תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Enterprise M607-M609, HP LaserJet Managed E60055-E60075, E60155-E60175 - טען נייר במגש 2 ובמגשים ל-500 גיליונות

מבוא

המידע הבא מתאר כיצד לטעון נייר במגש 2 ובמגשים האופציונליים ל-550 גיליונות. מגשים אלה מכילים עד 550 גיליונות של נייר 75 גר'/מ"ר.
הערה:
ההליך לטעינת נייר עבור המגשים ל-‏550 גיליונות זהה להליך עבור מגש 2. רק מגש 2 מוצג כאן.
 1. פתח את המגש.
  הערה:
  אין לפתוח את המגש בזמן שהוא נמצא בשימוש.
  איור : פתח את המגש
 2. התאם את מכווני אורך ורוחב הנייר על ידי לחיצה על ידית הכוונון הכחולה, והסט כל מכוון אל המיקום הנכון בהתאם לגודל הנייר.
  איור : כוונן את המכוונים
 3. טען נייר במגש. בדוק את הנייר כדי לוודא שהמכוונים נוגעים בערימת הנייר, אך אינם מכופפים אותה. לקבלת מידע על קביעת כיוון ההדפסה בנייר, ראה בסעיף "כיוון הנייר במגש 2 ובמגש ל-550 גיליונות".
  הערה:
  כדי למנוע חסימות, אין לטעון את מגש ההזנה יתר על המידה. ודא שראש הערימה נמצא מתחת למחוון המגש המלא.
  הערה:
  כוונון לקוי של המגש עשוי לגרום להופעת הודעת שגיאה במהלך ההדפסה או לחסימת נייר.
  איור : טען נייר
 4. סגור את המגש.
  איור : סגור את המגש
 5. הודעת תצורת המגש תוצג בלוח הבקרה של המדפסת.
 6. גע בלחצן OK (אישור) כדי לאשר את הסוג והגודל שזוהו, או גע בלחצן Modify (שנה) כדי לבחור גודל נייר או סוג נייר שונים.
  עבור נייר בגודל מותאם אישית, ציין את מידות ה-X וה-Y של הנייר כאשר תופיע הנחיה להזין אותן בלוח הבקרה של המדפסת.
  איור : מידות X ו-Y
 7. בחר את הסוג והגודל המתאימים וגע בלחצן OK (אישור).

כיוון הנייר במגש 2 ובמגשים ל-‏550 גיליונות

נייר מכתבים או נייר מודפס מראש
מצב הדפסה דו-צדדית
Paper size (גודל הנייר)
כיצד לטעון נייר
הדפסה חד-צדדית, ללא תיבת דואר עם מהדק של HP
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Statement, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏‎3 x 5, ‏‎4 x 6, ‏‎5 x 7, ‏‎5 x 8, ‏A4, ‏A5, ‏A6, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏B6 (JIS)‎, ‎10 x 15 ס"מ, Oficio ‏(‎216 x 340), ‏‎16K ‏‎195 x 270 מ"מ, ‎16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ, גלויה יפנית ‎(Postcard (JIS))‎, גלויה יפנית כפולה מסובבת ‎(Double Postcard (JIS))‎
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה התחתון בחלק האחורי של המגש
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל, ללא תיבת דואר עם מהדק של HP
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏A4, ‏A5, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏Oficio (216 x 340)‎, ‏16K ‏‎195 x 270 מ"מ, 16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון בחלק האחורי של המגש
הדפסה חד-צדדית, עם תיבת דואר עם מהדקHP ‎
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Statement, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏‎3 x 5, ‏‎4 x 6, ‏‎5 x 7, ‏‎5 x 8, ‏A4, ‏A5, ‏A6, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏B6 (JIS)‎, ‎10 x 15 ס"מ, Oficio ‏(‎216 x 340), ‏‎16K ‏‎195 x 270 מ"מ, ‎16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ, גלויה יפנית ‎(Postcard (JIS))‎, גלויה יפנית כפולה מסובבת ‎(Double Postcard (JIS))‎
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה העליון בחלק האחורי של המגש
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל, עם תיבת דואר עם מהדק HP
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏A4, ‏A5, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏Oficio (216 x 340)‎, ‏16K ‏‎195 x 270 מ"מ, 16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה התחתון בחלק האחורי של המגש
נייר מנוקב מראש
מצב הדפסה דו-צדדית
Paper size (גודל הנייר)
כיצד לטעון נייר
הדפסה חד-צדדית, ללא תיבת דואר עם מהדק של HP
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Statement, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏‎3 x 5, ‏‎4 x 6, ‏‎5 x 7, ‏‎5 x 8, ‏A4, ‏A5, ‏A6, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏B6 (JIS)‎, ‎10 x 15 ס"מ, Oficio ‏(‎216 x 340), ‏‎16K ‏‎195 x 270 מ"מ, ‎16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ, גלויה יפנית ‎(Postcard (JIS))‎, גלויה יפנית כפולה מסובבת ‎(Double Postcard (JIS))‎
צד מודפס כלפי מטה
החורים לכיוון הצד השמאלי של המדפסת
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל, ללא תיבת דואר עם מהדק של HP
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏A4, ‏A5, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏Oficio (216 x 340)‎, ‏16K ‏‎195 x 270 מ"מ, 16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ
הצד המודפס כלפי מעלה
החורים לכיוון הצד השמאלי של המדפסת
הדפסה חד-צדדית, עם תיבת דואר עם מהדקHP ‎
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Statement, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏‎3 x 5, ‏‎4 x 6, ‏‎5 x 7, ‏‎5 x 8, ‏A4, ‏A5, ‏A6, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏B6 (JIS)‎, ‎10 x 15 ס"מ, Oficio ‏(‎216 x 340), ‏‎16K ‏‎195 x 270 מ"מ, ‎16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ, גלויה יפנית ‎(Postcard (JIS))‎, גלויה יפנית כפולה מסובבת ‎(Double Postcard (JIS))‎
צד מודפס כלפי מטה
החורים לכיוון הצד הימני של המדפסת
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל, עם תיבת דואר עם מהדק HP
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏A4, ‏A5, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏Oficio (216 x 340)‎, ‏16K ‏‎195 x 270 מ"מ, 16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ
הצד המודפס כלפי מעלה
החורים לכיוון הצד הימני של המדפסת

שימוש ב-alternative letterhead mode (מצב נייר מכתבים חלופי)

השתמש במאפיין Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) כדי לטעון נייר מכתבים או נייר מודפס מראש לתוך המגש באותו אופן עבור כל העבודות, בין אם אתה מדפיס לצד אחד של גיליון הנייר או לשני הצדדים. בעת השימוש במצב זה, טען נייר באותו אופן שבו אתה טוען נייר עבור הדפסה דו-צדדית אוטומטית.
כדי להשתמש במאפיין זה, הפעל אותו בעזרת התפריטים בלוח הבקרה של המדפסת.

הפעלת Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) בעזרת התפריטים בלוח הבקרה של המדפסת

 1. ממסך Home (בית) בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את התפריט Settings (הגדרות).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  1. Copy/Print (העתקה/הדפסה)
  2. נהל מגשים
  3. מצב נייר מכתבים חלופי
 3. בחר On (מופעל).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏