תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed MFP E52645 - החלפת מחסנית הטונר

החלף את מחסנית הטונר אם הוצגה הודעה במדפסת או במקרה של בעיות באיכות ההדפסה.

מידע על המחסנית

המדפסת תציג חיווי כאשר המפלס של מחסנית הטונר נמוך ונמוך מאוד. תוחלת החיים שנותרה בפועל של מחסנית הטונר עשויה להשתנות. הקפד להחזיק מחסנית חלופית שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה לא תהיה עוד קבילה.
כדי לרכוש מחסניות, פנה לנציג השירות המנוהל. ודא שאתה יודע את מספר הדגם של המוצר, אשר מופיע על תווית המוצר בגב המדפסת.
הערה:
מחסניות טונר בתפוקה גבוהה מכילות טונר בכמות גדולה יותר לעומת מחסניות רגילות, עבור תפוקת דפים מוגברת. לקבלת מידע נוסף, ראה www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
אל תוציא את מחסנית הטונר מאריזתה עד שיגיע הזמן להחליף אותה.
  שים לב:
כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה את תוף ההדמיה הירוק אם עליך להוציא את מחסנית הטונר מהמדפסת למשך פרק זמן ארוך.
האיור הבא מציג את רכיבי מחסנית הטונר.
רכיבי מחסנית טונר
  איור : רכיבי מחסנית טונר
 1. שבב זיכרון
 2. תוף הדמיהאל תיגע בתוף ההדמיה. טביעות אצבעות עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
  שים לב:
אם בגד מתלכלך מטונר, נגב אותו בעזרת מטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
הערה:
מידע על מיחזור מחסניות טונר משומשות מופיע על אריזת מחסנית הטונר.

הוצא את מחסנית הטונר והחלף אותה

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר במדפסת.
 1. לחץ על הלחצן לשחרור הכיסוי העליון בצדה השמאלי של המדפסת.
  איור : לחץ על לחצן השחרור
 2. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתח את הדלת הקדמית
 3. אחוז בידית של מחסנית הטונר המשומשת ושלוף אותה החוצה.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 4. הוצא את מחסנית הטונר החדשה משקית ההגנה שלה על-ידי קריעת רצועת הפלסטיק ופתיחת האריזה. שמור את כל חומרי האריזה לצורך מיחזור מחסנית הטונר המשומשת.
  איור : מחסנית טונר חדשה
 5. ישר את מחסנית הטונר בהתאם לתושבת שלה והכנס אותה לתוך המדפסת.
  איור : התקן את מחסנית הטונר
 6. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגור את הדלת הקדמית
 7. ארוז את מחסנית הטונר המשומשת בקופסה שבה הגיעה המחסנית החדשה. עיין במדריך המיחזור המצורף לקבלת מידע אודות מיחזור.
  בארה"ב ובקנדה, כלולה בקופסה תווית משלוח ששולם מראש. במדינות/אזורים אחרים, עבור אל www.hp.com/recycle כדי להדפיס תווית משלוח ששולם מראש.
  הדבק את תווית המשלוח ששולם מראש על גבי הקופסה, והחזר את המחסנית המשומשת ל-HP לצורך מיחזור.
  איור : מיחזור המחסנית המשומשת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏