תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed MFP E72425, E72430, E77422, E77428 - טעינת תוויות והדפסה עליהן

השתמש במגש 1 בלבד להדפסה על גיליונות של מדבקות (מגש רב-תכליתי). מגש ‎2 , מגש ‎3 והמגשים האופציונליים ‎2 x 520 גיליונות אינם תומכים בהדפסה על מדבקות.

הזנה ידנית של תוויות

השתמש במצב ההזנה הידנית עבור מגש 1 (מגש רב-תכליתי) כדי להדפיס גיליונות של תוויות.
 1. בתוכנית, בחר באפשרות Print (הדפס).
 2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Properties‎ (מאפיינים) או על Preferences‏ (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
  הערה:
  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
  הערה:
  כדי לגשת אל מאפיינים אלה מתוך מסך 'התחל' ב-Windows 8 או 8.1, בחר באפשרות התקנים, בחר באפשרות הדפסה ולאחר מכן בחר את המדפסת.
 3. לחץ על הכרטיסייה Paper/Quality (נייר/איכות).
 4. בחר את הגודל הנכון עבור גיליונות התוויות מתוך הרשימה הנפתחת Paper size (גודל הנייר).
 5. בחר באפשרות Labels‎ (תוויות) מתוך הרשימה הנפתחת Paper type (סוג נייר).
 6. בחר באפשרות Manual feed (הזנה ידנית) מתוך הרשימה הנפתחת Paper source (מקור נייר).
 7. לחץ על הלחצן אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני מסמך.
 8. בתיבת הדו-שיח Print (הדפס), לחץ על הלחצן Print (הדפס) כדי להדפיס את העבודה.

כיוון הדפסה של תווית

יש לטעון תוויות באופן ספציפי כדי להדפיס כראוי.
מגש
כיצד לטעון תוויות
מגש 1
צד מודפס כלפי מטה
הקצה התחתון נכנס למדפסת ראשון
מגש 2 או מגש 3
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון בצדו השמאלי של המגש


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏