פתח את מכסה מזין המסמכים
 3. בגב מזין המסמכים הפתוח, לחץ בקצה האצבע שלך על הלשונית בפינה הימנית העליונה של מכסה גלגלת ההרמה, ולאחר מכן משוך אותה כדי לפתוח את המכסה ולחשוף את גלגלות הרמה.
  נקה את הגלגלות שהיו מתחת למכסה
 4. בעזרת מטלית לניקוי נתיב הנייר של HP‏ או מטלית נקיה נטולת מוך המוספגת קלות באלכוהול איזופרופילי, נגב את גלגלות ההרמה.
  נגב את הגלגלות מלמעלה עד למטה, וסובב את הגלגלות ב-‏360 מעלות כדי להבטיח שאתה מנגב את המשטח כולו. לאחר מכן, סגור את מכסה הגלגלות.
  נקה את הגלגלות בעזרת מטלית נקיה ונטולת מוך
 5. מתחת לגלגלות ההרמה, נגב את הגלגלות מעל ומתחת לרצועת הסריקה.
  נקה את הגלגלות מעל ומתחת לרצועת הסריקה
 6. פתח את מכסה הגלגלות ההפרדה ונגב את גלגלות ההפרדה.
  נקה את גלגלות ההפרדה
 7. פתח את מכסה גלגלות ההפרדה. מתחת לגלגלות ההפרדה, נגב את הגלגלות מעל ומתחת לרצועת הסריקה.
  נקה את הגלגלות מעל ומתחת לרצועת הסריקה
 8. לחץ בשני הצדדים של מכסה מזין המסמכים בו-זמנית כדי לסגור את המכסה, ולאחר מכן חבר מחדש את כבל ה-USB ואת ספק המתח לסורק.
    שים לב:
  המתן שתי דקות עד שגלגלות ההזנה יתייבשו לפני טעינת מסמכים לתוך מזין המסמכים.
 9. לחץ על לחצן ההפעלה בסורק.
 10. Windows: עדכן את היסטוריית התחזוקה של הסורק.
  1. הפעל את תוכנית השירות HP Scanner Tools ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה תחזוקה.
  2. תחת תיעוד ניקוי של גלגלות, לחץ על תיעוד ניקוי כדי לתעד פעולת ניקוי זו ולעדכן את היסטוריית הניקוי של הגלגלת.
   לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של תוכנית השירות HP Scanner Tools Utility‏.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏