תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed MFP E62655, E62665, HP LaserJet Managed Flow MFP E62665, E62675 - מפרט המדפסת

הערה:
המפרט הבא נכון למועד הפרסום, אך הוא כפוף לשינויים. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljE62655mfp,‏ www.hp.com/support/ljE62665mfp או www.hp.com/support/ljE62675mfp.

מפרט טכני

מספרי מוצר
 • דגם E62655dn - # 3GY14A
 • דגם E62665hs - # 3GY15A
 • דגם E62665h - # 3GY16A
 • דגם E62665z - # 3GY17A
 • דגם E62675z - # 3GY18A
מפרט טיפול בנייר
מאפייני טיפול בנייר
דגם E62655dn
דגם E62665h,‏ E62665hs
דגם E62665z,‏ E62675z
מגש 1 (קיבולת 100 גיליונות)
כלול
כלול
כלול
מגש 2 (קיבולת 550 גיליונות)
כלול
כלול
כלול
מזין הנייר 1 x ‏550 גיליונות
הערה:
דגמים אלה מקבלים עד שישה מזינים אופציונליים של 1 ‏x ‏550 גיליונות
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
מזין נייר ל-1 ‏x ‏550 גיליונות ומעמד
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
מזין 1‏ x ‏550 גיליונות ובנוסף, מזין בעל קיבולת גבוהה של 2,100 גיליונות
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
מזין נייר ל-3 ‏x ‏550 גיליונות ומעמד
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
מחסנית הזנת מעטפות להדפסה של עד 75 מעטפות
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
תיבת דואר עם מהדק ל-‏900 גיליונות ב-‏3 סלים
לא נתמך
כלול בדגם E62665hs
כלול
הדפסה דו-צדדית אוטומטית
כלול
כלול
כלול
מפרטי קישוריות
מאפייני קישוריות
דגם E62655dn
דגם E62665h,‏ E62665hs
דגם E62665z,‏ E62675z
חיבור ‎10/100/1000 Ethernet LAN עם IPv4 ו-IPv6
כלול
כלול
כלול
Hi-speed USB 2.0
כלול
כלול
כלול
יציאת USB נגישה, להדפסה ללא מחשב ולשדרוג הקושחה
כלול
כלול
כלול
כיס לשילוב חומרה לחיבור אביזר והתקנים של צד שלישי
כלול
כלול
כלול
יציאות USB פנימיות של HP
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
אביזר שרת הדפסה HP Jetdirect 2900nw עבור קישוריות אלחוטית
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
אביזר BLE/NFC/Wireless של HP Jetdirect 3100w  להדפסה מהתקנים ניידים
הערה:
מחובר דרך הכיס לשילוב חומרה או יציאת USB האחורית של המארח. אביזר BLE/NFC/Wireless של HP Jetdirect  3100w מחייב שימוש באביזר יציאות USB הפנימיות של HP.
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
מפרט הדפסה
מאפייני הדפסה
דגם E62655dn
דגם E62665h,‏ E62665hs
דגם E62665z,‏ E62675z
הדפסת 52 עמודים לדקה על נייר בגודל A4 ו-55 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter
כלול
לא נתמך
לא נתמך
מדפיס 61 עמודים לדקה על-גבי נייר בגודל A4 ו-65 עמודים לדקה על-גבי נייר בגודל Letter
לא נתמך
כלול
כלול בדגם E62665z
מדפיס 71 עמודים לדקה על-גבי נייר בגודל A4 ו-75 עמודים לדקה על-גבי נייר בגודל Letter
לא נתמך
לא נתמך
כלול בדגם E62675z
הדפסת USB נגישה (לא נדרש מחשב)
כלול
כלול
כלול
אחסון עבודות בזיכרון המדפסת להדפסה במועד מאוחר יותר או להדפסה פרטית
כלול
כלול
כלול
מפרטי העתקה וסריקה
מאפייני העתקה וסריקה
הערה:
מהירויות ההעתקה והסריקה כפופות לשינוי. לקבלת המידע העדכני ביותר, עבור אל www.hp.com/support/ljE62655mfp,‏ www.hp.com/support/ljE62665mfp או www.hp.com/support/ljE62675mfp
דגם E62655dn
דגם E62665h,‏ E62665hs
דגם E62665z,‏ E62675z
העתקת 52 עמודים לדקה על נייר בגודל A4 ו-55 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter
כלול
לא נתמך
לא נתמך
מדפיס 61 עמודים לדקה על-גבי נייר בגודל A4 ו-65 עמודים לדקה על-גבי נייר בגודל Letter
לא נתמך
כלול
כלול בדגם E62665z
מדפיס 71 עמודים לדקה על-גבי נייר בגודל A4 ו-75 עמודים לדקה על-גבי נייר בגודל Letter
לא נתמך
לא נתמך
כלול בדגם E62675z
סורק 75 תמונות לדקה (ipm) (שחור-לבן או צבע)
כלול
כלול
לא נתמך
סורק 120 תמונות לדקה (שחור-לבן וצבע).
לא נתמך
לא נתמך
כלול
העתקה וסריקה נגישות באמצעות USB (לא נדרש מחשב)
כלול
כלול
כלול
מזין מסמכים ל-‏150 עמודים עם העתקה וסריקה דו-צדדיות אלקטרוניות
כלול
כלול
כלול
HP EveryPage Technologies כולל זיהוי אולטראסוני של הזנת דפים מרובים
כלול
כלול
כלול
זיהוי תווים אופטי (OCR) מוטבע מספק את היכולת להמיר דפים מודפסים לטקסט, שניתן לעריכה או לחיפוש באמצעות מחשב.
כלול
כלול
כלול
מאפיין תווית SMART מספק זיהוי של קצה הנייר עבור חיתוך דפים אוטומטי
כלול
כלול
כלול
כיוון דפים אוטומטי עבור דפים הכוללים לפחות 100 תווי טקסט.
כלול
כלול
כלול
כוונון גוון אוטומטי מגדיר ניגודיות, בהירות והסרת רקע עבור כל דף.
כלול
כלול
כלול
מפרט שליחה דיגיטלית
מאפייני שליחה דיגיטלית
דגם E62655dn
דגם E62665h,‏ E62665hs
דגם E62665z,‏ E62675z
שולח מסמכים לדואר האלקטרוני, ל-USB ולתיקיות המשותפות ברשת
כלול
כלול
כלול
שליחת מסמכים ל-SharePoint®‎
כלול
כלול
כלול
מפרט זיכרון
מאפייני זיכרון
דגם E62655dn
דגם E62665h,‏ E62665hs
דגם E62665z,‏ E62675z
זיכרון בסיסי בנפח 1.75GB, ניתן להרחבה עד 2.5GB
אופציונלי
אופציונלי
לא נתמך
זיכרון בסיסי בנפח 2.25GB, ניתן להרחבה עד 3GB
לא נתמך
לא נתמך
אופציונלי
מפרטים אחרים
מאפיינים אחרים
דגם E62655dn
דגם E62665h,‏ E62665hs
דגם E62665z,‏ E62675z
לוח בקרה עם מסך מגע
כלול
כלול
כלול
מקלדת נשלפת
לא נתמך
לא נתמך
כלול
נפח אחסון גדול: דיסק קשיח HP High-Performance Secure בנפח ‎320 GB
אופציונלי
כלול
כלול
אבטחה: מודול פלטפורמה מהימנה של HP להצפנת כל הנתונים שעוברים דרך המדפסת
כלול
כלול
כלול
פקס
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי

מערכות הפעלה נתמכות

Linux:‏ לקבלת מידע ומנהלי התקן הדפסה עבור Linux, עבור אל www.hp.com/go/linuxprinting.
UNIX: לקבלת מידע ומנהלי הדפסה עבור UNIX®‎, עבור אל www.hp.com/go/unixmodelscripts.
המידע הבא מתייחס למנהלי ההדפסה הספציפיים למדפסת של HP PCL 6 עבור Windows, למנהלי ההדפסה של HP עבור macOS ולתוכנית ההתקנה של התוכנה.
Windows: הורד את HP Easy Start מהאתר 123‎.‎hp‎.‎com‎/‎LaserJet כדי להתקין את מנהל ההדפסה של HP. לחלופין, בקר באתר האינטרנט של התמיכה עבור מדפסת זו: www.hp.com/support/ljE62655mfp,‏ www.hp.com/support/ljE62665mfp או www.hp.com/support/ljE62675mfp כדי להוריד את מנהל ההדפסה או את תוכנית ההתקנה של התוכנה להתקנת מנהל ההדפסה של HP.
macOS: מדפסת זו תומכת במחשבי Mac. הורד את HP Easy Start מתוך 123‎.‎hp‎.‎com‎/‎LaserJet או מדף התמיכה במדפסת, ולאחר מכן השתמש ב-HP Easy Start כדי להתקין את מנהל ההדפסה של HP.
 1. בצע את השלבים הבאים כדי להוריד את תוכנת המדפסת.
מערכות הפעלה ומנהלי הדפסה נתמכים
מערכת הפעלה
מנהל ההדפסה (ל-Windows או מתוכנית ההתקנה באינטרנט עבור macOS)
Windows 7‏, מהדורות 32‎ סיביות‏ ו-‏64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows 8‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows 8.1‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 6 גרסה 4 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows 10‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 6 גרסה 4 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows Server 2008 R2, SP1, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת  PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן ולאחר מכן השתמש בכלי להוספת מדפסת של Microsoft כדי להתקין אותו.
Windows Server 2012, במהדורת 64‏ סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן והתקן אותו בעזרת הכלי 'הוספת מדפסת' של Windows.
Windows Server 2012 R2, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן והתקן אותו בעזרת הכלי 'הוספת מדפסת' של Windows.
Windows Server 2016, במהדורת 64‏ סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן ולאחר מכן השתמש בכלי להוספת מדפסת של Microsoft כדי להתקין אותו.
macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra
הורד את HP Easy Start באתר 123‎.‎hp‎.‎com‎/‎LaserJet, ולאחר מכן השתמש בו להתקנת מנהל ההדפסה.
הערה:
מערכות ההפעלה הנתמכות עשויות להשתנות
הערה:
לקבלת רשימה עדכנית של מערכות ההפעלה הנתמכות, עבור אל www.hp.com/support/ljE62655mfp,‏ www.hp.com/support/ljE62665mfp או www.hp.com/support/ljE62675mfp לקבלת העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת.
הערה:
לפרטים על מערכות ההפעלה של השרת והלקוח ולקבלת תמיכה במנהלי ההתקן של HP UPD עבור מדפסת זו, עבור אל www.hp.com/go/upd. תחת Additional information (מידע נוסף), לחץ על הקישורים.
דרישות מערכת מינימליות
Windows
macOS
 • חיבור אינטרנט
 • חיבור USB ‏1.1 או 2.0 ייעודי או חיבור רשת
 • ‎שטח דיסק פנוי של ‎2 GB‏
 • 1‎ GB RAM (במהדורת 32 סיביות) או ‎2 GB RAM (במהדורת 64 סיביות)
 • חיבור אינטרנט
 • חיבור USB ‏1.1 או 2.0 ייעודי או חיבור רשת
 • ‎שטח דיסק פנוי של ‎1.5 GB‏
הערה:
תוכנת ההתקנה של Windows מתקינה את השירות HP Smart Device Agent Base. גודל הקובץ הוא ‎100 kb בקירוב. הפונקציה היחידה שלו היא לאתר מדפסות המחוברות דרך USB מדי שעה. לא נאספים נתונים. אם נמצאה מדפסת USB, הוא מנסה לאתר ברשת מופע של JetAdvantage Management Connector‏ (JAMc). אם נמצא JAMc‏, השירות HP Smart Device Agent Base משודרג באופן מאובטח ל-Smart Device Agent מלא מתוך JAMc ויאפשר בכך לדפים המודפסים להיות מתועדים בחשבון Managed Print Services‏ (MPS). ערכות האינטרנט של מנהלי התקנים בלבד שהורדו מאתר hp.com עבור המדפסת והותקנו באמצעות אשף הוספת מדפסת אינן מתקינות שירות זה.
כדי להסיר את ההתקנה של השירות, פתח את לוח הבקרה, בחר באפשרות תוכניות או תוכניות ותכונות, ולאחר מכן בחר באפשרות הוספה/הסרה של תוכניות או הסר התקנת תוכנית כדי להסיר את השירות. שם הקובץ הוא HPSmartDeviceAgentBase.

ממדי המדפסת

ממדים עבור E62655dn, ‏E62665h
ממדים
המדפסת סגורה במלואה
המדפסת פתוחה במלואה
גובה
640 מ"מ
865 מ"מ
עומק
558 מ"מ
805 מ"מ
רוחב
512 מ"מ
1,030 מ"מ
משקל (עם מחסנית טונר)
33.2 ק ג
ממדים עבור הדגמים E62665hs‏, E62665z ו-E62675z
ממדים
המדפסת סגורה במלואה
המדפסת פתוחה במלואה
גובה
1,234 מ"מ
1,500 מ"מ
עומק
658 מ"מ
890 מ"מ
רוחב
661 מ"מ
1,030 מ"מ
משקל (עם מחסנית טונר)
64.3 ק"ג
ממדים עבור מזין הנייר 1 ‏x ‏550 גיליונות
ממדים
האביזר סגור לגמרי
האביזר פתוח לגמרי
גובה
148 מ"מ
148 מ"מ
עומק
558 מ"מ
869 מ"מ
רוחב
512 מ"מ
617 מ"מ
משקל
6.8 ק"ג
ממדים עבור מדפסת עם מזין גיליונות 1‏ x‏ 550 ומעמד למדפסת
ממדים
האביזר סגור לגמרי
האביזר פתוח לגמרי
גובה
478 מ"מ
478 מ"מ
עומק
658 מ"מ
1,050 מ"מ
רוחב
660 מ"מ
980 מ"מ
משקל
19.28 ק"ג
ממדים עבור מזין הנייר ל-3 ‏x ‏550 גיליונות עם מעמד
ממדים
האביזר סגור לגמרי
האביזר פתוח לגמרי
גובה
450 מ"מ
450 מ"מ
עומק
657 מ"מ
984 מ"מ
רוחב
657 מ"מ
992 מ"מ
משקל
22.7 ק"ג
ממדים עבור מזין גיליונות 1‏ x‏ 550 ו-HCI של 2,100 גיליונות עם מעמד
ממדים
האביזר סגור לגמרי
האביזר פתוח לגמרי
גובה
478 מ"מ
478 מ"מ
עומק
658 מ"מ
975 מ"מ
רוחב
660 מ"מ
980 מ"מ
משקל
24.5 ק"ג
ממדים עבור מחסנית מזין המעטפות
ממדים
האביזר סגור לגמרי
האביזר פתוח לגמרי
גובה
148 מ"מ
148 מ"מ
עומק
558 מ"מ
869 מ"מ
רוחב
512 מ"מ
617 מ"מ
משקל
6.9 ק"ג

צריכת אנרגיה, מפרט חשמל ופליטות אקוסטיות

צריכת חשמל

צריכת חשמל (ממוצעת, בוואט)1
הדפסה
מוכן
Sleep (מצב שינה)
כבוי
‎740 W
‎29 וואט
‎3.3 W
פחות מ-‎0.1 W
1ערכים אלה נתונים לשינוי.

מפרט חשמלי

  שים לב:
דרישות המתח מתבססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח הפעולה. הדבר יגרום נזק למדפסת וישלול את תוקף האחריות.
מפרט טכני של המתח והזרם הנקוב
מפרט
דגמים של 110 וולט
דגמים של 220 וולט
דרישות מתח1
100 עד 127 וולט (± 10%)
 • מינימום: 90 וולט
 • מקסימום: 140 וולט
‎50/60 Hz (± 3 Hz)‎
 • מינימום: ‎47 Hz
 • מקסימום: ‎63 Hz
220 עד 240 וולט (± 10%)
 • מינימום: 198 וולט
 • מקסימום: 264 וולט
‎50/60 Hz (± 3 Hz)‎
 • מינימום: ‎47 Hz
 • מקסימום: ‎63 Hz
זרם משוער
12 אמפר
6 אמפר
1המתח המפורט הוא הערך הגבוה ביותר שנמדד עבור כל דגמי המדפסות באמצעות מתחים סטנדרטיים.

פליטות אקוסטיות

ודא שהמדפסת מותקנת באזור שבו עוצמת הקול של המדפסת לא תפריע לעובדים.
הערה:
פליטות אקוסטיות מוצהרות לפי ISO 9296
דגם E62655dn - ערכים אקוסטיים מוצהרים
מצב מדפסת
רמת עוצמת הקול
רמת לחץ הקול
מוכן
בלתי נשמע
בלתי נשמע
הדפסה
6.9 B(A)
55 dB‏ (A)
סריקה
7.2 B(A)
58 dB‏ (A)
העתקה
7.4 B(A)
59 dB‏ (A)
דגמים E62665h‏, E62665z‏, E62665hs - ערכים אקוסטיים מוצהרים
מצב מדפסת
רמת עוצמת הקול
רמת לחץ הקול
מוכן
בלתי נשמע
בלתי נשמע
הדפסה
7.0 B(A)
56 dB‏ (A)
סריקה
7.2 B(A)
58 dB‏ (A)
העתקה
7.4 B(A)
60 dB‏ (A)
דגם E62675zh - ערכים אקוסטיים מוצהרים
מצב מדפסת
רמת עוצמת הקול
רמת לחץ הקול
מוכן
בלתי נשמע
בלתי נשמע
הדפסה
7.1 B(A)
57 dB‏ (A)
סריקה
7.2 B(A)
58 dB‏ (A)
העתקה
7.5 B(A)
60 dB‏ (A)

טווח סביבת הפעלה

טווח סביבת הפעלה
תנאי סביבה
מידה מומלצת
מידה מותרת
טמפרטורה
17°C עד 25°C
‏10°‎ עד 32.5°‎ צלזיוס
לחות יחסית
30% עד 70% לחות יחסית
10% עד 80% RH


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏