תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Enterprise M607-M609, HP LaserJet Managed E60055-E60075, E60155-E60175 - טען נייר במגש 1 (מגש רב-תכליתי)

המידע הבא מתאר כיצד לטעון נייר במגש 1.
  שים לב:
כדי להימנע מחסימות נייר, אין להוסיף או להוציא נייר ממגש 1 במהלך ההדפסה.
 1. פתח את מגש 12
  איור : פתח את מגש 1
 2. התאם את מכווני רוחב הנייר על ידי לחיצה על ידית הכוונון הכחולה והחלק את המכוונים אל המיקום הנכון בהתאם לגודל הנייר.
  איור : כוונן את המכוונים
 3. טען נייר במגש. לקבלת מידע על קביעת כיוון ההדפסה בנייר, ראה סעיף "כיוון הנייר במגש 1".
  איור : טעינת נייר
 4. כוונן את מכווני הרוחב כך שייגעו בערימת הנייר אך לא יכופפו אותה.
  איור : כוונן את המכוונים

כיוון הנייר במגש 1

נייר מכתבים או נייר מודפס מראש
מצב הדפסה דו-צדדית
Paper size (גודל הנייר)
כיצד לטעון נייר
הדפסה חד-צדדית, ללא תיבת דואר עם מהדק של HP
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Statement, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏‎3 x 5, ‏‎4 x 6, ‏‎5 x 7, ‏‎5 x 8, ‏A4, ‏A5, ‏A6, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏B6 (JIS)‎, ‎10 x 15 ס"מ, Oficio ‏(‎216 x 340), ‏‎16K ‏‎195 x 270 מ"מ, ‎16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ, גלויה יפנית ‎(Postcard (JIS))‎, גלויה יפנית כפולה מסובבת ‎(Double Postcard (JIS))‎
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון נכנס למדפסת ראשון
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל, ללא תיבת דואר עם מהדק של HP
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏A4, ‏A5, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏Oficio (216 x 340)‎, ‏16K ‏‎195 x 270 מ"מ, 16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה התחתון נכנס למדפסת ראשון
הדפסה חד-צדדית, עם תיבת דואר עם מהדקHP ‎
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Statement, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏‎3 x 5, ‏‎4 x 6, ‏‎5 x 7, ‏‎5 x 8, ‏A4, ‏A5, ‏A6, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏B6 (JIS)‎, ‎10 x 15 ס"מ, Oficio ‏(‎216 x 340), ‏‎16K ‏‎195 x 270 מ"מ, ‎16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ, גלויה יפנית ‎(Postcard (JIS))‎, גלויה יפנית כפולה מסובבת ‎(Double Postcard (JIS))‎
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה התחתון נכנס למדפסת ראשון
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל, עם תיבת דואר עם מהדק HP
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏A4, ‏A5, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏Oficio (216 x 340)‎, ‏16K ‏‎195 x 270 מ"מ, 16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה העליון נכנס למדפסת ראשון
נייר מנוקב מראש
מצב הדפסה דו-צדדית
Paper size (גודל הנייר)
כיצד לטעון נייר
הדפסה חד-צדדית, ללא תיבת דואר עם מהדק של HP
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Statement, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏‎3 x 5, ‏‎4 x 6, ‏‎5 x 7, ‏‎5 x 8, ‏A4, ‏A5, ‏A6, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏B6 (JIS)‎, ‎10 x 15 ס"מ, Oficio ‏(‎216 x 340), ‏‎16K ‏‎195 x 270 מ"מ, ‎16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ, גלויה יפנית ‎(Postcard (JIS))‎, גלויה יפנית כפולה מסובבת ‎(Double Postcard (JIS))‎
הצד המודפס כלפי מעלה
החורים לכיוון הצד השמאלי של המדפסת
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל, ללא תיבת דואר עם מהדק של HP
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏A4, ‏A5, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏Oficio (216 x 340)‎, ‏16K ‏‎195 x 270 מ"מ, 16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ
צד מודפס כלפי מטה
החורים לכיוון הצד השמאלי של המדפסת
הדפסה חד-צדדית, עם תיבת דואר עם מהדקHP ‎
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Statement, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏‎3 x 5, ‏‎4 x 6, ‏‎5 x 7, ‏‎5 x 8, ‏A4, ‏A5, ‏A6, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏B6 (JIS)‎, ‎10 x 15 ס"מ, Oficio ‏(‎216 x 340), ‏‎16K ‏‎195 x 270 מ"מ, ‎16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ, גלויה יפנית ‎(Postcard (JIS))‎, גלויה יפנית כפולה מסובבת ‎(Double Postcard (JIS))‎
הצד המודפס כלפי מעלה
החורים לכיוון הצד הימני של המדפסת
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל, עם תיבת דואר עם מהדק HP
Letter, ‏Legal, ‏Executive, ‏Oficio ‏(‎8.5 x 13), ‏A4, ‏A5, ‏RA4, ‏B5 (JIS)‎, ‏Oficio (216 x 340)‎, ‏16K ‏‎195 x 270 מ"מ, 16K ‏‎184 x 260 מ"מ, 16K ‏‎197 x 273 מ"מ
צד מודפס כלפי מטה
החורים לכיוון הצד הימני של המדפסת

שימוש ב-alternative letterhead mode (מצב נייר מכתבים חלופי)

השתמש במאפיין Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) כדי לטעון נייר מכתבים או נייר מודפס מראש לתוך המגש באותו אופן עבור כל העבודות, בין אם אתה מדפיס לצד אחד של גיליון הנייר או לשני הצדדים. בעת השימוש במצב זה, טען נייר באותו אופן שבו אתה טוען נייר עבור הדפסה דו-צדדית אוטומטית.
כדי להשתמש במאפיין זה, הפעל אותו בעזרת התפריטים בלוח הבקרה של המדפסת.

הפעלת Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) בעזרת התפריטים בלוח הבקרה של המדפסת

 1. ממסך Home (בית) בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את התפריט Settings (הגדרות).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  1. Copy/Print (העתקה/הדפסה)
  2. נהל מגשים
  3. מצב נייר מכתבים חלופי
 3. בחר On (מופעל).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏