תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise M652, M653, MFP M681, M682, Managed E65050, E65060, E65150, E65160, MFP E67550, E67560, E67650, E67660 - טעינת תוויות והדפסה עליהן

מבוא

המידע הבא מתאר כיצד להדפיס ולטעון תוויות.
כדי להדפיס על גיליונות של תוויות, השתמש במגש 2 או באחד המגשים ל-550 גיליונות. מגש 1 אינו תומך בתוויות.
על מנת להדפיס על תוויות באמצעות הזנה ידנית, בצע את השלבים הבאים כדי לבחור את ההגדרות הנכונות במנהל ההדפסה, ולאחר מכן טען את התוויות במגש לאחר שליחת עבודת ההדפסה אל המדפסת. בעת שימוש בהזנה ידנית, המדפסת ממתינה עם עבודת ההדפסה עד שהיא מזהה שהמגש אכן נפתח.

הזנה ידנית של תוויות

 1. בתוכנית, בחר באפשרות Print (הדפס).
 2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Properties‎ (מאפיינים) או על Preferences‏ (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
  הערה:
  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
  הערה:
  כדי לגשת אל מאפיינים אלה מתוך מסך 'התחל' ב-Windows 8 או 8.1, בחר באפשרות התקנים, בחר באפשרות הדפסה ולאחר מכן בחר את המדפסת.
 3. לחץ על הכרטיסייה Paper/Quality (נייר/איכות).
 4. בחר את הגודל הנכון עבור גיליונות התוויות מתוך הרשימה הנפתחת Paper size (גודל הנייר).
 5. בחר באפשרות Labels‎ (תוויות) מתוך הרשימה הנפתחת Paper type (סוג נייר).
 6. בחר באפשרות Manual feed (הזנה ידנית) מתוך הרשימה הנפתחת Paper source (מקור נייר).
  הערה:
  בעת שימוש בהזנה ידנית, המדפסת תדפיס מהמגש עם המספר הנמוך ביותר שהוגדר עבור הגודל הנכון של הנייר, ולכן אין צורך לציין מגש מסוים. לדוגמה, אם מגש 2 הוגדר עבור תוויות, המדפסת תדפיס ממגש 2. אם מגש 3 הותקן והוגדר עבור תוויות, אבל מגש 2 לא הוגדר עבור תוויות, המדפסת תדפיס ממגש 3.
 7. לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Document Properties (מאפייני מסמך).
 8. בתיבת הדו-שיח Print (הדפס), לחץ על הלחצן Print (הדפס) כדי להדפיס את העבודה.

כיוון הדפסה של תווית

מגש
כיצד לטעון תוויות
מגש 2 והמגשים ל-‏550 גיליונות
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון לכיוון הצד הימני של המדפסת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏