תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed MFP E52645 - מפרטי המדפסת

עיין במפרט סביבת המדפסת, התוכנה והחומרה.
הערה:
המפרט הבא נכון למועד הפרסום, אך הוא כפוף לשינויים. לקבלת מידע עדכני, ראה http://www.hp.com/support/ljE52645mfp.

מפרט טכני

סקור את המפרט טכני של המדפסת.
מספרי המוצר עבור כל דגם
 • E52645dn - #1PS54A
 • Flow E52645c - #1PS55A
מפרטים של טיפול בנייר
מאפייני טיפול בנייר
E52645dn
Flow E52645c
מגש 1 (קיבולת 100 גיליונות)
מגש 2 (קיבולת 550 גיליונות)
מגש 3 (קיבולת 550 גיליונות)
הערה:
המדפסת מוגבלת לחמישה מגשי הזנה בסך הכל, כולל שילוב של מגש רב-תכליתי, קסטה ראשית, ומגש הזנה הניתן להערמה של עד 2,300 דפים.
אופציונלי
אופציונלי
מהדק סיכות חשמלי
לא זמין
הדפסה דו-צדדית אוטומטית
מפרטי קישוריות
מאפייני קישוריות
E52645dn
Flow E52645c
חיבור ‎10/100/1000 Ethernet LAN עם IPv4 ו-IPv6
Hi-speed USB 2.0
שרת הדפסה עבור קישוריות רשת אלחוטית
אופציונלי
אופציונלי
יציאת USB נגישה
כיס לשילוב חומרה לחיבור אביזר והתקנים של צד שלישי
יציאות USB פנימיות של HP
אופציונלי
אופציונלי
אביזר HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
אופציונלי
אופציונלי
אביזר שרת הדפסה HP Jetdirect 2900nw עבור קישוריות אלחוטית
אופציונלי
אופציונלי
Wi-Fi Bluetooth Low Energy (BLE) Direct
לא זמין
לא זמין
מפרט תצוגת לוח הבקרה והמקלדת
מאפייני תצוגת לוח הבקרה והמקלדת
E52645dn
Flow E52645c
לוח בקרה עם מסך מגע צבעוני
מקלדת פיזית
לא זמין
מפרט הדפסה
מאפייני הדפסה
E52645dn
Flow E52645c
הדפסת 45 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter ו-‏43 עמודים לדקה על נייר בגודל A4
הדפסה באמצעות USB
הדפסה מהתקן נייד/מענן
לא זמין
לא זמין
אחסון עבודות בזיכרון המדפסת להדפסה במועד מאוחר יותר או להדפסה פרטית
לא זמין
לא זמין
מפרטי העתקה וסריקה
מאפייני העתקה וסריקה
E52645dn
Flow E52645c
העתקת 45 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter ו-‏40 עמודים לדקה על נייר בגודל A4
מזין מסמכים ל-‏100 דפים, עם סריקה דו-ראשית להעתקה ולסריקה דו-צדדיות בפעם אחת
HP EveryPage Technologies כולל זיהוי אולטראסוני של הזנת דפים מרובים
לא זמין
זיהוי תווים אופטי (OCR) מוטבע מספק את היכולת להמיר דפים מודפסים לטקסט, שניתן לעריכה או לחיפוש באמצעות מחשב
לא זמין
מאפיין תווית SMART מספק זיהוי של קצה הנייר עבור חיתוך דפים אוטומטי
לא זמין
כיוון דפים אוטומטי עבור דפים הכוללים לפחות 100 תווי טקסט
לא זמין
כוונון גוון אוטומטי מגדיר ניגודיות, בהירות והסרת רקע עבור כל דף
לא זמין
מפרט שליחה דיגיטלית
מאפייני שליחה דיגיטלית
E52645dn
Flow E52645c
שליחת מסמכים לדואר האלקטרוני, ל-USB ולתיקיות המשותפות ברשת
שליחת מסמכים ל-SharePoint®‎
מפרטים אחרים
מאפיינים אחרים
E52645dn
Flow E52645c
זיכרון בסיס בנפח ‎1.75 GB
הערה:
זיכרון הבסיס ניתן להרחבה ל-‎3.75 GB, על-ידי הוספת מודול זיכרון DIMM.
בקר מולטי-מדיה מוטבע (eMMC) בנפח 16‎ GB
לא זמין
דיסק קשיח מאובטח של HP לביצועים גבוהים בנפח ‎500 GB
אופציונלי
מודול פלטפורמה מהימנה של HP להצפנת כל הנתונים שעוברים דרך המדפסת
פקס
אופציונלי
אופציונלי

מערכות הפעלה נתמכות

השתמש במידע הבא כדי להבטיח את תאימות המדפסת עם מערכת ההפעלה של המחשב שברשותך.
Linux:‏ לקבלת מידע ומנהלי הדפסה עבור Linux, עבור אל www.hp.com/go/linuxprinting.
UNIX: לקבלת מידע ומנהלי הדפסה עבור UNIX®‎, עבור אל www.hp.com/go/unixmodelscripts.
המידע הבא מתייחס למנהלי ההדפסה הספציפיים למדפסת של HP PCL 6 עבור Windows, למנהלי ההדפסה של HP עבור macOS ולתוכנית ההתקנה של התוכנה.
Windows: הורד את HP Easy Start מהאתר ‎123.hp.com/LaserJet כדי להתקין את מנהל ההדפסה של HP. לחלופין, בקר באתר האינטרנט של התמיכה במדפסות עבור מדפסת זו, http://www.hp.com/support/ljE52645mfp, כדי להוריד את מנהל ההדפסה או את תוכנית ההתקנה של התוכנה על מנת להתקין את מנהל ההדפסה של HP.
macOS: מדפסת זו תומכת במחשבי Mac. הורד את HP Easy Start מתוך 123.hp.com/LaserJet או מדף התמיכה במדפסת, ולאחר מכן השתמש ב-HP Easy Start כדי להתקין את מנהל ההדפסה של HP.
 1. עבור אל 123.hp.com/Laserjet.
 2. בצע את השלבים הבאים כדי להוריד את תוכנת המדפסת.
מערכות הפעלה ומנהלי הדפסה נתמכים
מערכת הפעלה
מנהל ההדפסה מותקן (עבור Windows, או מתוכנית ההתקנה באינטרנט עבור macOS)
Windows 7‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows 8‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
הערה:
תמיכה ב-Windows 8 RT מסופקת דרך Microsoft IN OS גירסה 4, מנהל התקן במהדורת 32 סיביות.
Windows 8.1‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 גירסה 4 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
הערה:
תמיכה ב-Windows 8.1 RT מסופקת דרך Microsoft IN OS גירסה 4, מנהל התקן במהדורת 32 סיביות.
Windows 10‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 גירסה 4 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows Server 2008 R2, SP 1, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן ולאחר מכן השתמש בכלי להוספת מדפסת של Microsoft כדי להתקין אותו.
Windows Server 2012, במהדורת 64‏ סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן ולאחר מכן השתמש בכלי להוספת מדפסת של Microsoft כדי להתקין אותו.
Windows Server 2012 R2, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן ולאחר מכן השתמש בכלי להוספת מדפסת של Microsoft כדי להתקין אותו.
Windows Server 2016, במהדורת 64‏ סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן ולאחר מכן השתמש בכלי להוספת מדפסת של Microsoft כדי להתקין אותו.
macOS 10.14 Mojave‏, 10.12 Sierra‏, macOS 10.13 High Sierra
הורד את HP Easy Start באתר 123.hp.com/LaserJet, ולאחר מכן השתמש בו להתקנת מנהל ההדפסה.
הערה:
מערכות ההפעלה הנתמכות עשויות להשתנות לקבלת רשימה עדכנית של מערכות ההפעלה הנתמכות, עבור אל http://www.hp.com/support/ljE52645mfp לקבלת העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת.
הערה:
לפרטים על מערכות ההפעלה של השרת והלקוח ולקבלת תמיכה במנהלי ההתקן של HP UPD עבור מדפסת זו, עבור אל www.hp.com/go/upd. תחת Additional information (מידע נוסף), לחץ על הקישורים.
דרישות מערכת מינימליות
Windows
macOS
 • חיבור אינטרנט
 • חיבור USB ‏1.1 או 2.0 ייעודי או חיבור רשת
 • ‎שטח דיסק קשיח פנוי של ‎2 GB‏
 • זיכרון RAM של ‎1 GB‏ (32 סיביות) או של ‎2 GB‏ (64 סיביות)
 • חיבור אינטרנט
 • חיבור USB ‏1.1 או 2.0 ייעודי או חיבור רשת
 • ‎שטח דיסק קשיח פנוי של ‎1.5 GB‏
הערה:
תוכנת ההתקנה של Windows מתקינה את השירות HP Smart Device Agent Base. גודל הקובץ הוא ‎100 kb בקירוב. הפונקציה היחידה שלו היא לאתר מדפסות המחוברות דרך USB מדי שעה. לא נאספים נתונים. אם נמצאה מדפסת USB, הוא מנסה לאתר ברשת מופע של JetAdvantage Management Connector‏ (JAMc). אם נמצא JAMc‏, השירות HP Smart Device Agent Base משודרג באופן מאובטח ל-Smart Device Agent מלא מתוך JAMc ויאפשר בכך לדפים המודפסים להיות מתועדים בחשבון Managed Print Services‏ (MPS). ערכות האינטרנט של מנהלי התקנים בלבד שהורדו מאתר hp.com עבור המדפסת והותקנו באמצעות אשף הוספת מדפסת אינן מתקינות שירות זה.
כדי להסיר את ההתקנה של השירות, פתח את לוח הבקרה של Windows, בחר באפשרות תוכניות או תוכניות ותכונות, ולאחר מכן בחר באפשרות הוספה/הסרה של תוכניות או הסר התקנת תוכנית כדי להסיר את השירות. שם הקובץ הוא HPSmartDeviceAgentBase.

ממדי המדפסת

ודא כי סביבת המדפסת שלך רחבה מספיק כדי להכיל את המדפסת.
הערה:
ערכים אלה כפופים לשינוי. לקבלת מידע עדכני, עבור אל http://www.hp.com/support/ljE52645mfp.
ממדים עבור המדפסת הבסיסית
ממדים
המדפסת סגורה במלואה
המדפסת פתוחה במלואה
גובה
497 מ"מ
750 מ"מ
עומק
כיסוי מגן מפני אבק של מגש 2 סגור: 496 מ"מ
כיסוי מגן מפני אבק של מגש 2 פתוח: 559 מ"מ
674 מ"מ
רוחב
482 מ"מ
482 מ"מ
משקל המדפסת הבסיסית: ‏23 ק"ג
ממדים עבור מזין הנייר 1‏ x ‏550 גיליונות
ממדים
מידות
גובה
130 מ"מ
עומק
מגש סגור: 376 מ"מ
מגש פתוח: 569 מ"מ
רוחב
410 מ"מ
משקל
1.4 ק"ג
ממדים עבור המעמד למדפסת
ממדים
מידות
גובה
381 מ"מ
עומק
דלת סגורה: 632 מ"מ
הדלת פתוחה והגלגלים האחוריים מסובבים: 865 מ"מ
רוחב
דלת סגורה: 600 מ"מ
הדלת פתוחה והגלגלים האחוריים מסובבים: 630 מ"מ
משקל
9.0 ק"ג
ממדים עבור המדפסת עם שלושה מזיני נייר מסוג 1 x‏ 550 גיליונות ומעמד
ממדים
המדפסת סגורה במלואה
המדפסת פתוחה במלואה
גובה
1268 מ"מ
1521 מ"מ
עומק
632 מ"מ
865 מ"מ
רוחב
600 מ"מ
630 מ"מ
משקל עבור המדפסת עם שלושה מזיני נייר מסוג 1 x‏ 550 גיליונות ומעמד: ‏36.2 ק"ג

צריכת חשמל

עיין בצריכת המתח עבור כל מצב מדפסת או פונקציה.
צריכת חשמל (ממוצעת, בוואט)
הדפסה
מוכן
Sleep (מצב שינה)
Auto-Off (כיבוי אוטומטי)
כבוי
‎629 W
‎28.8 וואט
‎5.28 וואט
‎0.06 W
‎0.06 W

מפרט חשמלי

עיין במפרט החשמלי, לרבות דרישות המתח והזרם נקוב.
הערה:
דרישות המתח מתבססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. הערכים בטבלאות הבאות כפופים לשינוי.
  שים לב:
אין להמיר את מתח הפעולה. הדבר עלול לגרום נזק למדפסת ולשלול את תוקף האחריות.
וולט ואמפר מומלצים
מפרט
דגמים של 110 וולט
דגמים של 220 וולט
דרישות חשמל (וולט)1
100 עד 127 וולט (± 10%)
‎50/60 Hz (± 2 Hz)‎
220 עד 240 וולט (± 10%)
‎50/60 Hz (± 2 Hz)‎
זרם נקוב (אמפר)
7.5 אמפר
4 אמפר
1המתח המפורט הוא הערך הגבוה ביותר שנמדד עבור כל דגמי המדפסות באמצעות מתחים סטנדרטיים.

פליטות אקוסטיות

עיין בפליטות האקוסטיות, כולל רמת עוצמת הקול ורמת לחץ הקול.
רמת עוצמת הקול
אקוסטיקה: רמת עוצמת הקול (עמודים לדקה (ppm))
מוצהר לפי תקן ISO 9296
הדפסה: (43 עמודים לדקה)
LwAD = 6.8 Bels (A)‎
העתקה (43 עמודים לדקה)
LwAD = 7.0 Bels (A)‎
מוכן
LwAD = 4.0 Bels (A)‎
רמת לחץ הקול
אקוסטיקה: רמת לחץ הקול (עמודים לדקה (ppm))
מוצהר לפי תקן ISO 9296
הדפסה: (43 עמודים לדקה)
LpAm = 54 dB(A)‎
העתקה (43 עמודים לדקה)
LpAm = 56 dB(A)‎
מוכן
LpAm = 25 dB(A)‎

טווח סביבת הפעלה

סקור את מפרט סביבת ההפעלה המומלצת עבור המדפסת שלך.
מפרט סביבת ההפעלה
סביבה
מומלץ
מותר
טמפרטורה
17° עד 25° צלזיוס
15° עד 30° צלזיוס
לחות יחסית
30% עד 70% לחות יחסית
10% עד 80% לחות יחסית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏