תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet‏, HP PageWide Enterprise - הגדרת 'HP ePrint באמצעות דואר אלקטרוני'

מבוא

HP ePrint באמצעות דואר אלקטרוני הוא תכונה שנכללת בדגמים נבחרים של מדפסות HP. היא מאפשרת להדפיס מסמכים או צילומים על-ידי שליחתם בדואר אלקטרוני ישירות אל מדפסת HP המחוברת לאינטרנט. אין צורך במנהל התקן או באפליקציה של מדפסת. פשוט שלח בדואר אלקטרוני את המסמכים מההתקן (מחשב נייד, טאבלט, טלפון חכם או התקן אחר התומך בדואר אלקטרוני) אל כתובת דואר אלקטרוני המוקצית למדפסת.
מסמך זה מסביר מה דרוש וכיצד ניתן להגדיר את המאפיין 'HP ePrint באמצעות דואר אלקטרוני' ולקבוע את תצורתו.
לקבלת מידע על דרכי הדפסה אחרות, ראה הדפסה אלחוטית ממחשב נייד, מטלפון או מטאבלט.

דרישות למדפסת ולהתקן

עיין בדרישות הבאות לשימוש ב-'HP ePrint באמצעות דואר אלקטרוני':
 • המדפסת חייבת לכלול את המאפיין 'HP ePrint באמצעות דואר אלקטרוני'. כדי לבדוק אם דגם המדפסת כולל את המאפיין הזה, עבור אל מדפסות שיכולות להשתמש בפתרונות הדפסה ניידים.
 • המדפסת חייבת להיות מחוברת לרשת עם חיבור פעיל לאינטרנט.
 • להתקן הנייד או למחשב הלוח חייבת להיות יכולת דואר אלקטרוני וגישה לאינטרנט.
  הערה:
  על אף שהמדפסת חייבת להיות מחוברת לרשת כדי להגדיר את המאפיין 'HP ePrint באמצעות דואר אלקטרוני' וכדי להשתמש בו, המחשב הנייד או ההתקן הנייד לא צריכים להיות מחוברים לאותה רשת או למדפסת כדי לשלוח עבודות הדפסה.

דרישות עבור תוכניות דואר אלקטרוני

באפשרותך להשתמש בכל אחת מתוכניות הדואר האלקטרוני הבאות כדי לשלוח הודעות דואר אלקטרוני למדפסת:
הערה:
שרת HP ePrint לא יקבל הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו מתחומים פרטיים.
 • Outlook בגרסאות 2013, 2010, 2007 ו-2003
 • Hotmail או MSN
 • Yahoo!‎ Mail
 • Gmail
 • Apple Mail (‏iPhone‏, iPad‏, Macbook או Macbook Pro)
 • לקוח דואר אלקטרוני של BlackBerry
 • לקוח דואר אלקטרוני של Nokia (‏Symbian)

הגדרת 'HP ePrint באמצעות דואר אלקטרוני'

לאחר שבדקת מה הדרישות, בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את 'HP ePrint באמצעות דואר אלקטרוני'.

שלב 1: הפעל את שירותי האינטרנט וקבל את קוד דרישת המדפסת

מצא את סוג המדפסת שלך באפשרויות המופיעות להלן, ולאחר מכן בצע את השלבים המוצעים כדי להפעיל את שירותי האינטרנט ולקבל את קוד דרישת המדפסת.

שלב 2: צור חשבון ב-HP Connected

עליך לרשום ב-HP Connected כדי להשיג את כתובת הדואר האלקטרוני הייחודית של המדפסת. כתובת הדואר האלקטרוני הזו נדרשת כדי להשתמש ב-'ePrint באמצעות דואר אלקטרוני'.
 1. עבור אל HP Connected וצור חשבון.
 2. הקפד להסכים לקובצי Cookie כדי להמשיך. כדי להתאים את ההעדפות לגבי קובצי Cookie לפני שאתה מסכים, בחר הגדרות קובצי Cookie.
 3. הקלד את קוד דרישת המדפסת מתוך גיליון המידע או מסך הגדרת שירותי האינטרנט בשרת האינטרנט המשובץ ובחר Add (הוסף).
 4. כתובת דואר אלקטרוני נוצרת באופן אוטומטי ומוצגת מעל תמונת המדפסת.
 5. בצע את השלבים הבאים אם ברצונך להתאים אישית את כתובת הדואר האלקטרוני (אופציונלי):
  1. לחץ על + לצד ePrint Address (כתובת ePrint) ב-ePrint Settings (הגדרות ePrint).
  2. הקלד תחילית של כתובת דואר אלקטרוני חדשה (החלק ‎@hpeprint.com לא משתנה), ובחר Submit (שלח).
  3. מדפסות HP LaserJet Pro: כדי להציג את כתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת, פתח את Setup (הגדרה), פתח את HP Web Services (שירותי האינטרנט של HP) ולאחר מכן בחר Display E-mail address (הצג את כתובת הדואר האלקטרוני).

שלב 3: קבע את התצורה של HP ePrint

ניתן לנהל את עבודות ההדפסה, לשנות את הגדרות ההדפסה ולשנות את האבטחה עם חשבון HP Connected החדש שלך.

השלבים הבאים

לאחר שהגדרת וקבעת את התצורה של המאפיין 'HP ePrint באמצעות דואר אלקטרוני', עיין בנושאים הבאים כדי להתחיל בעבודה ולקבל מידע נוסף:
הדפסה עם 'HP ePrint באמצעות דואר אלקטרוני' - למד כיצד להדפיס עם 'HP ePrint באמצעות דואר אלקטרוני'
אבטחת דואר אלקטרוני עם 'HP ePrint באמצעות דואר אלקטרוני' - למד על מאפייני האבטחה המובנים ועל דרכים נוספות לספק אבטחה למדפסת ולעבודות ההדפסה.
פתרון בעיות ב-'HP ePrint באמצעות דואר אלקטרוני' - חפש עזרה לגבי הודעות שגיאה ובעיות אחרות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏