תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed E60155, E60165, E60175 - מפרט המדפסת

הערה:
המפרט הבא נכון למועד הפרסום, אך הוא כפוף לשינויים. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljE60155,‏ www.hp.com/support/ljE60165 או www.hp.com/support/ljE60175.

מפרט טכני

מפרטים של טיפול בנייר
מאפייני טיפול בנייר
דגם E60155dn,‏ E60165dn,‏ E60175dn
(מוצר מס' 3GY09A,‏ 3GY10A,‏ 3GY12A)
מגש 1 (קיבולת 100 גיליונות)
כלול
מגש 2 (קיבולת 550 גיליונות)
כלול
מזין הנייר 1 x ‏550 גיליונות
הערה:
הדגמים E65150dn ו-E65160dn יכולים לקבל עד שישה מזינים אופציונליים של 1x550 גיליונות.
אופציונלי
מזין (HCI) בעל קיבולת הזנה גבוהה ל-‏2,100 גיליונות
אופציונלי
הדפסה דו-צדדית אוטומטית
כלול
מחסנית הזנת מעטפות להדפסה של עד 75 מעטפות
אופציונלי
כיסוי מאריך למגש 2 להדפסה על חומרי הדפסה בגודל legal
אופציונלי
תיבת דואר מרובת תאים עם 5 סלים עם מהדק
הערה:
כאשר אביזר זה מתווסף לסל הפלט הסטנדרטי, הקיבולת הכוללת היא שישה סלים ו-1,300 גיליונות.
אופציונלי
מפרטי קישוריות
מאפייני קישוריות
דגם E60155dn,‏ E60165dn,‏ E60175dn
(מוצר מס' 3GY09A,‏ 3GY10A,‏ 3GY12A)
חיבור ‎10/100/1000 Ethernet LAN עם IPv4 ו-IPv6
כלול
Hi-speed USB 2.0
כלול
יציאת USB נגישה, להדפסה ללא מחשב ולשדרוג הקושחה
כלול
כיס לשילוב חומרה לחיבור אביזר והתקנים של צד שלישי
כלול
יציאות USB פנימיות של HP
אופציונלי
אביזר שרת הדפסה HP Jetdirect 2900nw עבור קישוריות אלחוטית
אופציונלי
אביזר BLE/NFC/Wireless של HP Jetdirect 3100w  להדפסה מהתקנים ניידים
הערה:
מחובר דרך הכיס לשילוב חומרה או יציאת USB האחורית של המארח. אביזר BLE/NFC/Wireless של HP Jetdirect  3100w מחייב שימוש באביזר יציאות USB הפנימיות של HP.
אופציונלי
מפרט הדפסה
מאפייני הדפסה
דגם E60155dn,‏ E60165dn,‏ E60175dn
(מוצר מס' 3GY09A,‏ 3GY10A,‏ 3GY12A)
הדפסת 52 עמודים לדקה על נייר בגודל A4 ו-55 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter
E60155dn
מדפיס 61 עמודים לדקה על-גבי נייר בגודל A4 ו-65 עמודים לדקה על-גבי נייר בגודל Letter
E60165dn
מדפיס 71 עמודים לדקה על-גבי נייר בגודל A4 ו-75 עמודים לדקה על-גבי נייר בגודל Letter
E60175dn
הדפסת USB נגישה (לא נדרש מחשב)
כלול
מפרטים אחרים
מאפיין
דגם E60155dn,‏ E60165dn,‏ E60175dn
(מוצר מס' 3GY09A,‏ 3GY10A,‏ 3GY12A)
Memory (זיכרון): זיכרון בנפח ‎512 MB, ניתן להרחבה ל-‎1.5 GB על-ידי הוספת DIMM בנפח 1 GB
כלול
Memory (זיכרון): דיסק קשיח מאובטח של HP לביצועים גבוהים
אופציונלי
Security (אבטחה): מודול פלטפורמה מהימנה של HP להצפנת כל הנתונים שעוברים דרך המדפסת
כלול
לוח הבקרה: תצוגה קבועה, לוח בקרה עם מסך מגע בצבע
כלול

מערכות הפעלה נתמכות

Linux:‏ לקבלת מידע ומנהלי התקן הדפסה עבור Linux, עבור אל www.hp.com/go/linuxprinting.
UNIX: לקבלת מידע ומנהלי הדפסה עבור UNIX®‎, עבור אל www.hp.com/go/unixmodelscripts.
המידע הבא מתייחס למנהלי ההדפסה הספציפיים למדפסת של HP PCL 6 עבור Windows, למנהלי ההדפסה של HP עבור macOS ולתוכנית ההתקנה של התוכנה.
Windows: הורד את HP Easy Start מהאתר 123‎.‎hp‎.‎com‎/‎LaserJet כדי להתקין את מנהל ההדפסה של HP. לחלופין, בקר באתר האינטרנט של התמיכה עבור מדפסת זו: www.hp.com/support/ljE60155,‏ www.hp.com/support/ljE60165 או www.hp.com/support/ljE60175 כדי להוריד את מנהל ההדפסה או את תוכנית ההתקנה של התוכנה להתקנת מנהל ההדפסה של HP.
macOS: מדפסת זו תומכת במחשבי Mac. הורד את HP Easy Start מתוך 123‎.‎hp‎.‎com‎/‎LaserJet או מדף התמיכה במדפסת, ולאחר מכן השתמש ב-HP Easy Start כדי להתקין את מנהל ההדפסה של HP.
  1. בצע את השלבים הבאים כדי להוריד את תוכנת המדפסת.
מערכות הפעלה ומנהלי הדפסה נתמכים
מערכת הפעלה
מנהל ההדפסה (ל-Windows או מתוכנית ההתקנה באינטרנט עבור macOS)
Windows 7‏, מהדורות 32‎ סיביות‏ ו-‏64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows 8‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows 8.1‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 6 גרסה 4 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows 10‏, 32‎-bit‏ ו-‏64‎-bit
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 6 גרסה 4 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה.
Windows Server 2008 R2, SP1, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת  PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן ולאחר מכן השתמש בכלי להוספת מדפסת של Microsoft כדי להתקין אותו.
Windows Server 2012, במהדורת 64‏ סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן והתקן אותו בעזרת הכלי 'הוספת מדפסת' של Windows.
Windows Server 2012 R2, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן והתקן אותו בעזרת הכלי 'הוספת מדפסת' של Windows.
Windows Server 2016, במהדורת 64‏ סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 זמין להורדה מאתר האינטרנט של התמיכה במדפסת. הורד את מנהל ההתקן ולאחר מכן השתמש בכלי להוספת מדפסת של Microsoft כדי להתקין אותו.
macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra
הורד את HP Easy Start באתר 123‎.‎hp‎.‎com‎/‎LaserJet, ולאחר מכן השתמש בו להתקנת מנהל ההדפסה.
הערה:
מערכות ההפעלה הנתמכות עשויות להשתנות
הערה:
לקבלת רשימה עדכנית של מערכות ההפעלה הנתמכות, עבור אל www.hp.com/support/ljE60155,‏ www.hp.com/support/ljE60165 או www.hp.com/support/ljE60175 לקבלת העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת.
הערה:
לפרטים על מערכות ההפעלה של השרת והלקוח ולקבלת תמיכה במנהלי ההתקן של HP UPD עבור מדפסת זו, עבור אל www.hp.com/go/upd. תחת Additional information (מידע נוסף), לחץ על הקישורים.
דרישות מערכת מינימליות
Windows
macOS
  • חיבור אינטרנט
  • חיבור USB ‏1.1 או 2.0 ייעודי או חיבור רשת
  • ‎שטח דיסק פנוי של ‎2 GB‏
  • 1‎ GB RAM (במהדורת 32 סיביות) או ‎2 GB RAM (במהדורת 64 סיביות)
  • חיבור אינטרנט
  • חיבור USB ‏1.1 או 2.0 ייעודי או חיבור רשת
  • ‎שטח דיסק פנוי של ‎1.5 GB‏
הערה:
תוכנת ההתקנה של Windows מתקינה את השירות HP Smart Device Agent Base. גודל הקובץ הוא ‎100 kb בקירוב. הפונקציה היחידה שלו היא לאתר מדפסות המחוברות דרך USB מדי שעה. לא נאספים נתונים. אם נמצאה מדפסת USB, הוא מנסה לאתר ברשת מופע של JetAdvantage Management Connector‏ (JAMc). אם נמצא JAMc‏, השירות HP Smart Device Agent Base משודרג באופן מאובטח ל-Smart Device Agent מלא מתוך JAMc ויאפשר בכך לדפים המודפסים להיות מתועדים בחשבון Managed Print Services‏ (MPS). ערכות האינטרנט של מנהלי התקנים בלבד שהורדו מאתר hp.com עבור המדפסת והותקנו באמצעות אשף הוספת מדפסת אינן מתקינות שירות זה.
כדי להסיר את ההתקנה של השירות, פתח את לוח הבקרה, בחר באפשרות תוכניות או תוכניות ותכונות, ולאחר מכן בחר באפשרות הוספה/הסרה של תוכניות או הסר התקנת תוכנית כדי להסיר את השירות. שם הקובץ הוא HPSmartDeviceAgentBase.

ממדי המדפסת

ממדים עבור הדגמים E60155dn,‏ E60165dn ו-E60175dn
מידות
המדפסת סגורה במלואה
המדפסת פתוחה במלואה
גובה
357 מ"מ
433 מ"מ
עומק
466 מ"מ
1,040 מ"מ
רוחב
431 מ"מ
431 מ"מ
משקל (עם מחסנית טונר)
20.6 ק"ג
ממדים עבור מזין הנייר 1 ‏x ‏550 גיליונות
מידות
האביזר סגור לגמרי
האביזר פתוח לגמרי
גובה
148 מ"מ
148 מ"מ
עומק
466 מ"מ
790 מ"מ
רוחב
426 מ"מ
426 מ"מ
משקל
5.7 ק"ג
ממדים עבור HCI של 2,100 גיליונות עם מעמד
מידות
האביזר סגור לגמרי
האביזר פתוח לגמרי
גובה
341 מ"מ
341 מ"מ
עומק
466 מ"מ
864 מ"מ
רוחב
426 מ"מ
426 מ"מ
משקל
9.98 ק"ג
מידות עבור מזין המעטפות
מידות
האביזר סגור לגמרי
האביזר פתוח לגמרי
גובה
148 מ"מ
148 מ"מ
עומק
466 מ"מ
790 מ"מ
רוחב
426 מ"מ
426 מ"מ
משקל
5.8 ק"ג
מידות עבור תיבת הדואר מרובת התאים עם 5 סלים עם מהדק
מידות
האביזר סגור לגמרי
האביזר פתוח לגמרי
גובה
429 מ"מ
429 מ"מ
עומק
504 מ"מ
614 מ"מ
רוחב
475 מ"מ
511 מ"מ
משקל
11.3 ק"ג

טווח סביבת הפעלה

טווח סביבת הפעלה
תנאי סביבה
מידה מומלצת
מידה מותרת
טמפרטורה
15°‎ עד 25°‎C‎
‏10°‎ עד 32.5°‎ צלזיוס
לחות יחסית
30% עד 70% לחות יחסית
10% עד 80% RH


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏