תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Managed MFP E67650, E67660 - מפרטי המדפסת

הערה:
המפרט הבא נכון למועד הפרסום, אך הוא כפוף לשינויים. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/colorljE67650mfp או www.hp.com/support/colorljE67660mfp.

מפרט טכני

מפרט טיפול בנייר
מאפייני טיפול בנייר
דגם E67650dh,‏ E67660z
(מוצר מס' 3GY31A,‏ 3GY32A)
מגש 1 (קיבולת 100 גיליונות)
כלול
מגש 2 (קיבולת 550 גיליונות)
כלול
מזין הנייר 1 x ‏550 גיליונות
הערה:
דגמים אלה מקבלים עד שני מזינים אופציונליים של 1 ‏x ‏550 גיליונות
אופציונלי
מזין נייר ל-1 ‏x ‏550 גיליונות ומעמד
אופציונלי
מזין נייר ל-3 ‏x ‏550 גיליונות ומעמד
אופציונלי
מגש הזנה בעל קיבולת גבוהה עם מעמד
אופציונלי
תיבת דואר עם מהדק ל-‏900 גיליונות ב-‏3 סלים
E67660z
הדפסה דו-צדדית אוטומטית
כלול
מפרטי קישוריות
מאפייני קישוריות
דגם E67650dh,‏ E67660z
(מוצר מס' 3GY31A,‏ 3GY32A)
חיבור ‎10/100/1000 Ethernet LAN עם IPv4 ו-IPv6
כלול
Hi-speed USB 2.0
כלול
יציאת USB נגישה, להדפסה ללא מחשב ולשדרוג הקושחה
כלול
כיס לשילוב חומרה לחיבור אביזר והתקנים של צד שלישי
כלול
יציאות USB פנימיות של HP
אופציונלי
אביזר שרת הדפסה HP Jetdirect 2900nw עבור קישוריות אלחוטית
אופציונלי
אביזר BLE/NFC/Wireless של HP Jetdirect 3100w  להדפסה מהתקנים ניידים
הערה:
מחובר דרך הכיס לשילוב חומרה או יציאת USB האחורית של המארח. אביזר BLE/NFC/Wireless של HP Jetdirect  3100w מחייב שימוש באביזר יציאות USB הפנימיות של HP.
אופציונלי
מפרט הדפסה
מאפייני הדפסה
דגם E67650dh,‏ E67660z
(מוצר מס' 3GY31A,‏ 3GY32A)
הדפסת 50 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter ו-‏47 עמודים לדקה על נייר בגודל A4
E67650dh
הדפסת 60 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter ו-‏56 עמודים לדקה על נייר בגודל A4
E67660z
הדפסת USB נגישה (לא נדרש מחשב)
כלול
אחסון עבודות בזיכרון המדפסת להדפסה במועד מאוחר יותר או להדפסה פרטית
כלול
מפרטי העתקה וסריקה
מאפייני העתקה וסריקה
הערה:
מהירויות ההעתקה והסריקה כפופות לשינוי. לקבלת המידע העדכני ביותר, עבור אל www.hp.com/support/colorljE67650mfp או www.hp.com/support/colorljE67660mfp.
דגם E67650dh,‏ E67660z
(מוצר מס' 3GY31A,‏ 3GY32A)
העתקת 50 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter ו-‏47 עמודים לדקה על נייר בגודל A4
E67650dh
העתקת 60 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter ו-‏56 עמודים לדקה על נייר בגודל A4
E67660z
סורק 75 תמונות לדקה (ipm) (חד-צדדי ודו-צדדי)
כלול
סורק 90 תמונות לדקה (חד-צדדי)
E67660z
סורק 180 תמונות לדקה (דו-צדדי)
E67660z
מזין מסמכים ל-‏150 דפים, עם סריקה דו-ראשית להעתקה ולסריקה דו-צדדיות בפעם אחת
כלול
HP EveryPage Technologies כולל זיהוי אולטראסוני של הזנת דפים מרובים
E67660z
זיהוי תווים אופטי (OCR) מוטבע מספק את היכולת להמיר דפים מודפסים לטקסט, שניתן לעריכה או לחיפוש באמצעות מחשב
E67660z
מאפיין תווית SMART מספק זיהוי של קצה הנייר עבור חיתוך דפים אוטומטי
E67660z
כיוון דפים אוטומטי עבור דפים הכוללים לפחות 100 תווי טקסט
E67660z
כוונון גוון אוטומטי מגדיר ניגודיות, בהירות והסרת רקע עבור כל דף
E67660z
מפרט שליחה דיגיטלית
מאפייני שליחה דיגיטלית
דגם E67650dh,‏ E67660z
(מוצר מס' 3GY31A,‏ 3GY32A)
שולח מסמכים לדואר האלקטרוני, ל-USB ולתיקיות המשותפות ברשת
כלול
שליחת מסמכים ל-SharePoint®‎
E67660z
מפרט זיכרון
מאפייני זיכרון
דגם E67650dh,‏ E67660z
(מוצר מס' 3GY31A,‏ 3GY32A)
זיכרון בסיס בנפח ‎2 GB
הערה:
זיכרון הבסיס ניתן להרחבה ל-‎2.5 GB, על-ידי הוספת מודול זיכרון DIMM.
E67650dh
זיכרון בסיס בנפח ‎2.5 GB
הערה:
זיכרון הבסיס ניתן להרחבה ל-‎3 GB, על-ידי הוספת מודול זיכרון DIMM.
E67660z
מפרטים אחרים
מאפיינים אחרים
דגם E67650dh,‏ E67660z
(מוצר מס' 3GY31A,‏ 3GY32A)
לוח בקרה עם מסך מגע צבעוני
כלול
מקלדת פיזית
E67660z
נפח אחסון גדול: כונן דיסק קשיח בנפח ‎320 GB
כלול
אבטחה: מודול פלטפורמה מהימנה של HP להצפנת כל הנתונים שעוברים דרך המדפסת
אופציונלי
פקס
(E67660z) כלול
(E67650dh) אופציונלי

מערכות הפעלה נתמכות

Linux:‏ לקבלת מידע ומנהלי התקן הדפסה עבור Linux, עבור אל www.hp.com/go/linuxprinting.
UNIX: לקבלת מידע ומנהלי הדפסה עבור UNIX®‎, עבור אל www.hp.com/go/unixmodelscripts.
המידע הבא מתייחס למנהלי ההדפסה הספציפיים למדפסת של HP PCL 6 עבור Windows, למנהלי ההדפסה של HP עבור macOS ולתוכנית ההתקנה של התוכנה.
Windows: הורד את HP Easy Start מהאתר 123‎.‎hp‎.‎com‎/‎LaserJet כדי להתקין את מנהל ההדפסה של HP. לחלופין, בקר באתר האינטרנט של התמיכה עבור מדפסת זו: www.hp.com/support/colorljE67650mfp או www.hp.com/support/colorljE67660mfp כדי להוריד את מנהל ההדפסה או את תוכנית ההתקנה של התוכנה להתקנת מנהל ההדפסה של HP.
macOS: מדפסת זו תומכת במחשבי Mac. הורד את HP Easy Start מתוך 123‎.‎hp‎.‎com‎/‎LaserJet או מדף התמיכה במדפסת, ולאחר מכן השתמש ב-HP Easy Start כדי להתקין את מנהל ההדפסה של HP.
  1. בצע את השלבים הבאים כדי להוריד את תוכנת המדפסת.
מערכות הפעלה ומנהלי הדפסה נתמכים
מערכת הפעלה
מנהל ההדפסה (ל-Windows או מתוכנית ההתקנה באינטרנט עבור macOS)
Windows 7‏, מהדורות 32‎ סיביות‏ ו-‏64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows 8‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows 8.1‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 6 גרסה 4 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows 10‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 6 גרסה 4 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows Server 2008 R2, SP1, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת  PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן ולאחר מכן השתמש בכלי להוספת מדפסת של Microsoft כדי להתקין אותו.
Windows Server 2012, במהדורת 64‏ סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן והתקן אותו בעזרת הכלי 'הוספת מדפסת' של Windows.
Windows Server 2012 R2, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן והתקן אותו בעזרת הכלי 'הוספת מדפסת' של Windows.
Windows Server 2016, במהדורת 64‏ סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן ולאחר מכן השתמש בכלי להוספת מדפסת של Microsoft כדי להתקין אותו.
macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra
הורד את HP Easy Start באתר 123‎.‎hp‎.‎com‎/‎LaserJet, ולאחר מכן השתמש בו להתקנת מנהל ההדפסה.
הערה:
מערכות ההפעלה הנתמכות עשויות להשתנות
הערה:
לקבלת רשימה עדכנית של מערכות ההפעלה הנתמכות, עבור אל www.hp.com/support/colorljE67650mfp או www.hp.com/support/colorljE67660mfp לקבלת העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת.
הערה:
לפרטים על מערכות ההפעלה של השרת והלקוח ולקבלת תמיכה במנהלי ההתקן של HP UPD עבור מדפסת זו, עבור אל www.hp.com/go/upd. תחת Additional information (מידע נוסף), לחץ על הקישורים.
דרישות מערכת מינימליות
Windows
macOS
  • חיבור אינטרנט
  • חיבור USB ‏1.1 או 2.0 ייעודי או חיבור רשת
  • ‎שטח דיסק פנוי של ‎2 GB‏
  • 1‎ GB RAM (במהדורת 32 סיביות) או ‎2 GB RAM (במהדורת 64 סיביות)
  • חיבור אינטרנט
  • חיבור USB ‏1.1 או 2.0 ייעודי או חיבור רשת
  • ‎שטח דיסק פנוי של ‎1.5 GB‏
הערה:
תוכנת ההתקנה של Windows מתקינה את השירות HP Smart Device Agent Base. גודל הקובץ הוא ‎100 kb בקירוב. הפונקציה היחידה שלו היא לאתר מדפסות המחוברות דרך USB מדי שעה. לא נאספים נתונים. אם נמצאה מדפסת USB, הוא מנסה לאתר ברשת מופע של JetAdvantage Management Connector‏ (JAMc). אם נמצא JAMc‏, השירות HP Smart Device Agent Base משודרג באופן מאובטח ל-Smart Device Agent מלא מתוך JAMc ויאפשר בכך לדפים המודפסים להיות מתועדים בחשבון Managed Print Services‏ (MPS). ערכות האינטרנט של מנהלי התקנים בלבד שהורדו מאתר hp.com עבור המדפסת והותקנו באמצעות אשף הוספת מדפסת אינן מתקינות שירות זה.
כדי להסיר את ההתקנה של השירות, פתח את לוח הבקרה, בחר באפשרות תוכניות או תוכניות ותכונות, ולאחר מכן בחר באפשרות הוספה/הסרה של תוכניות או הסר התקנת תוכנית כדי להסיר את השירות. שם הקובץ הוא HPSmartDeviceAgentBase.

ממדי המדפסת

ממדים עבור E67650dh
ממדים
המדפסת סגורה במלואה
המדפסת פתוחה במלואה
גובה
658 מ"מ
910 מ"מ
עומק
460 מ"מ
770 מ"מ
רוחב
510 מ"מ
963 מ"מ
משקל
28 ק"ג
ממדים עבור E67660z
ממדים
המדפסת סגורה במלואה
המדפסת פתוחה במלואה
גובה
820 מ"מ
1079 מ"מ
עומק
657 מ"מ
967 מ"מ
רוחב
657 מ"מ
992 מ"מ
משקל
36.6 ק"ג
ממדים עבור מזין הנייר 1‏ x ‏550 גיליונות
ממדים
מידות
גובה
‏130 מ"מ
עומק
מגש סגור: 458 מ"מ
מגש פתוח: 770 מ"מ
רוחב
דלת סגורה: 510 מ"מ
דלת פתוחה: 510 מ"מ
משקל
6.3 ק"ג
ממדים עבור מזין הנייר ל-1 ‏x ‏550 גיליונות עם מעמד
ממדים
מידות
גובה
450 מ"מ
עומק
מגש סגור: 657 מ"מ
מגש פתוח: 948 מ"מ
רוחב
דלת סגורה: 510 מ"מ
דלת פתוחה: 992 מ"מ
משקל
18.6 ק"ג
ממדים עבור מזין הנייר ל-3 ‏x ‏550 גיליונות עם מעמד
ממדים
מידות
גובה
450 מ"מ
עומק
מגש סגור: 657 מ"מ
מגש פתוח: 984 מ"מ
רוחב
דלת סגורה: 657 מ"מ
דלת פתוחה: 992 מ"מ
משקל
22.7 ק"ג
ממדים עבור מגש ההזנה בעל קיבולת גבוהה (HCI) עם מעמד
ממדים
מידות
גובה
450 מ"מ
עומק
מגש סגור: 657 מ"מ
מגש פתוח: 967 מ"מ
רוחב
דלת סגורה: 657 מ"מ
דלת פתוחה: 992 מ"מ
משקל
25.2 ק"ג

צריכת אנרגיה, מפרט חשמל ופליטות אקוסטיות

צריכת חשמל

צריכת חשמל (ממוצעת, בוואט)1
הדפסה
מוכן
Sleep (מצב שינה)
כבוי
‎780 W
‎45 W
‎0.8 W
פחות מ-‎0.1 W
1ערכים אלה נתונים לשינוי.

מפרט חשמלי

  שים לב:
דרישות המתח מתבססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח הפעולה. הדבר יגרום נזק למדפסת וישלול את תוקף האחריות.
מפרט טכני של המתח והזרם הנקוב
מפרט
דגמים של 110 וולט
דגמים של 220 וולט
דרישות מתח1
100 עד 127 וולט (± 10%)
‎50/60 Hz (± 3 Hz)‎
220 עד 240 וולט (± 10%)
‎50/60 Hz (± 3 Hz)‎
זרם משוער
12 אמפר
6 אמפר
1המתח המפורט הוא הערך הגבוה ביותר שנמדד עבור כל דגמי המדפסות באמצעות מתחים סטנדרטיים.

פליטות אקוסטיות

הערה:
ודא שהמדפסת מותקנת באזור שבו עוצמת הקול של המדפסת לא תפריע לעובדים.
ערכים אקוסטיות מוצהרים
מצב מדפסת
רמת עוצמת הקול
רמת לחץ הקול
מוכן
LwAD = < 4.6 Bels (A)‎
LpAm = 32 dB(A)‎
הדפסה
LwAD = < 6.8 Bels (A)‎
LpAm = 53 dB(A)‎
העתקה
LwAD = < 7.2 Bels (A)‎
LpAm = 57 dB(A)‎
סריקה
LwAD = < 7.2 Bels (A)‎
LpAm = 57 dB(A)‎

טווח סביבת הפעלה

מפרט סביבת ההפעלה
תנאי סביבה
מידה מומלצת
מידה מותרת
טמפרטורה
17°C עד 25°C
15°‎ עד 32.5°‎C‎
לחות יחסית
30% עד 70% לחות יחסית
10% עד 80% לחות יחסית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏