תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet‏, ENVY 6000,‏ 6400 - דיו שחור או צבעוני אינו מודפס ובעיות אחרות של איכות ההדפסה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075,‏ 6078, 6475, 6476, 6478, ENVY 6010e,‏ 6020, 6020e,‏ 6022, 6022e,‏ 6030, 6030e,‏ 6032, 6032e,‏ 6034e,‏ 6052, 6052e, ‏6055, 6055e,‏ 6075e,‏ 6420e,‏ 6430e,‏ 6432e,‏ 6452e,‏ 6455e,‏ 6458e,‏ 6475e,‏ ENVY Pro 6420,‏ 6422, 6430, 6432, 6452, 6455 ו-6458 All-in-One.
איכות המסמך או הצילום המודפס אינה עונה על הציפיות. הנהלים המובאים במסמך זה אמורים לסייע במקרה של תדפיסים מוכתמים או דהויים, במקרה שדיו צבעונית או שחורה אינה מודפסת, במקרה של מסמכים עם טקסט מטושטש או מערופל, במקרה של מריחות או פסי דיו, ובעיות אחרות באיכות ההדפסה.
הערה:
טיפול חסר זהירות בחנות או במהלך ההתקנה עלול לגרום לבעיות באיכות ההדפסה עם מחסניות דיו שהותקנו זה עתה. אם נתקלתם בבעיות הדפסה אחרי התקנה של מחסניות דיו, המתינו מספר שעות עד ששגרת התחזוקה האוטומטית תושלם, ואז נסו להדפיס שוב.

שלב 1: נקה את מחסניות הדיו

ניקוי מחסניות הדיו יכול לשפר את איכות ההדפסה. נקה את מחסניות הדיו עם HP Smart ולאחר מכן הערך את התוצאות.
 1. ודא שההתקן שלך נמצא באותה רשת אלחוטית כמו המדפסת שלך.
 2. פתח את HP Smart ולאחר מכן בחר את המדפסת שברשותך, אם היא עדיין לא נבחרה.
 3. תחת כלים, לחץ על כלי איכות הדפסה.
 4. לצד 'ניקוי ראש ההדפסה', לחץ על ניקוי או ניקוי ראשי ההדפסה.
  אחרי נוהל ניקוי ראש ההדפסה, המדפסת מדפיסה דו"ח אבחון איכות הדפסה.
  דוגמה לדוח 'אבחון איכות הדפסה'
 5. בדוק את איכות ההדפסה בדו"ח אבחון איכות ההדפסה.
  • אם איכות ההדפסה מקובלת, סגור את האפליקציה והפסק את תהליך פתרון הבעיות.
  • אם איכות ההדפסה לא מקובלת, לחץ על ניקוי ברמה שנייה או על ניקוי ברמה 2 באפליקציה כדי לבצע את רמת הניקוי הבאה.
 6. אם איכות ההדפסה עדיין לא מקובלת, המתן 30 דקות וחזור על מחזור הניקוי.
אם איכות ההדפסה עדיין אינה משביעת אחרי 2 מחזורי ניקוי, המשך לשלב הבא.

שלב 2: ודא שאין מריחות דיו בגב התדפיסים

אם מצאת מריחות דיו בגב התדפיסים שלך, השתמש בכלי אוטומטי באפליקציה HP Smart כדי לפתור את הבעיה.
 1. ודא שההתקן שלך נמצא באותה רשת אלחוטית כמו המדפסת שלך.
 2. פתח את HP Smart ולאחר מכן בחר את המדפסת שברשותך, אם היא עדיין לא נבחרה.
 3. תחת 'מתקדם', לחץ על הגדרות מתקדמות.
 4. לחץ על ארגז הכלים של איכות ההדפסה, או, תחת 'כלים', לחץ על תוכניות שירות ולאחר מכן הקש על ארגז הכלים של איכות ההדפסה.
 5. לחץ על נקה לצד 'נקה מריחת דיו'.
  תוצג הודעת ניקוי מריחת צלע מתבצע עתה והמדפסת תפלוט דף ריק.
לאחר ניקוי מריחות דיו, שלח עבודת הדפסה. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.

שלב 3: ודא שאתה משתמש בנייר מתאים לעבודת ההדפסה

השימוש בנייר לא נכון לביצוע עבודת הדפסה עלול לגרום לעיוותים, קווים או מריחות. עיין בהנחיות הבאות כדי לוודא שהנייר שאתה משתמש בו הוא הנייר המתאים. אם הוא אינו מתאים, טען מחדש במדפסת נייר מסוג מתאים.
 • טען את הנייר לתוך מגש הקלט כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. לניירות רבים יש צד להדפסה וצד שאינו מיועד להדפסה, כגון נייר צילום ומעטפות. בדרך כלל, הצד היותר חלק הוא "צד ההדפסה" ולעיתים הצד שאינו מיועד להדפסה נושא על גביו את הלוגו של יצרן הנייר.
 • אל תשתמש בנייר מקומט או מגולגל. השתמש אך ורק בנייר נקי ונטול קמטים.
  אל תשתמש בנייר מקומט
 • השתמש בסוג הנייר שמתאים לפרויקט שלך.
  • להדפסה יומיומית של מסמכי טקסט, נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok מתאים בהחלט. נייר בטכנולוגיית ColorLok הוא נייר תקני המתאים היטב לדיו של HP.
   הסמל ColorLok
  • למסמכים שנדרשת עבורם הדפסה צפופה, כגון תמונות או גרפיקה בניגודיות גבוהה, השתמש בנייר צילום מתקדם של HP כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
  • ניירות מסוימים לא סופגים דיו היטב כמו סוגים אחרים. אם התדפיסים שלך נמרחים בקלות, הקפד להשתמש בנייר מומלץ.
 • אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית שלו, בתוך שקית פלסטיק הניתנת לאטימה חוזרת. אחסן את הנייר על משטח ישר, במקום קריר ויבש. טען 10-20 גיליונות נייר צילום רק כאשר אתה מוכן להדפיס, והחזר לאריזה את הנייר שבו לא השתמשת.
 • נסה להשתמש בנייר שונה. כך תקבע אם הבעיה קשורה לנייר.
רכוש מחסניות החלפה וחומרים מתכלים אחרים מהחנות של HP או מקמעונאים מקומיים.
אחרי טעינת נייר שונה, שלח עבודת הדפסה. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.

שלב 4: בדיקת הגדרות ההדפסה

בדוק את המדפסת ואת הגדרות הנייר כדי לוודא שהם תואמות לעבודת ההדפסה שלך.
הערה:
הגדרות ההדפסה משתנות בהתאם למערכת ההפעלה ולאפליקציית התוכנה.
 • סוג נייר: בחר את סוג הנייר שאתה מדפיס עליו, כגון נייר צילום או נייר לבן רגיל.
 • איכות הדפסה: אם אינך מרוצה מאיכות התדפיסים שלך, בחר באיכות הדפסה גבוהה יותר.
 • גודל נייר: דאג לבחור את גודל הנייר הנכון עבור עבודת ההדפסה שלך.
 • צבע או שחור-לבן: אם ברצונך להדפיס בשחור-לבן בלבד, בחר באפשרות 'גוני אפור'.
לאחר בדיקת הגדרות ההדפסה, נסה שוב להדפיס. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.

שלב 5: בדוק את מפלסי הדיו

מפלסי דיו נמוכים יכולות להשפיע על איכות ההדפסה. בדוק את מפלסי הדיו ב-HP Smart.
הערה:
התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כשהמחוון מצביע על מפלסי דיו נמוכים, שקול להחזיק מחסנית דיו חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף מחסניות דיו לפני שאיכות ההדפסה הופכת לבלתי סבירה.
פתח את HP Smart ולאחר מכן בחר את המדפסת שברשותך, אם היא עדיין לא נבחרה.
מפלסי דיו משוערים מוצגים לצד המדפסת שלך.
מפלסי מחסניות דיו משוערים
 • אם באף אחת ממחסניות הדיו לא חסר דיו, אין צורך להחליף אותן עדיין. דלג אל הדפס דוח של אבחון איכות הדפסה.
 • אם אחת ממחסניות הדיו עומדת להתרוקן, עבור אל החלפת מחסניות דיו לקבלת השלבים להחלפת מחסניות דיו ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך באופן קריטי ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.

שלב 7: בחן את משבצות הצבע כדי לזהות פגמים

בחן את משבצות הצבע בדף אבחון איכות ההדפסה כדי לוודא שבמשבצות הצבע לא מופיעים קווים ולוודא שהן לא דהויות או חסרות.
דוגמה למשבצות צבע ללא פגמים

שלב 8: בחן את קווי היישור ואת המשבצת הירוקה כדי לזהות פגמים

בחן את קווי היישור ואת המשבצת הירוקה בדוח אבחון איכות ההדפסה. ודא שהקווים ישרים ומחוברים ושאין קווים כהים או חללים לבנים במשבצת הירוקה.
קווי יישור ללא פגמים כשלהם
משבצת צבע ירוק ללא פגמים
 • אם אחד מקווי היישור אינו ישר ומחובר, או במשבצת הירוקה מופיעים קווים כהים או חללים לבנים, המשך לשלב הבא.
 • אם אינך רואה שום פגמים בדף אבחון איכות ההדפסה, מנגנון ההדפסה ומחסניות הדיו תקינים. אם איכות ההדפסה עדיין אינה משביעת רצון, נסה את ההנחיות הכלליות להלן בנושא איכות הדפסה. אין צורך להמשיך בשלבי פתרון הבעיות במסמך זה.
  • ודא שאתה מדפיס את התמונה ברזולוציה גבוהה מספיק. תמונות שהוגדלו עלולות להיות מטושטשות או לא ברורות.
  • אם הבעיה היא סמוך לקצה התדפיס, השתמש בהגדרות ההדפסה כדי לסובב את התמונה ב-180 מעלות. ייתכן שהבעיה לא תופיע בקצה השני של התדפיס.
  • אל תשאיר מחסניות דיו ללא הגנה מחוץ למדפסת למשך זמן רב.
  • השתמש תמיד בלחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת. כך תגן על מחסניות הדיו מפני חשיפה לאוויר.

שלב 9: יישור המדפסת

יישר את מחסניות הדיו באמצעות HP Smart כדי לקבל את איכות ההדפסה הטובה ביותר.
 1. ודא שההתקן שלך נמצא באותה רשת אלחוטית כמו המדפסת שלך.
 2. פתח את HP Smart ולאחר מכן בחר את המדפסת שברשותך, אם היא עדיין לא נבחרה.
 3. לחץ על כלי איכות הדפסה, או לחץ על הגדרות מדפסת ולאחר מכן כלי איכות הדפסה.
 4. לחץ על יישור או על יישור ראשי הדפסה.
  המדפסת מיישרת את מחסניות הדיו, ומודפס דף יישור.
 5. המתן עד שדף היישור ייפלט באופן מלא מתוך המדפסת, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. נסה להדפיס שנית.
  • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
  • אם התדפיס מציג סימני טביעות או מריחה, המשך לשלב הבא כדי לנקות את האזור שסביב חרירי הדיו.
  • אם התדפיס אינו מציג סימני עקבות או מריחות, אך הבעיה נמשכת, דלג אל החלף את מחסנית הדיו הבעייתית.

שלב 10: נקה ידנית את האזור סביב חרירי הדיו

אם אתה רואה סימני עקבות או מריחות על התדפיסים, נקה את האזור סביב נחירי הדיו. בצע שלבים אלה אך ורק אם בדוח אבחון איכות ההדפסה או בתדפיס מופיעים סימנים של טקסט מרוח או סימני עקבות. אם אינך רואה סימני עקבות או מריחות, דלג אל החלף את מחסנית הדיו הבעייתית.
דוגמה לטקסט מרוח
דוגמה לטקסט עם סימני טביעות
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • מטלית נקייה ונטולת מוך או מקלון צמר גפן נקי ויבש
  • מים מזוקקים או מים מינרליים
     שים לב:
   אל תשתמש במי ברז, מכיוון שהם עשויים לכלול מזהמים שעלולים לגרום נזק לראש ההדפסה.
 2. הרם את דלת הגישה למחסניות הדיו באמצעות האזורים השקועים בצדי המדפסת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  הגררה זזה מעט לצד שמאל.
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 ו-HP ENVY 6000 All-in-One
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 ו-HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. הרם את המכסה על חריץ מחסנית הדיו, ואז משוך את מחסנית הדיו כלפי מעלה כדי לשלוף אותה מהחריץ.
   הוצאת מחסנית הדיו.
  1. הרם את המכסה
  2. דחף בעדינות את המכסה בחזרה למקומו
  3. משוך את מחסנית הדיו כלפי מעלה
 5. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
  אחיזה במחסנית הדיו בצדיה.
 6. הספג קלות מטלית נקייה חדשה ונטולת מוך או מטוש במים מזוקקים או במים מינרליים.
 7. נקה במטלית או מטוש את פני השטח ואת הקצוות סביב חריר הדיו.
    שים לב:
  אין לנקות את משטח חריר הדיו.
   תמונה של חריר הדיו ושל מגעי מחסנית הדיו
  1. משטח החריר - אל תנקה
  2. האזור סביב חריר הדיו - נקה
  3. מגעי מחסנית הדיו - אל תנקה
 8. לפני שתמשיך המתן עד שהאזור שניקית יתייבש (בערך 10 דקות).
 9. כאשר נחירי הדיו פונים כלפי המדפסת, הכנס את מחסנית הדיו לתוך החריץ שלה עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
  הערה:
  התקן את מחסנית הדיו להדפסה בצבע בצד שמאל ואת המחסנית להדפסה בשחור בצד ימין.
  הכנסת מחסנית דיו.
 10. סגור את המכסה שעל תושבת מחסנית הדיו כדי לוודא שהמחסנית ננעלת במקומה בבטחה.
 11. חזור על שלבים אלה כדי לנקות את המגעים של מחסנית הדיו השנייה.
 12. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
נסה להדפיס. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.

שלב 11: החלף את מחסנית הדיו הבעייתית

החלף את מחסנית הדיו הבעייתית אם הבחנת בפגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה והשלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה, גם אם במחסנית הדיו לא חסר דיו. מחסנית הדיו הבעייתית היא זו שהדפיסה את הפגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה, כפי שתואר לעיל במסמך זה.
אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרים מתכלים מסוג דיו או טונר, עבור אל סקירה כללית של המדפסת ותפוקת הדפים, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.
עבור אל החלפת מחסניות דיו לקבלת שלבים להחלפת מחסנית הדיו הבעייתית ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
נסה להדפיס. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.

שלב 12: מסור את המדפסת לתיקון

אם פעלת על פי כל הצעדים במסמך זה והמדפסת שלך מפיקה תדפיסים שיש להם בעיות באיכות ההדפסה, שלח את המדפסת לתיקון.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.
עבור אל צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, יפנו אותך אל מרכז שירות מקומי באזור שלך.
כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות עבור מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
בעת שליחת מדפסת לתיקון, שמור דוגמת הדפסה בה ניתן לראות את הבעיה. אם מחסניות הדיו, ראש ההדפסה או המדפסת יוחלפו במסגרת האחריות, נציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה. אם המדפסת תוחזר ל-HP, יש להחזיר ביחד אתה את דוגמת ההדפסה. הנח את הדוגמה במגש היציאה כשתארוז את המדפסת שלך למשלוח.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏