תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Laser NS 1020 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP Laser NS‏ 1020‏, 1020c ו-1020w.
כדי להתקין את המדפסת בפעם הראשונה, הוצא את המדפסת ואת כל חומרי האריזה מהקופסה, גלה את תוף ההדמיה, טען נייר לתוך מגש ההזנה, חבר את כבל המתח, התקן את מחסניות הדיו, ואז הורד והתקן את תוכנת המדפסת.
הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור לדף 123.hp.com.

שלב 1: הוצא את המדפסת מהאריזה

הוצא את המדפסת מהאריזה, ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.
 1. הוצא את המדפסת מהאריזה, ולאחר מכן הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה שמחוץ למדפסת.
  הסרת סרט הדבקה מהמדפסת
 2. פתח את המכסה העליון.
  פתיחת המכסה העליון
 3. משוך את הידית הכתומה כלפיך כדי להסיר את גיליון המגן מתוף ההדמיה.
  משיכת הידית הכתומה
 4. סגור את הכיסוי העליון.
  סגירת המכסה העליון
 5. מחזר את כל חומרי האריזה.

שלב 2: טען נייר

התקן את מגש ההזנה ולאחר מכן טען נייר לבן רגיל.
 1. הכנס את מגש ההזנה לתוך החריץ שלו.
  התקנת מגש ההזנה
 2. הוצא את מכווני הנייר ככל האפשר.
  החלקת מכווני הנייר החוצה
 3. טען ערימה של נייר לבן רגיל.
  טעינת נייר
 4. הסט את מכווני הנייר כלפי פנים עד שייגעו בקצוות הנייר.
  החלקת מכווני הנייר פנימה
 5. החלק את מכסה מגש ההזנה אל מעל המגש.
  מיקום מכסה מגש ההזנה על מגש ההזנה
 6. משוך את מאריך מגש הפלט החוצה.
  משיכת מאריך מגש הפלט החוצה

שלב 3: הפעלת המדפסת והתקנת התוכנה

חבר את המדפסת למקור מתח, ולאחר מכן התקן את תוכנת המדפסת או את אפליקציית HP Smart.
 1. חבר את המדפסת לשקע חשמל בקיר.
  המדפסת מופעלת באופן אוטומטי.
  הערה:
  אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה ומנהל ההתקן.
  חיבור כבל המתח
 2. עבור אל ‎123.hp.com כדי להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏