תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet‏, ENVY 6000,‏ 6400 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מיועד למדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075, 6078, 6475, 6476, 6478, ENVY 6010e, 6020, 6020e, 6022, 6022e, 6030, 6030e, 6032, 6032e, 6034e, 6052, 6052e, 6055, 6055e, 6075e, 6420e, 6430e, 6432e, 6452e, 6455e, 6458e, 6475e, ENVY Pro 6420, 6422, 6430, 6432, 6452, 6455 ו-6458 All-in-One.
כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה, הוצא את המדפסת מהאריזה, חבר אותה למקור מתח, התקן את האפליקציה או התוכנה של HP Smart, חבר את המדפסת לרשת, טען נייר, התקן מחסניות דיו ויישר את המדפסת.

שלב 1: הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהאריזה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.
 1. הוצא את המדפסת ואת כבל המתח מהאריזה.
 2. הסר ומחזר את כל חומרי האריזה.
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 ו-HP ENVY 6000 All-in-One
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 ו-HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  הסרת סרט ההדבקה מהמדפסת
  הסרת סרט ההדבקה מהמדפסת

שלב 2: חבר את המדפסת למקור מתח

חבר את כבל המתח לגב המדפסת, חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
המדפסת מופעלת באופן אוטומטי.
מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 ו-HP ENVY 6000 All-in-One
מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 ו-HP ENVY Pro 6400 All-in-One
חיבור כבל המתח
חיבור כבל המתח

שלב 3: חיבור המדפסת

השתמש באפליקציית HP Smart או HP Easy Start כדי לסייע לך להתקין את המדפסת ולחבר את המדפסת לרשת אלחוטית (מועדפת) או לחיבור USB.
אם אינך רואה הוראות להגדרת חומרה במהלך התקנת האפליקציה או התוכנה, המשך לשלב הבא. אחרת, ההתקנה הושלמה.

שלב 4: הכנס נייר והתקן מחסניות דיו

טען נייר רגיל בגודל U.S. letter או A4 במגש ההזנה, ולאחר מכן התקן את מחסניות הדיו שהגיעו עם המדפסת שלך.
 1. משוך החוצה את מגש ההזנה.
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 ו-HP ENVY 6000 All-in-One
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 ו-HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  משוך את מגש ההזנה
  משוך את מגש ההזנה
 2. הסט את מכווני רוחב הנייר כנגד קצוות מגש הקלט.
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 ו-HP ENVY 6000 All-in-One
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 ו-HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  הסטת מכווני רוחב הנייר כנגד קצוות מגש הקלט
  הסטת מכווני רוחב הנייר כנגד קצוות מגש הקלט
 3. הכנס ערימת נייר לבן רגיל למגש הקלט.
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 ו-HP ENVY 6000 All-in-One
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 ו-HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  טעינת נייר
  טעינת נייר
 4. הסט את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייגעו בקצוות הנייר. ערימת הנייר אמורה להחליק בקלות כנגד המכוונים.
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 ו-HP ENVY 6000 All-in-One
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 ו-HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  הסטת מכווני רוחב הנייר פנימה
  הסטת מכווני רוחב הנייר פנימה
 5. סגור את מגש ההזנה.
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 ו-HP ENVY 6000 All-in-One
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 ו-HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  סגירת מגש ההזנה
  סגירת מגש ההזנה
 6. הרם את דלת הגישה למחסניות הדיו באמצעות האזורים השקועים בצדי המדפסת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  הגררה זזה מעט לצד שמאל.
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 ו-HP ENVY 6000 All-in-One
  מדפסות HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 ו-HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
 7. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 8. הוצא מחסנית דיו מהאריזה שלה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
  אחיזה במחסנית הדיו בצדיה
 9. הסר את סרט הפלסטיק ממחסנית הדיו, ולאחר מכן השלך או מחזר את האריזה ואת הסרט.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  הסרת הסרט הפלסטי
 10. כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, הכנס את מחסנית הדיו לחריץ שלה ולאחר מכן סגור את מכסה הדיו עד שהמחסנית תינעל במקומה בנקישה.
  הערה:
  התקן את מחסנית הדיו להדפסה בצבע בצד שמאל ואת המחסנית להדפסה בשחור בצד ימין.
  התקנת מחסנית הדיו
 11. חזור על שלבים אלה עם מחסנית הדיו האחרת.
 12. הנמך את דלת הגישה למחסנית הדיו, ולאחר מכן לחץ בעדינות כדי לנעול אותה במקומה.
  הערה:
  אם לא ביצעת יישור של המדפסת במהלך התקנת האפליקציה או התוכנה, המדפסת מדפיסה את דף היישור באופן אוטומטי לאחר הדפסה של 3 עמודים. בצע את ההוראות המודפסות בדף היישור של המדפסת כדי להשלים את היישור.

שלב 5: רישום ב-HP Instant Ink (אופציונלי)

המדפסת שלך זכאית ל-HP Instant Ink, אשר יכול לצמצם את עלויות ההדפסה ולחסוך לך זמן. לאחר שתירשם, המדפסת שלך תנטר באופן אוטומטי את מפלסי הדיו של המדפסת ולאחר מכן HP Instant Ink ישלח לך בדואר מחסניות דיו חלופיות כאשר המפלסים יהיו נמוכים.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏