תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות מדגמי HP Smart Tank 500 - הודעת השגיאה 'E4' מוצגת (חסימת נייר)

מסמך זה מיועד למדפסות אלחוטיות מדגמי HP Smart Tank‏ 500 ו-508 All-in-One,‏ Smart Tank‏ 511, 514, 515, 516, 517, 518, ו-519 Wireless All-in-One, ו-Smart Tank Plus‏ 551, 555 ו-559 Wireless All-in-One.
המדפסת מפסיקה להזין עמודים במהלך עבודת הדפסה, מוצגת ההודעה E4 בלוח הבקרה, ונורית חידוש הפעולה מהבהבת.
הערה:
חסימות נייר עשויות להיות אמתיות או כוזבות. המדפסת עשויה לדווח על חסימת נייר גם כאשר אין נייר תקוע. השלבים הבאים מתייחסים לחסימות נייר אמיתיות וגם לכוזבות.

שלב 1: שחרור נייר תקוע מהמדפסת

חסימות נייר עלולות לקרות באזורים רבים במדפסת. אם אינך מצליח למצוא את חסימת הנייר באזור אחד, המשך לחפש באזור הבא עד שתאתר את הנייר התקוע.
אם השגיאה ממשיכה אחרי בדיקת כל נתיבי הנייר, המשך לשלב הבא.

שלב 2: נקה את גלגלות הזנת הנייר באמצעות כלי אוטומטי

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. ניקוי הגלגלות מלוח הבקרה של המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.
 2. הוצא את ערימת הנייר ממגש ההזנה.
 3. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה, לחץ על לחצן הביטול שלוש פעמים, לחץ על לחצן העתקה בצבע שבע פעמים, ולאחר מכן שחרר את לחצן ההפעלה.
  המדפסת נדלקת ומנקה את גלגלות נתיב הנייר.
 4. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 3: נקה באופן ידני את גלגלות הזנת הנייר

השתמש במטוש כותנה ארוך כדי לנקות את הגלגלות בתוך המדפסת.
 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל וכל כבל אחר.
    אזהרה:
  על מנת למנוע פציעות או התחשמלות, עליך לנתק את כבל החשמל לפני שתכניס יד לתוך המדפסת.
 2. העלה את מגש ההזנה, ולאחר מכן הרם והחזק את מגן מגש ההזנה.
    שים לב:
  אל תסיר את מגן מגש ההזנה. מגן מגש ההזנה מונע חדירת פסולת לנתיב הנייר ובכך מונע חסימות נייר.
 3. הסתכל לתוך מגש ההזנה הפתוח ומצא את גלגלות איסוף הנייר האפורות.
  תצלום: גלגלות איסוף נייר
 4. הרטב מקלון צמר גפן ארוך במים מזוקקים, וסחט ממנו מים עודפים.
 5. לחץ את מקלון צמר הגפן כנגד הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן סובב את הגלילים כלפי מעלה בעזרת האצבעות. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
 6. הנח לגלילים להתייבש במשך 10 דקות.
 7. חבר מחדש את כבל המתח וכבלים אחרים כלשהם לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 4: איפוס המדפסת

לעתים שגיאת חסימת נייר ממשיכה להופיע גם אם אין חסימת נייר (חסימת נייר כוזבת). אפס את המדפסת כדי לנסות למחוק שגיאת חסימת נייר כוזבת, ונסה להדפיס שוב.
 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.
 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.
 3. המתן ‏60 שניות.
 4. חבר מחדש את כבל המתח לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.
  הערה:
  HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 5: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.
עבור אל צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, יפנו אותך אל מרכז שירות מקומי באזור שלך.
כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות עבור מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏