תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - בעיות בהפעלה

סקור את המידע הבא כדי לפתור בעיות חשמל.

בדיקה של אספקת החשמל לסורק

כבל המתח מחובר בין הסורק לבין שקע חשמל.
 • ודא שכבל המתח מחובר היטב בין הסורק לבין שקע חשמל פעיל.
 • אם כבל המתח מחובר לאל-פסק, ודא שהוא מחובר לשקע חשמל ומופעל.
 • ודא שהסורק מקבל חשמל.

לא ניתן להפעיל את הסורק

אם הסורק לא מופעל לאחר לחיצה על לחצן ההפעלה , בדוק את הגורמים הבאים:
 • ייתכן שהסורק נותק מהחשמל. בדוק אם ספק המתח לא נותק מהסורק או ממקור המתח.
 • ייתכן שספק המתח אינו פועל.

הסורק עצר או נסגר

אם הסורק מפסיק לסרוק, פעל בהתאם לשלבים הבאים. לאחר כל שלב, בצע סריקה כדי לבדוק אם הסורק פועל. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
 1. ייתכן שאחד מהכבלים מחובר בצורה רופפת. ודא שהן כבל ה-USB והן ספק המתח מחוברים כהלכה.
  השתמש בכבל המצורף לסורק. כבל USB אחר עשוי שלא להתאים לסורק.
 2. ודא שהסורק מקבל חשמל.
  1. ודא שנורית הפעלה/כיבוי בלוח הבקרה דולקת.
  2. אם נורית ההפעלה לא דולקת, ודא שמתח אכן זמין בשקע החשמל או באל-פסק שאליו מחובר ספק המתח.
  3. אם קיים מתח בשקע או באל-פסק אך נורית ההפעלה עדיין לא דולקת, נתק את כבל המתח ממקור המתח, המתן 30 שניות ולאחר מכן חבר אותו מחדש.
  4. אם הבעיה לא נפתרה, ייתכן שספק המתח פגום. עבור אל דף הבית של התמיכה במוצר לקבלת סיוע:
 3. הפעל מחדש את המחשב.
 4. Windows: במחשב, פתח את לוח הבקרה והשתמש בכלי programs And Features (תוכניות ומאפיינים) כדי להסיר את ההתקנה של היישומים הבאים:
  • תוכנת HP ScanJet Basic Device
  • HP ScanJet ISIS Driver
  • תוסף HP ScanJet
  • HP Scan
 5. חבר מחדש את כבל ה-USB ואת ספק המתח לסורק, ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את הסורק. התקן מחדש את התוכנה ומנהלי ההתקן של HP Scanjet.

הסורק ממשיך להיכבות

אם הסורק ממשיך להיכבות, נסה את השלבים הבאים בהתאם למערכת ההפעלה.
כברירת מחדל, הסורק ייכנס למצב שינה לאחר 15 דקות של חוסר פעילות, וייכבה באופן אוטומטי לאחר שעתיים של חוסר פעילות כדי לחסוך בחשמל.
Windows: לשינוי ברירות המחדל, בצע את השלבים הבאים:
 1. הפעל את תוכנית השירות HP Scanner Tools Utility.
 2. לחץ על הכרטיסייה Settings (הגדרות), ולאחר מכן בחר בהגדרות המתאימות של Sleep Mode‏ (מצב שינה) ו-Auto-Off‏ (כיבוי אוטומטי).
  • כדי לציין את פרק הזמן של חוסר פעילות שאחריו הסורק נכנס למצב שינה, בחר 15‎ minutes‏ (15 דקות) או 1‎ hour (שעה אחת) מתוך הרשימה הנפתחת Put the scanner to sleep after (העברת הסורק למצב שינה לאחר).
  • כדי לציין את פרק הזמן של חוסר פעילות שאחריו הסורק נכבה באופן אוטומטי, בחר את הערך המתאים (1‎ hour (שעה אחת),‏ 2‎ hours (שעתיים),‏ 4‎ hours (ארבע שעות) או 8‎ hours (שמונה שעות) מהרשימה הנפתחת Turn off the scanner after (כיבוי הסורק לאחר).
 3. לחץ על החל.
macOS: השתמש ב-HP Utility כדי לשנות ברירות מחדל אלה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏