תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed E60155, E60165, E60175 - תצוגות המדפסת

מבט מלפנים על המדפסת

  איור : מבט מלפנים על המדפסת
 1. לוח בקרה עם תצוגת מסך מגע צבעונית
 2. סל פלט
 3. לחצן לשחרור דלת המחסנית (גישה למחסנית הטונר)
 4. לחצן הפעלה/כיבוי
 5. דלת המחסניות ומגש 1
 6. מגש 2
 7. יציאת הדפסת USB נוחה לגישה
 8. כיס לשילוב חומרה (לחיבור אביזרים והתקנים של צד שלישי)

מבט מאחור על המדפסת

הערה:
המדפסת מוצגת ללא אביזר גימור מחובר.
  איור : מבט אחורי על המדפסת
 1. חריץ עבור מנעול ביטחון מסוג כבל
 2. לוח אם (מכיל את יציאות הממשק)
 3. חיבור חשמל
 4. תווית המספר הסידורי ומספר המוצר
 5. דלת אחורית (לשחרור חסימות)

יציאות ממשק

  איור : יציאות ממשק
 1. מארח יציאת USB לחיבור התקני USB חיצוניים (ייתכן שיציאה זו מכוסה)
 2. יציאת רשת Ethernet‏ (RJ-45) לרשת מקומית (LAN)
 3. יציאת הדפסה Hi-Speed USB 2.0‏להדפסת USB נגישה, השתמש ביציאת ה-USB ליד לוח הבקרה.

תצוגת לוח הבקרה

מסך הבית מספק גישה למאפייני המדפסת ומציין את הסטטוס הנוכחי של המדפסת.
חזור אל המסך הראשי בכל עת על-ידי בחירה בלחצן הבית .
הערה:
לקבלת מידע נוסף על מאפייני לוח הבקרה של המדפסת, עבור אל www.hp.com/support/ljE60155,‏ www.hp.com/support/ljE60165 או www.hp.com/support/ljE60175, בחר באפשרות Manuals (מדריכי הפעלה), ולאחר מכן בחר באפשרות General reference (לעיון כללי).
הערה:
המאפיינים שמופיעים במסך הבית עשויים להשתנות, בהתאם לתצורת המדפסת.
  איור : לוח הבקרה של המדפסת
 1. לחצן Reset (איפוס)
 2. Sign In (התחברות) או Sign Out (התנתקות)
 3. לחצן המידע
 4. לחצן העזרה
 5. השעה הנוכחית
 6. אזור היישומים
 7. מחוון דפים במסך הבית
 8. הלחצן Home (בית)

כיצד להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע

בצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע של המדפסת.
הפעולה
תיאור
דוגמה
גע ב-
גע בפריט במסך כדי לבחור בפריט זה או כדי לפתוח תפריט זה. בנוסף, בעת גלילה בתפריטים, גע קצרות במסך כדי לעצור את הגלילה.
גע בסמל Settings (הגדרות) כדי לפתוח את היישום Settings (הגדרות).
החלק במהירות
גע במסך ולאחר מכן הזז את האצבע בכיוון אופקי כדי לגלול את המסך לצדדים.
החלק עד שיוצג היישום Settings (הגדרות).
גלול
גע במסך ולאחר מכן הזז את האצבע בכיוון אנכי כדי לגלול את המסך למעלה ולמטה. בעת גלילה בין תפריטים, גע קצרות במסך כדי לעצור את הגלילה.
גלול ביישום Settings (הגדרות).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏