תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Managed MFP E67550, E67560, E67650, E67660 - החלפת מחסניות הטונר

מידע על מחסנית הטונר

המדפסת תציג חיווי כאשר המפלס של מחסנית הטונר נמוך ונמוך מאוד. תוחלת החיים של מחסנית הטונר שנותרה בפועל עשויה להשתנות. הקפד להחזיק מחסנית חלופית שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה לא תהיה עוד קבילה.
המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית טונר לכל צבע: צהוב (Y), מגנטה (M), ציאן (C) ושחור (K). מחסניות הטונר נמצאות בתוך הדלת הקדמית.
הערה:
מחסניות טונר בתפוקה גבוהה מכילות טונר בכמות גדולה יותר לעומת מחסניות רגילות, עבור תפוקת דפים מוגברת. לקבלת מידע נוסף, ראה www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
אל תוציא את מחסנית הטונר מאריזתה עד שיגיע הזמן להחליף אותה.
  שים לב:
כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור ליותר מדקות ספורות. כסה את תוף ההדמיה הירוק אם עליך להוציא את מחסנית הטונר מהמדפסת למשך פרק זמן ארוך.
האיור הבא מציג את רכיבי מחסנית הטונר.
  איור : רכיבי מחסנית טונר
 1. ידית
 2. תוף הדמיה
 3. פס הגנה
 4. שבב זיכרון
  שים לב:
אם בגד מתלכלך מטונר, נגב אותו בעזרת מטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בבד.
הערה:
מידע על מיחזור מחסניות טונר משומשות מופיע על אריזת מחסנית הטונר.

הוצאה והחלפה של המחסניות

כאשר מחסנית מגיעה למצב של מפלס נמוך מאוד, מופיעה הודעה בלוח הבקרה, ונעילת הדלת הקדמית משתחררת כדי לאפשר גישה למחסניות.
 1. לחץ על לחצן שחרור דלת המחסנית כדי לפתוח את הדלת.
  איור : לחצן גישה לצורך פתיחת הדלת הקדמית
 2. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתח את הדלת
 3. אחוז בידית של מחסנית הטונר המשומשת ושלוף אותה החוצה.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 4. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה על-ידי הסרת את כיסויי הפלסטיק, הוצא את המחסנית מתוך השקית ולאחר מכן הסר את המגן הכתום. שמור את כל חומרי האריזה לצורך מיחזור מחסנית הטונר המשומשת.
  הערה:
  הימנע מלגעת בתוף ההדמיה הירוק. טביעות אצבעות על תוף ההדמיה עלולות לגרום להדפסה לקויה.
  איור : מחסנית טונר חדשה
 5. אחוז בשני קצוות מחסנית הטונר ונער אותה 5‏-‏6 פעמים.
  איור : נער את מחסנית הטונר
 6. תמוך בתחתית מחסנית הטונר ביד אחת בזמן החזקת ידית המחסנית ביד השנייה. ישר את מחסנית הטונר בהתאם לתושבת שלה במדף ולאחר מכן הכנס אותה לתוך המדפסת.
  הערה:
  הימנע מלגעת בתוף ההדמיה הירוק. טביעות אצבעות על תוף ההדמיה עלולות לגרום להדפסה לקויה.
  איור : התקן את מחסנית הטונר
 7. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגור את הדלת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏