תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed MFP E62655, E62665, HP LaserJet Managed Flow MFP E62665, E62675 - תצוגות המדפסת

מבט מלפנים על המדפסת

  איור : מבט מלפנים על המדפסת
 1. לוח הבקרה עם תצוגת מסך מגע צבעונית (נוטה כלפי מעלה לצפייה נוחה יותר)
 2. מגש ההזנה של מזין המסמכים
 3. סל הפלט של מזין המסמכים
 4. מאריך הפלט של מזין המסמכים הארך אותו בעת סריקת ניירות ארוכים יותר, כגון Legal)
 5. מכלול הסורק
 6. דלת ימנית (גישה לפינוי חסימות נייר)
 7. מגש 1 (מגש רב-תכליתי)
 8. לוח אם (מכיל את יציאות הממשק)
 9. חריץ עבור מנעול ביטחון מסוג כבל
 10. חיבור חשמל
 11. מגש 2
 12. לחצן הפעלה/כיבוי
 13. יציאת USB נגישה
 14. סל פלט
 15. הרחבת סל פלט
 16. מזין נייר ל-1 ‏x ‏550 גיליונות ומעמד (אביזר אופציונלי)
 17. מזין נייר ל-3 ‏x ‏550 גיליונות ומעמד (אביזר אופציונלי)
 18. תיבת דואר עם הידוק בעלת 3 סלים, ל-900 גיליונות (דגמים E62665hs,‏ E62665z,‏ E62675z בלבד)
 19. כיס לשילוב חומרה (לחיבור אביזרים והתקנים של צד שלישי)
 20. מקלדת (דגמים E62665z,‏ E62675z בלבד). משוך את המקלדת ישר החוצה כדי להשתמש בה.סגור את לוח המקשים כאשר אינו בשימוש.
 21. דלת מהדק (דגמים E62665hs,‏ E62665z,‏ E62675z בלבד)
 22. מזין 1‏ x ‏550 גיליונות ובנוסף, מזין בעל קיבולת גבוהה של 2,100 גיליונות (אביזר אופציונלי)

מבט מאחור על המדפסת

  איור : מבט אחורי על המדפסת
 1. תפס השחרור של כיסוי מזין המסמכים
 2. כיסוי מזין מסמכים (גישה לפינוי חסימות נייר)
 3. לחצן לשחרור דלת המחסנית
 4. דלת מחסנית (גישה למחסנית הטונר)
 5. תווית המספר הסידורי ומספר המוצר

יציאות ממשק

  איור : יציאות ממשק
 1. מארח יציאת USB לחיבור התקני USB חיצוניים (ייתכן שיציאה זו מכוסה)להדפסת USB נגישה, השתמש ביציאת ה-USB ליד לוח הבקרה.
 2. יציאת הדפסה Hi-Speed USB 2.0‏
 3. יציאת רשת Ethernet‏ (RJ-45) לרשת מקומית (LAN)
 4. יציאת פקס (דגמי פקס בלבד)

תצוגת לוח הבקרה

מסך הבית מספק גישה למאפייני המדפסת ומציין את הסטטוס הנוכחי של המדפסת.
חזור למסך הבית בכל עת על-ידי נגיעה בלחצן Home (בית) בצד שמאל של לוח הבקרה של המדפסת, או גע בלחצן Home (בית) שבפינה השמאלית העליונה ברוב המסכים.
הערה:
לקבלת מידע נוסף על מאפייני לוח הבקרה של המדפסת, עבור אל www.hp.com/support/ljE62655mfp,‏ www.hp.com/support/ljE62665mfp או www.hp.com/support/ljE62675mfp, בחר באפשרות Manuals (מדריכי הפעלה), ולאחר מכן בחר באפשרות General reference (לעיון כללי).
הערה:
המאפיינים שמופיעים במסך הבית עשויים להשתנות, בהתאם לתצורת המדפסת.
  איור : לוח הבקרה של המדפסת
 1. הלחצן Home (בית)
 2. אזור היישומים
 3. לחצן Reset (איפוס)
 4. Sign In (התחברות) או Sign Out (התנתקות)
 5. לחצן המידע
 6. לחצן העזרה
 7. השעה הנוכחית
 8. לחצן Start Copy (התחל העתקה)
 9. Copy count (מספר עותקים)
 10. מחוון דפים במסך הבית
 11. מקלדת(בדגמי Flow בלבד)
 12. יציאת USB נגישה
 13. כיס לשילוב חומרה (HIP).

כיצד להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע

בצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע של המדפסת.
הפעולה
תיאור
דוגמה
גע ב-
גע בפריט במסך כדי לבחור בפריט זה או כדי לפתוח תפריט זה. בנוסף, בעת גלילה בתפריטים, גע קצרות במסך כדי לעצור את הגלילה.
גע בסמל Settings (הגדרות) כדי לפתוח את היישום Settings (הגדרות).
החלק במהירות
גע במסך ולאחר מכן הזז את האצבע בכיוון אופקי כדי לגלול את המסך לצדדים.
החלק עד שיוצג היישום Settings (הגדרות).
גלול
גע במסך ולאחר מכן הזז את האצבע בכיוון אנכי כדי לגלול את המסך למעלה ולמטה. בעת גלילה בין תפריטים, גע קצרות במסך כדי לעצור את הגלילה.
גלול ביישום Settings (הגדרות).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏