תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - מוצגת ההודעה 'מדפסת אינה זמינה' (Android)

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP וטלפונים חכמים ומחשבי לוח של Android.
בעת הדפסה מטלפון או טבלט בעלי מערכת הפעלה Android, מוצגת ההודעה מדפסת זו אינה זמינה כרגע. בדוק את חיבור הרשת ופתור בעיות כלשהן בהגדרת המדפסת.

שלב 1: הפעל מחדש את המדפסת, הנתב וההתקן הנייד

הפעל מחדש את המדפסת, את נתב ה-Wi-Fi ואת הטלפון או הטבלט כדי לתקן מצבי שגיאה מסוימים ברשת ובחומרה. בדוק אם המדפסת זמינה אחרי הפעלה מחדש של כל התקן.
 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.
 2. נתק את כבל החשמל מהנתב, המתן עשר שניות, חבר מחדש את הכבל, ואז המתן עד שחיבור האינטרנט יושלם.
 3. כבה את הטלפון או הטבלט, ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.
אם הודעת השגיאה עדיין מוצגת, עבור לשלב הבא.

שלב 2: בדוק את חיבור הרשת

ודא שהמדפסת והתקן ה- Android מחוברים לאותה רשת Wi-Fi מקומית ובדוק אם קיימות בעיות כלשהן הקשורות לרשת.
 1. בהתקן ה-Android, ודא שה- Wi-Fi מופעל ושהסטטוס הוא מחובר עבור הרשת האלחוטית המקומית שלך.
  • אם אתה מחובר לרשת אחרת, הקש על שם הרשת המקומית שלך כדי להצטרף אליה.
   הערה:
   אם דרושים לך שם הרשת (SSID) והסיסמה שלך, עבור אל איתור סיסמת הרשת האלחוטית שלך.
  • אם אין ביכולתך להתחבר לרשת המקומית או שהאות חלש, יש להתקרב אל הנתב. בנוסף לכך, עצמים ממתכת, קירות ומכשירים אלקטרוניים הפולטים אותות רדיו עלולים להפריע לאות ה-Wi-Fi.
  • אם רשת מקומית אינה זמינה, אפשר שהדפסת Wi-Fi Direct תוכל להיות אופציה. למידע נוסף, דלג אל השתמש בשיטת הדפסה חליפית.
 2. בדוק את סטטוס החיבור של הרשת.
  • מדפסות עם לוח בקרה של מסך מגע: גע בסמל ה אלחוט או פתח את תפריט הגדרות הרשת או הגדרות כדי לצפות במצב חיבור הרשת.
  • מדפסות ללא לוח הבקרה עם מסך מגע: לחץ על הלחצנים אלחוט ומידע בו-זמנית, או לחץ על הלחצנים אלחוט והתחל העתקה בשחור בו-זמנית. יודפס דו"ח בדיקת אלחוט עם מצב חיבור הרשת.
 3. בצע את הפעולות הבאות, בהתאם למצב החיבור.
  • אם המדפסת מחוברת לרשת, נסה להדפיס. אם השגיאה נמשכת, דלג אל שלב בדיקת הגדרות ההדפסה של התקן ה-Android.
  • אם המדפסת לא מחוברת לרשת, המשך לשלב הבא.
 4. קרב את המדפסת אל הנתב, ואז חבר אותה לרשות.
  הערה:
  נתבים רבים תומכים בפסי תדר של 2.4 GHz ו- 5.0 GHz כאחד, אך לא כל המדפסות של HP תומכות בשני הפסים. ודא ש2.4 GHz בנתב מופעל ומשדר. אם הנתב שידורי שמות נפרד רשתות (זיהויי SSID) עבור כל רצועה, חבר את המדפסת לפס 2.4 GHz של ה-SSID.
  • מדפסות עם לוח בקרה של מסך מגע: פתח את ההגדרות, הרשת, או האלחוט בתפריט המדפסת, ואז בחר אשף הגדרת אלחוט, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי לחבר את המדפסת אל הרשת שלך.
   הערה:
   אם דרושים לך שם הרשת (SSID) והסיסמה שלך, עבור אל איתור סיסמת הרשת האלחוטית שלך.
  • מדפסות ללא לוח הבקרה עם מסך מגע: לחץ במשך חמש שניות על לחצן האלחוט. בתוך שתי דקות, לחץ והחזק את לחצן WPS‏ (התקנת Wi-Fi מוגנת) בנתב עד שתהליך החיבור יתחיל. נורית האלחוט במדפסת מפסיקה להבהב כאשר ביצוע החיבור נשלם.
אם הודעת השגיאה עדיין מוצגת, עבור לשלב הבא.

שלב 3: בדוק את הגדרות ההדפסה ואת הסטטוס בהתקן ה-Android

ודא שההדפסה מאופשרת ונקה את זכרון ההדפסה הזמני.
 1. בהתקן ה-Android שלך, הקש על הגדרות , הקש על התקנים מחוברים או חיבורים, ואז הקש על הדפסה.
 2. אשר ששירות ההדפסה של HP רשום ושהסטטוס הוא מופעלת. הקש הוסף שירות אם השירות אינו רשום כדי להתקין אותו.
 3. חזור אל ההגדרות, ואז בחר אפליקציות או יישומים.
 4. בחר הצג אפליקציות מערכת מתוך תפריט עוד.
 5. בחר מנגנון הדפסה ברקע, או הקש אחסון, ואז בחר מנגנון הדפסה ברקע.
 6. הקש מחק נתונים או אלץ עצירה.
 7. הפעל מחדש את ההתקן.
אם הודעת השגיאה עדיין מוצגת, עבור לשלב הבא.

שלב 4: השתמש בשיטת הדפסה חליפית

גש אל 123.hp.com כדי להתקין את האפליקציה HP Smart. פעל בהתאם להגדרה המונחית כדי לחבר את המדפסת ולהשתמש בה.
אם חיבור המדפסת נכשל באמצעות רשת האלחוט המקומית, המשך בצעדים אלה כדי להגדיר את חיבור המדפסת Wi-Fi Direct אל התקן ה-Android.
 1. הזן את הסיסמה של Wi-Fi Direct של המדפסת.
  • מדפסות עם לוח בקרה של מסך מגע: הקש על סמל Wi-Fi Direct או נווט אל תפריט Wi-Fi Direct.
  • מדפסות ללא לוח הבקרה עם מסך מגע: לחץ על הלחצן מידע כדי להדפיס דף מידע. מצא את הסיסמה בסעיף Wi-Fi Direct של העמוד.
 2. באפליקציה HP Smart, הקש על סימן הפלוס.
 3. הקש מחפש מדפסות Wi-Fi Direct?, ואז הקש את שם המדפסת שלך.
 4. הקש התחבר אל המדפסת, ואז הזן את הסיסמה אם תתבקש לעשות זאת.
 5. המתן עד שהחיבור יושלם (בערך 5-10 שניות). אם המדפסת אינה מוצגת, הקש על סימן הפלוס שוב כדי לבחור את המדפסת.
 6. במסך הבית, הקש על אריח הדפס כדי להדפיס מההתקן שלך, מחשבון המדיה החברתית שלך או משירות האחסון בענן.
 7. כדי להתנתק מהמדפסת, פתח את הגדרות ה-Wi-Fi של Android, ואז התחבר לרשת המקומית שלך.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏