תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP M329, M428-M429, M479 - הגדרת סריקה לתיקיית רשת

המאפיין Scan to Folder (סריקה לתיקייה) מאפשר לך לסרוק מסמך ישירות אל תיקיית רשת. המדפסת חייבת להיות מחוברת לרשת, ומנהל רשת חייב להגדיר את המאפיין Scan to Folder (סריקה לתיקייה) כדי שניתן יהיה להשתמש בו.

מבוא

קיימות שתי שיטות לקביעת התצורה של המאפיין Scan to network folder (סריקה לתיקיית רשת), Scan to Network Folder Wizard ‏(Windows) (אשף הסריקה לתיקיית רשת), המותקן בקבוצת התוכניות של HP עבור המדפסת כחלק מההתקנה המלאה של התוכנה, ו-Network Folder Setup (הגדרת תיקיית רשת) שמתבצעת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP‏ (EWS).

לפני שתתחיל

כדי להגדיר את המאפיין Scan to Folder (סריקה לתיקייה), מנהל הרשת צריך גישה למדפסת ולמידע על נתיב הרשת ותיקיית היעד. על המדפסת להיות מחוברת בחיבור רשת פעיל לאותה רשת שאליה מחובר המחשב שבו יופעל תהליך ההתקנה.
מנהלי המערכת זקוקים למידע הבא לפני שהם מתחילים בתהליך קביעת התצורה.
  • גישה מנהלית למדפסת
  • נתיב הרשת של תיקיית היעד (לדוגמה, ‎\\servername.us.companyname.net\scans)‎)
    הערה:
    יש להגדיר את תיקיית הרשת כתיקייה משותפת כדי שהמאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) יפעל.

השלבים הבאים

לאחר שהגדרת וקבעת את התצורה של מאפיין הסריקה לתיקיית רשת של HP, עיין בנושא הבא כדי לקבל מידע נוסף ולהתחיל בעבודה:
סריקה לתיקיית רשת - למד כיצד להשתמש בלוח הבקרה של המדפסת כדי לסרוק מסמך ולשמור אותו בתיקייה ברשת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏