תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Laser NS 1020 - המדפסת לא אוספת נייר

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP Laser NS‏ 1020‏, 1020c ו-1020w.
בעת עבודת הדפסה, המדפסת לא אוספת נייר ממגש ההזנה. ייתכן שתופיע גם אחת מהודעות השגיאה הבאות.
 • נורית ההתראה ונורית הנייר מהבהבות.
 • הודעת הנייר אזל מוצגת בתוכנת המדפסת. או ביישום HP Smart.

שלב 1: בדיקת הנייר, וטעינתו מחדש

בעיות בהזנת נייר עשויות להיגרם משימוש בדפים קרועים, מאובקים, מגולגלים, מקומטים או מקופלים. גם איכות הנייר עשויה להשפיע. היעזר בהנחיות הבאות כדי להימנע מהבעיה.
 • השתמש רק בנייר מאיכות טובה, שתואם למפרט המדפסת.
 • אחסן את כל הנייר במקום יבש וקריר. בעיות בהזנת נייר נפוצות יותר בסביבות לחות.
 • המתן עד שהמדפסת תשלים את העבודה או שנורית ההתראה ונורית הנייר יהבהבו לפני טעינה מחדש של הנייר.
הוצא את הנייר ממגש ההזנה, בדוק את הנייר וכופף אותו ולאחר מכן הכנס אותו מחדש.
 1. הסר את מכסה מגש הקלט.
  הסרת מכסה מגש הקלט
 2. הסר את ערימת הנייר או המעטפות ממגש הקלט.
    שים לב:
  אם יש נייר תקוע, משוך אותו ישר החוצה מהמדפסת בשתי הידיים. משיכת נייר חוסם בזווית עלולה לגרום נזק למדפסת.
  הוצאת נייר ממגש ההזנה
 3. הסר מתוך הערימה כל נייר מקומט, מקופל או קרוע.
 4. החזק את ערימת הנייר בשתי הידיים, כופף את ערימת הנייר במספר כיוונים כדי לשחרר את גיליונות נייר תקועים.
  כיפוף ערימת הנייר
 5. הכנס מחדש את ערימת הנייר לתוך מגש ההזנה.
  הערה:
  אל תטען יותר מ-150 גיליונות נייר בבת אחת.
  הנחת ערימת הנייר במגש ההזנה
 6. הסט את מכווני הנייר כלפי פנים עד שייגעו בקצוות הנייר.
  החלקת מכווני הנייר פנימה
 7. הסר את מכסה מגש ההזנה.
 8. הרם את מאריך מגש הפלט, ולאחר מכן נסה להדפיס.
  הרמת מאריך מגש הפלט
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 2: בדיקת גודל הנייר והגדרות הסוג

שנה את הגדרות מגש הקלט מתוך התוכנית שממנה אתה מנסה להדפיס.

שלב 3: בדיקה וניקוי של פנים המדפסת

ייתכן שאבק, סיבי נייר ופסולת אחרת יצטברו על גלגלת האיסוף ויגרמו לבעיות בהזנת הנייר. נקה את גלגלת האיסוף בתוך המדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 1. כבה את המדפסת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת, ולאחר מכן המתן שהמדפסת תתקרר.
    אזהרה:
  על מנת למנוע פציעות או התחשמלות, עליך לנתק את כבל החשמל לפני שתכניס יד לתוך המדפסת.
 2. הסר את מכסה מגש הקלט.
  הסרת מכסה מגש הקלט
 3. הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.
 4. הוצא כל נייר ממגש הפלט.
 5. פתח את המכסה העליון.
 6. השתמש בידית כדי למשוך את תוף ההדמיה למעלה והחוצה, הסר אותו, והנח אותו בצד.
    שים לב:
  כדי למנוע נזק, אין לחשוף את תוף ההדמיה לאור או לגעת בגליל הירוק. כסה אותה עם פיסת נייר.
  הסרת תוף ההדמיה.
 7. בדוק אם יש נייר תקוע ולכלוך והסר אותו.
    שים לב:
  משוך נייר תקוע ישר החוצה מהמדפסת בשתי הידיים. משיכת נייר חוסם בזווית עלולה לגרום נזק למדפסת.
  הסרת נייר חסום מאזור תוף ההדמיה
 8. הרטב מטלית נטולת מוך קלות במים מזוקקים או מים מינרלים, ולאחר מכן סחט מהמטלית כל נוזל עודף.
 9. נקה את גלגלת האיסוף, תוך הפעלת כמות מתונה של לחץ.
  מציג את מיקום גליל האיסוף בתוך המדפסת
 10. הנח לגלגלת האיסוף להתייבש לחלוטין (כ-10 דקות).
 11. החזק את תוף ההדמיה בידית, ישר אותו עם המסילות, ואז הכנס אותו לתוך המדפסת.
  הכנסת תוף ההדמיה
 12. סגור את הכיסוי העליון.
 13. חבר את כבל החשמל לגב המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
 14. הרם את מאריך מגש הפלט, ולאחר מכן נסה להדפיס.
  הרמת מאריך מגש הפלט
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 4: איפוס המדפסת

לעתים השגיאה נותרת בעינה גם כאשר אין בעיה בהזנת הנייר. אפס את המדפסת, ואז נסה להדפיס.
 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.
 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.
 3. המתן ‏60 שניות.
 4. חבר מחדש את כבל המתח לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.
  הערה:
  HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.
 5. הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 5: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.
עבור אל צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, יפנו אותך אל מרכז שירות מקומי באזור שלך.
כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות עבור מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏