תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP M329, M428-M429, M479 - הגדרת סריקה ל-SharePoint

למד כיצד להגדיר את המאפיין Scan to SharePoint (סריקה ל-SharePoint) בשרת האינטרנט המשובץ (EWS), כדי שתוכל לסרוק ולשמור קבצים מהמדפסת לאתר SharePoint.
הערה:
סריקה ל-SharePoint אינה נתמכת ב-SharePoint 365.

שלב 1: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

אתר את כתובת ה-IP של המדפסת ולאחר מכן הזן אותה בדפדפן אינטרנט כדי לגשת אל ה-EWS.
הערה:
המדפסת שלך חייבת להיות מחוברת לרשת מבוססת-IP כדי שתוכל לגשת אל ה-EWS.
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל האלחוט או בסמל Ethernet כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח של המדפסת.
 2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש Enter במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ נפתח.
  איור : דוגמה לכתובת IP בשורת הכתובת של הדפדפן
  הערה:
  אם מוצגת בדפדפן האינטרנט הודעה המציינת כי ייתכן שאתר האינטרנט אינו בטוח, בחר באפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

שלב 2: הגדרת סריקה ל-SharePoint

השתמש בממשק של שרת האינטרנט המשובץ (EWS) כדי להגדיר את המאפיין Scan to SharePoint (סריקה ל-SharePoint).
 1. בכרטיסייה Settings (הגדרות), לחץ על Control Panel Customization (התאמה אישית של לוח הבקרה), ולאחר מכן לחץ על Quick Sets (הגדרות מהירות).
 2. לחץ על (Add (הוסף)), עבור Type (סוג) בחר באפשרות Scan to SharePoint (סריקה ל-SharePoint), ופעל בהתאם להנחיות שמופיעות במסך להוספת פרופיל Quick Set (הגדרה מהירה) עבור היעד של SharePoint. בסיום, לחץ על Next (הבא).
 3. פעל בהתאם להנחיות שמופיעות במסך להגדרת היעד של SharePoint, דרישות האימות ותצורות הסריקה והקובץ. כשתסיים, לחץ על Apply (החל).
  הערה:
  באפשרותך לשנות את הגדרות ברירת המחדל של הסריקה והקובץ עבור Quick Sets (הגדרות מהירות) של פעולות Scan to SharePoint (סריקה אל SharePoint) עתידיות. ב-EWS, לחץ על הכרטיסייה Scan (סריקה), לחץ על Scan to SharePoint (סריקה אל SharePoint), ולאחר מכן לחץ על Default Settings (הגדרות ברירת מחדל).

השלבים הבאים

לאחר שהגדרת וקבעת את התצורה של מאפיין הסריקה ל-SharePoint של HP, עיין בנושא הבא כדי לקבל מידע נוסף ולהתחיל בעבודה:
סריקה ל-SharePoint - למד כיצד להשתמש בלוח הבקרה של המדפסת כדי לסרוק מסמך ישירות אל אתר SharePoint.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏