תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Laser NS 1020 - החלפת תוף ההדמיה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP Laser NS‏ 1020‏, 1020c ו-1020w.
החלף את תוף ההדמיה כאשר נוריות השגיאה הבאות דולקות ומוצגות ההודעות הבאות.
 • נורית תוף ההדמיה ונורית ההתראה מהבהבות.
 • מופיעה הודעת מפלס תוף הדמיה נמוך, החלף את תוף ההדמיה, או בדומה בתוכנת המדפסת או באפליקציית HP Smart.
 1. פתח את המכסה העליון.
  פתיחת המכסה העליון של המדפסת
 2. השתמש בידית, משוך את תוף ההדמיה למעלה והחוצה, הסר אותו, ולאחר מכן מחזר אותו.
  הוצא את תוף ההדמיה
 3. הוצא את תוף ההדמיה החדש מהאריזה.
 4. הסר את המכסה הכתום והלשוניות מתוף ההדמיה החדש.
    שים לב:
  אל תיגע בגלגלת הירוקה. טביעות אצבע וכתמים עלולים לגרום נזק לתוף ההדמיה ולהשפיע על איכות ההדפסה.
  הסרת האריזה של תוף ההדמיה
 5. נער את תוף ההדמיה לפחות חמש פעמים.
 6. החזק את תוף ההדמיה בידית, ישר אותו עם המסילות, ואז הכנס אותו לתוך המדפסת.
  התקנת תוף הדמיה חדש
 7. סגור את הכיסוי העליון.
  סגירת המכסה העליון

שאלות נפוצות (FAQs)

עבור על השאלות הנפוצות בנושא החלפת תוף ההדמיה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏