תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת רב-תכליתית HP Laser NS 1005 - החלפת תוף ההדמיה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות לייזר מדגמי HP NS MFP‏ 1005,‏ 1005c,‏ 1005n ו-1005w.
החלף את תוף ההדמיה כאשר נוריות השגיאה הבאות דולקות ומוצגות ההודעות הבאות.
 • נורית ההתראה מהבהבת, נורית תוף ההדמיה דולקת, ותצוגת התווים של לוח הבקרה מתחלפת בין Er ו-09.
 • מופיעה הודעת מפלס תוף הדמיה נמוך, החלף את תוף ההדמיה, או בדומה בתוכנת המדפסת או באפליקציית HP Smart.
 1. הרם את הסורק, ולאחר מכן פתח את המכסה העליון.
  הרמת הסורק והמכסה העליון
 2. השתמש בידית, משוך את תוף ההדמיה למעלה והחוצה, הסר אותו, ולאחר מכן מחזר אותו.
  הוצאת תוף ההדמיה המשומש
 3. הוצא את תוף ההדמיה החדש מהאריזה.
 4. הסר את המכסה הכתום והלשוניות מתוף ההדמיה החדש.
    שים לב:
  אל תיגע בגלגלת הירוקה. טביעות אצבע וכתמים עלולים לגרום נזק לתוף ההדמיה ולהשפיע על איכות ההדפסה.
  הסרת מכסה התוף והלשוניות
 5. נער את תוף ההדמיה חמש פעמים לפחות כדי לשחרר את הטונר.
 6. החזק את תוף ההדמיה בידית, ישר אותו עם המסילות, ואז הכנס אותו לתוך המדפסת.
  הכנסת תוף ההדמיה החדש
 7. סגור את המכסה העליון ולאחר מכן הורד את הסורק.
  סגירת המכסה העליון והורדת הסורק

שאלות נפוצות (FAQs)

עבור על השאלות הנפוצות בנושא החלפת תוף ההדמיה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏