תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise M652, M653, MFP M681, M682, Managed E65050, E65060, E65150, E65160, MFP E67550, E67560, E67650, E67660 - טעינת והדפסת מעטפות

מבוא

המידע הבא מתאר כיצד לטעון ולהדפיס מעטפות. השתמש במגש 1 בלבד כדי להדפיס על מעטפות. מגש 1 מכיל עד 10 מעטפות.
על מנת להדפיס על מעטפות באמצעות הזנה ידנית, בצע את השלבים הבאים כדי לבחור את ההגדרות הנכונות במנהל ההדפסה, ולאחר מכן טען את המעטפות במגש לאחר שליחת עבודת ההדפסה אל המדפסת.

הדפסה מעטפות

 1. בתוכנית, בחר באפשרות Print (הדפס).
 2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Properties‎ (מאפיינים) או על Preferences‏ (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
  הערה:
  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
  הערה:
  כדי לגשת אל מאפיינים אלה מתוך מסך 'התחל' ב-Windows 8 או 8.1, בחר באפשרות התקנים, בחר באפשרות הדפסה ולאחר מכן בחר את המדפסת.
 3. לחץ על הכרטיסייה Paper/Quality (נייר/איכות).
 4. בחר את הגודל הנכון עבור המעטפות מתוך הרשימה הנפתחת Paper size (גודל הנייר).
 5. בחר באפשרות Envelope‎ (מעטפה) מתוך הרשימה הנפתחת Paper type (סוג נייר).
 6. בחר באפשרות Manual feed (הזנה ידנית) מתוך הרשימה הנפתחת Paper source (מקור נייר).
 7. לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Document Properties (מאפייני מסמך).
 8. בתיבת הדו-שיח Print (הדפס), לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי להדפיס את העבודה.

כיוון המעטפה

מגש
גודל מעטפה
כיצד לטעון
מגש 1
מעטפה #9, מעטפה #10, מעטפה Monarch, מעטפה B5, מעטפה C5, מעטפה C6, מעטפה DL
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה העליון לכיוון החלק הקדמי של המדפסת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏