תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed E60055-E60075, E60155-E60175 - החלפת מחסנית הטונר

מידע על מחסנית הטונר

מדפסת זו מציינת כאשר המפלס של מחסנית הטונר נמוך. תוחלת החיים שנותרה בפועל של מחסנית הטונר עשויה להשתנות. אין צורך להחליף כעת את מחסנית הטונר. הקפד להחזיק מחסנית חלופית שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה לא תהיה עוד קבילה.
הערה:
מחסניות טונר בתפוקה גבוהה מכילות טונר בכמות גדולה יותר לעומת מחסניות רגילות, עבור תפוקת דפים מוגברת. לקבלת מידע נוסף, ראה www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
אל תסיר את האריזות של מחסנית הטונר החדשה עד לשימוש בהן.
  שים לב:
כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה את תוף ההדמיה הירוק אם עליך להוציא את מחסנית הטונר מהמדפסת למשך פרק זמן ארוך.
האיור הבא מציג את רכיבי מחסנית הטונר.
מחסניות בתפוקה רגילה ובתפוקה גבוהה במיוחד
איור : מחסניות בתפוקה רגילה ובתפוקה גבוהה במיוחד
רכיבי מחסנית הטונר
סימון תמונה
רכיב
1
מגרעת (במחסנית בתפוקה רגילה) או ידית (במחסנית בתפוקה גבוהה במיוחד) להרמת המחסנית
2
שבב זיכרון
3
תוף הדמיה
  שים לב:
אל תיגע בתוף ההדמיה. טביעות אצבעות עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
  שים לב:
אם בגד מתלכלך מטונר, נגב אותו בעזרת מטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
הערה:
מידע על מחזור מחסניות טונר משומשות מופיע על אריזת מחסנית הטונר.

הוצאה והחלפה של המחסנית

כאשר המחסנית מגיעה לסטטוס מפלס נמוך מאוד, מופיעה הודעה בלוח הבקרה.
הערה:
בדגמים E60155‏, E60165 ו-E60175, הדלת הקדמית נפתחת כדי לאפשר גישה למחסנית.
 1. לחץ על לחצן שחרור דלת המחסנית כדי לפתוח את הדלת.
  איור : פתיחת דלת המחסנית
 2. משוך החוצה את מגירת המחסנית.
  איור : פתח את מגירת מחסנית הטונר
 3. אחוז בידית או במכוונים של מחסנית הטונר המשומשת ומשוך למעלה כדי להסיר אותה.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 4. הוצא את מחסנית הטונר החדשה משקית ההגנה שלה.
  איור : מחסנית טונר חדשה
 5. אחוז בשני קצוות מחסנית הטונר ונער אותה 5‏-‏6 פעמים.
  איור : נער את מחסנית הטונר
 6. הסר את כיסוי המשלוח.
  איור : הסר את כיסוי המשלוח
 7. הכנס את מחסנית הטונר לתוך מגירת המחסנית.
  איור : התקן את מחסנית הטונר
 8. סגור את מגירת מחסנית הטונר.
  איור : סגור את מגירת מחסנית הטונר
 9. סגור את דלת המחסנית.
  איור : סגירת דלת המחסנית
 10. ארוז את מחסנית הטונר המשומשת באריזה שבה הגיעה המחסנית החדשה. הדבק את תווית המשלוח ששולמה מראש לאריזה, והחזר את המחסנית המשומשת ל-HP לצורך מיחזור.
  איור : מיחזור המחסנית המשומשת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏