תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro - השתמש בהתקן נייד של iOS כדי להגדיר את המדפסת ברשת אלחוטית

מבוא

באפשרותך להשתמש בהתקן נייד של iOS כגון iPhone או iPad כדי להגדיר את המדפסת ברשת אלחוטית. פשוט התקן את היישום HP Smart בהתקן, והגדר את החיבור של המדפסת לרשת האלחוטית. לאחר מכן חבר את ההתקן הנייד של iOS לאותה רשת אלחוטית ושלח עבודות הדפסה מההתקן.
הערה:
מערכת ההפעלה iOS כוללת את Apple Airprint®, מאפיין שמספק הדפסה אלחוטית ללא צורך בהורדה או התקנה של מנהלי הדפסה.

דרישות

לפני שתתחיל, ודא שיש ברשותך את הדברים הבאים:
 • חיבור פעיל לאינטרנט ורשת אלחוטית
 • סיסמה או מפתח לרשת האלחוטית (אם נדרש על-ידי הרשת)
 • מדפסת HP LaserJet Pro מוגדרת ומופעלת
 • IPhone או iPad שמחובר לרשת האלחוטית

שלב 1: שחזר את הגדרות הרשת של המדפסת

שחזר את הגדרות הרשת של המדפסת לברירות המחדל של היצרן. פעל בהתאם לשלבים עבור סוג לוח הבקרה שלך:
חשוב: אם חיברת בעבר כבל USB או כבל Ethernet למדפסת שלך, נתק אותו כעת.
לאחר שחזור הגדרות הרשת לברירות המחדל של היצרן, המדפסת מתחילה לפעול מחדש באופן אוטומטי ונורית האלחוט בלוח הבקרה מתחילה להבהב. בצע את השלבים הבאים בתוך שעתיים לאחר הפעלת המדפסת מחדש.

שלב 2: קבל את יישום HP Smart.

 1. במכשיר ה-iOS, עבור אל Settings (הגדרות), אתר את הגדרת ה-Bluetooth והפעל אותו.
 2. אם הוא לא מחובר עדיין, חבר את התקן ה-iOS לאותה רשת שאליה ברצונך לחבר את המדפסת.
 3. עבור לכתובת 123.hp.com.
 4. הקש על Get the App (קבל את היישום) ואז פעל בהתאם להנחיות כדי להתקין את HP Smart.

שלב 3: הגדר את המדפסת ברשת האלחוטית

 1. פתח את היישום HP Smart וקבל את הסכם הרישיון למשתמש קצה. כשתקבל הנחיה לאפשר התראות של HP Smart, הקש על Allow (אפשר).
 2. הקש על ההודעה שמופיעה במסך. בהודעה כתוב "מצאנו את המדפסת שלך, בוא נגדיר ונחבר אותה. הקש כאן כדי להתחיל."
  הערה:
  אם ההודעה לא מופיעה במסך, הקש על סמל הפלוס כדי לאתר את המדפסת.
 3. הקש על Continue (המשך).
 4. הזן את סיסמת הרשת האלחוטית במידת הצורך, ולאחר מכן הקש על Continue (המשך).
 5. המתן שהמדפסת תתחבר לרשת. זה עשוי להימשך מספר דקות. כשהמדפסת מחוברת, נורית האלחוט בלוח הבקרה מפסיקה להבהב.
 6. הקש על Continue (המשך), הקש על Skip This Step (דלג על שלב זה) ולאחר מכן בחר Yes (כן) כאשר תתבקש לאשר.
 7. הקש על Print (הדפס) כדי להדפיס דף ניסיון. המסמך יודפס באמצעות הרשת האלחוטית במדפסת HP LaserJet Pro.
המדפסת מוכנה להדפסה אלחוטית מהתקן נייד של iOS.

אופציונלי: הדפס דף תצורת רשת

אם ברצונך להדפיס מהתקנים נוספים, הדפס דף תצורת רשת מלוח הבקרה של המדפסת. הדף מציג את ההגדרות עבור המדפסת, כולל כתובת ה-IP, שבה תוכל להשתמש כדי להגדיר את המדפסת שלך בהתקנים אחרים.
פעל על-פי השלבים עבור סוג לוח הבקרה שלך:


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏