תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Managed E65150, E65160 - מפרטי המדפסת

הערה:
המפרט הבא נכון למועד הפרסום, אך הוא כפוף לשינויים. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/colorljE65150 או www.hp.com/support/colorljE65160.

מפרט טכני

מפרטים של טיפול בנייר
מאפייני טיפול בנייר
דגם E65150dn
(מוצר מס' 3GY03A)
דגם E65160dn
(מוצר מס' 3GY04A)
מגש 1 (קיבולת 100 גיליונות)
כלול
כלול
מגש 2 (קיבולת 550 גיליונות)
כלול
כלול
מזין הנייר 1 x ‏550 גיליונות
הערה:
הדגמים E65150dn ו-E65160dn יכולים לקבל עד שני מזינים אופציונליים של 1x550 גיליונות.
אופציונלי
אופציונלי
מזין נייר ל-1 x ‏550 גיליונות ומעמד
אופציונלי
אופציונלי
מזין נייר ל-3 x ‏550 גיליונות ומעמד
אופציונלי
אופציונלי
מזין קלט בעל קיבולת גבוהה (HCI)
אופציונלי
אופציונלי
הדפסה דו-צדדית אוטומטית
כלול
כלול
מפרטי קישוריות
מאפייני קישוריות
דגם E65150dn
(מוצר מס' 3GY03A)
דגם E65160dn
(מוצר מס' 3GY04A)
חיבור ‎10/100/1000 Ethernet LAN עם IPv4 ו-IPv6
כלול
כלול
Hi-speed USB 2.0
כלול
כלול
יציאת USB נגישה, להדפסה ללא מחשב ולשדרוג הקושחה
כלול
כלול
כיס לשילוב חומרה לחיבור אביזר והתקנים של צד שלישי
כלול
כלול
יציאות USB פנימיות של HP
אופציונלי
אופציונלי
אביזר שרת הדפסה HP Jetdirect 2900nw עבור קישוריות אלחוטית
אופציונלי
אופציונלי
אביזר BLE/NFC/Wireless של HP Jetdirect 3100w  להדפסה מהתקנים ניידים
הערה:
מחובר דרך הכיס לשילוב חומרה או יציאת USB האחורית של המארח. אביזר BLE/NFC/Wireless של HP Jetdirect  3100w מחייב שימוש באביזר יציאות USB הפנימיות של HP.
אופציונלי
אופציונלי
מפרט הדפסה
מאפייני הדפסה
דגם E65150dn
(מוצר מס' 3GY03A)
דגם E65160dn
(מוצר מס' 3GY04A)
הדפסת 50 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter ו-‏47 עמודים לדקה על נייר בגודל A4
כלול
כלול
הדפסת 60 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter ו-‏56 עמודים לדקה על נייר בגודל A4
לא נתמך
כלול
הדפסת USB נגישה (לא נדרש מחשב)
כלול
כלול
אחסון עבודות בזיכרון המדפסת להדפסה במועד מאוחר יותר או להדפסה פרטית
כלול
כלול
מפרטים אחרים
מאפיינים אחרים
דגם E65150dn
(מוצר מס' 3GY03A)
דגם E65160dn
(מוצר מס' 3GY04A)
זיכרון
זיכרון בסיס בנפח ‎1 GB
הערה:
זיכרון הבסיס ניתן להרחבה ל-‎2 GB, על-ידי הוספת מודול זיכרון DIMM.
כלול
כלול
נפח אחסון גדול
כונן דיסק קשיח מאושר ‎500 GB FIPS140
אופציונלי
אופציונלי
Security (אבטחה)
מודול פלטפורמה מהימנה של HP להצפנת כל הנתונים שעוברים דרך המדפסת
אופציונלי
אופציונלי
תצוגה וקלט בלוח הבקרה
תצוגת מסך מגע צבעונית
כלול
כלול

מערכות הפעלה נתמכות

Linux:‏ לקבלת מידע ומנהלי התקן הדפסה עבור Linux, עבור אל www.hp.com/go/linuxprinting.
UNIX: לקבלת מידע ומנהלי הדפסה עבור UNIX®‎, עבור אל www.hp.com/go/unixmodelscripts.
המידע הבא מתייחס למנהלי ההדפסה הספציפיים למדפסת של HP PCL 6 עבור Windows, למנהלי ההדפסה של HP עבור macOS ולתוכנית ההתקנה של התוכנה.
Windows: הורד את HP Easy Start מהאתר 123‎.‎hp‎.‎com‎/‎LaserJet כדי להתקין את מנהל ההדפסה של HP. לחלופין, בקר באתר האינטרנט של התמיכה עבור מדפסת זו: www.hp.com/support/colorljE65150 או www.hp.com/support/colorljE65160 כדי להוריד את מנהל ההדפסה או את תוכנית ההתקנה של התוכנה להתקנת מנהל ההדפסה של HP.
macOS: מדפסת זו תומכת במחשבי Mac. הורד את HP Easy Start מתוך 123‎.‎hp‎.‎com‎/‎LaserJet או מדף התמיכה במדפסת, ולאחר מכן השתמש ב-HP Easy Start כדי להתקין את מנהל ההדפסה של HP.
  1. בצע את השלבים הבאים כדי להוריד את תוכנת המדפסת.
מערכות הפעלה ומנהלי הדפסה נתמכים
מערכת הפעלה
מנהל ההדפסה (ל-Windows או מתוכנית ההתקנה באינטרנט עבור macOS)
Windows 7‏, מהדורות 32‎ סיביות‏ ו-‏64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows 8‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows 8.1‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 6 גרסה 4 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows 10‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 6 גרסה 4 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows Server 2008 R2, SP1, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת  PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן ולאחר מכן השתמש בכלי להוספת מדפסת של Microsoft כדי להתקין אותו.
Windows Server 2012, במהדורת 64‏ סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן והתקן אותו בעזרת הכלי 'הוספת מדפסת' של Windows.
Windows Server 2012 R2, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן והתקן אותו בעזרת הכלי 'הוספת מדפסת' של Windows.
Windows Server 2016, במהדורת 64‏ סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן ולאחר מכן השתמש בכלי להוספת מדפסת של Microsoft כדי להתקין אותו.
macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra
הורד את HP Easy Start באתר 123‎.‎hp‎.‎com‎/‎LaserJet, ולאחר מכן השתמש בו להתקנת מנהל ההדפסה.
הערה:
מערכות ההפעלה הנתמכות עשויות להשתנות
הערה:
לקבלת רשימה עדכנית של מערכות ההפעלה הנתמכות, עבור אל www.hp.com/support/colorljE65150 או www.hp.com/support/colorljE65160 לקבלת העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת.
הערה:
לפרטים על מערכות ההפעלה של השרת והלקוח ולקבלת תמיכה במנהלי ההתקן של HP UPD עבור מדפסת זו, עבור אל www.hp.com/go/upd. תחת Additional information (מידע נוסף), לחץ על הקישורים.
דרישות מערכת מינימליות
Windows
macOS
  • חיבור אינטרנט
  • חיבור USB ‏1.1 או 2.0 ייעודי או חיבור רשת
  • ‎שטח דיסק פנוי של ‎2 GB‏
  • 1‎ GB RAM (במהדורת 32 סיביות) או ‎2 GB RAM (במהדורת 64 סיביות)
  • חיבור אינטרנט
  • חיבור USB ‏1.1 או 2.0 ייעודי או חיבור רשת
  • ‎שטח דיסק פנוי של ‎1.5 GB‏
הערה:
תוכנת ההתקנה של Windows מתקינה את השירות HP Smart Device Agent Base. גודל הקובץ הוא ‎100 kb בקירוב. הפונקציה היחידה שלו היא לאתר מדפסות המחוברות דרך USB מדי שעה. לא נאספים נתונים. אם נמצאה מדפסת USB, הוא מנסה לאתר ברשת מופע של JetAdvantage Management Connector‏ (JAMc). אם נמצא JAMc‏, השירות HP Smart Device Agent Base משודרג באופן מאובטח ל-Smart Device Agent מלא מתוך JAMc ויאפשר בכך לדפים המודפסים להיות מתועדים בחשבון Managed Print Services‏ (MPS). ערכות האינטרנט של מנהלי התקנים בלבד שהורדו מאתר hp.com עבור המדפסת והותקנו באמצעות אשף הוספת מדפסת אינן מתקינות שירות זה.
כדי להסיר את ההתקנה של השירות, פתח את לוח הבקרה, בחר באפשרות תוכניות או תוכניות ותכונות, ולאחר מכן בחר באפשרות הוספה/הסרה של תוכניות או הסר התקנת תוכנית כדי להסיר את השירות. שם הקובץ הוא HPSmartDeviceAgentBase.

ממדי המדפסת

ממדים עבור דגמי dn
ממדים
המדפסת סגורה במלואה
המדפסת פתוחה במלואה
גובה
482 מ"מ
482 מ"מ
עומק
458 מ"מ
770 מ"מ
רוחב
510 מ"מ
963 מ"מ
משקל
26.8 ק"ג
ממדים עבור מזין הנייר 1‏ x ‏550 גיליונות
ממדים
מידות
גובה
‏130 מ"מ
עומק
מגש סגור: 458 מ"מ
מגש פתוח: 770 מ"מ
רוחב
דלת סגורה: 510 מ"מ
דלת פתוחה: 510 מ"מ
משקל
6.3 ק"ג
ממדים עבור המדפסת עם מזין אחד ל-1‏x‏550 גיליונות
ממדים
המדפסת סגורה במלואה
המדפסת פתוחה במלואה
גובה
דגמי dn:640 מ"מ
דגמי dn:640 מ"מ
עומק
458 מ"מ
770 מ"מ
רוחב
510 מ"מ
963 מ"מ
משקל
33.1 ק ג
ממדים עבור מזין הנייר ל-1 ‏x ‏550 גיליונות עם מעמד
ממדים
מידות
גובה
450 מ"מ
עומק
מגש סגור: 657 מ"מ
מגש פתוח: 948 מ"מ
רוחב
דלת סגורה: 657 מ"מ
דלת פתוחה: 992 מ"מ
משקל
18.6 ק"ג
ממדים עבור המדפסת ומזין ל-1‏x ‏550 גיליונות עם מעמד
ממדים
המדפסת והאביזרים סגורים במלואם
המדפסת והאביזרים סגורים במלואם
גובה
932 מ"מ
932 מ"מ
עומק
657 מ"מ
948 מ"מ
רוחב
657 מ"מ
992 מ"מ
משקל
45.4 ק"ג
ממדים עבור מזין הנייר ל-3 ‏x ‏550 גיליונות עם מעמד
ממדים
מידות
גובה
450 מ"מ
עומק
מגש סגור: 657 מ"מ
מגש פתוח: 984 מ"מ
רוחב
דלת סגורה: 657 מ"מ
דלת פתוחה: 992 מ"מ
משקל
22.7 ק"ג
ממדים עבור המדפסת ומזין ל-3‏x ‏550 גיליונות עם מעמד
ממדים
המדפסת והאביזרים סגורים במלואם
המדפסת והאביזרים סגורים במלואם
גובה
932 מ"מ
932 מ"מ
עומק
657 מ"מ
984 מ"מ
רוחב
657 מ"מ
992 מ"מ
משקל
49.5 ק"ג
ממדים עבור מזין הקלט בעל הקיבולת הגבוהה (HCI) עם מעמד
ממדים
מידות
גובה
450 מ"מ
עומק
מגש סגור: 657 מ"מ
מגש פתוח: 967 מ"מ
רוחב
דלת סגורה: 657 מ"מ
דלת פתוחה: 992 מ"מ
משקל
25.2 ק"ג
ממדים עבור המדפסת ומזין הקלט בעל הקיבולת הגבוהה (HCI) עם מעמד
ממדים
המדפסת והאביזרים סגורים במלואם
המדפסת והאביזרים סגורים במלואם
גובה
932 מ"מ
932 מ"מ
עומק
657 מ"מ
967 מ"מ
רוחב
657 מ"מ
992 מ"מ
משקל
52 ק"ג

טווח סביבת הפעלה

מפרט סביבת ההפעלה
תנאי סביבה
מידה מומלצת
מידה מותרת
טמפרטורה
15°‎ עד 27°‎C‎
‏10°‎ עד 32.5°‎ צלזיוס
לחות יחסית
30% עד 70% לחות יחסית
10% עד 80% לחות יחסית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏