תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - הדפסת מסמכים מאובטחים באמצעות 'מצב הדפסה סודית'

מבוא

למד כיצד להדפיס מסמכים בצורה מאובטחת באמצעות 'מצב הדפסה סודית'. השתמש במאפיין זה כדי להדפיס מסמכים פרטיים או סודיים שאחרים לא יוכלו לגשת אליהם.

הדרישות לשימוש ב'מצב הדפסה סודית'

כדי להשתמש במאפיין 'מצב הדפסה סודית', המדפסת או המדפסת המשולבת מוכרחות להיות בעלות דיסק RAM או כונן דיסק קשיח.

הדפס מסמך באמצעות 'מצב הדפסה סודית'

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס מסמך באמצעות 'מצב הדפסה סודית'.
 1. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, לחץ על סמל Windows בשורת המשימות של Windows, ולאחר מכן השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לפתוח את החלון המכיל את רשימת המדפסות המותקנות:
  • Windows 10: לחץ על סמל ההגדרות , לחץ על מדפסות וסורקים, ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות.
  • Windows 8 ו-8.1: לחץ על לוח הבקרה, לחץ על חומרה וקול ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות.
  • Windows 7: לחץ על התקנים ומדפסות.
 2. לחץ לחיצה ימנית על שם המדפסת שבה ברצונך להשתמש עבור הדפסה מאובטחת ולאחר מכן לחץ על העדפות הדפסה.
 3. לחץ על הכרטיסייה בסיסי, ולאחר מכן לחץ על הרשימה הנפתחת לצד מצב הדפסה, ולחץ על סודי.
  הערה:
  ההגדרה 'מצב הדפסה' עשויה להופיע בכרטיסייה אחרת, בהתאם לתוכנה.
  איור : לחץ על 'סודי' ברשימה הנפתחת 'מצב הדפסה'
  תיבת הדו-שיח 'הגדרות מצב הדפסה' נפתחת.
  איור : תיבת הדו-שיח 'הגדרות מצב הדפסה'
 4. הקצה שם עבודה, מזהה משתמש וסיסמה עבור עבודת ההדפסה:
  • שם עבודה: הזן שם עבור עבודת ההדפסה. שם זה יסייע לך לזהות את הקובץ כאשר תהיה מוכן להדפסת העבודה דרך לוח הבקרה של המדפסת. כדי להתאים אישית את שם העבודה, בחר באפשרות הזן שם ברשימה הנפתחת.
   איור : הזן שם עבודה
  • מזהה משתמש: הזן מזהה משתמש. תשתמש במזהה זה כדי להתחבר כאשר תהיה מוכן להדפיס את העבודה דרך לוח הבקרה של המדפסת. כדי להתאים אישית את מזהה המשתמש, בחר באפשרות הזן שם ברשימה הנפתחת.
   איור : הזן מזהה משתמש
  • סיסמה: הזן סיסמה. תשתמש בסיסמה זו כדי להתחבר כאשר תהיה מוכן להדפיס את העבודה דרך לוח הבקרה של המדפסת. עליך להזין את הסיסמה כדי להדפיס או למחוק את הקובץ.
 5. לחץ על אישור כדי לשמור את ההגדרות ולסגור את תיבת הדו-שיח. לאחר מכן לחץ על החל ועל אישור שוב כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 'העדפות הדפסה'.
 6. פתח את המסמך שברצונך להדפיס, לחץ על קובץ, ולאחר מכן לחץ על הדפסה.
 7. לחץ על שם המדפסת שקבעת את התצורה שלה עבור הדפסה מאובטחת, ולאחר מכן לחץ על הדפסה כדי לשלוח את העבודה למדפסת.
 8. כאשר אתה מוכן להדפיס את המסמך, עבור אל לוח הבקרה של המדפסת, גע באפשרות מצב עבודה, ולאחר מכן גע באפשרות הדפסה מאובטחת.
  המסך 'כניסה להדפסה מאובטחת' מוצג.
  איור : המסך 'כניסה להדפסה מאובטחת'
 9. במסך 'כניסה להדפסה מאובטחת', הזן את מזהה וסיסמה באמצעות לוח לוח המקשים של מסך המגע, ולאחר מכן גע באפשרות כניסה.
  רשימת עבודות הדפסה מאובטחות מוצגת במסך.
  איור : רשימה של עבודות הדפסה מאובטחות
 10. גע בשם העבודה שברצונך להדפיס ולאחר מכן גע באפשרות הדפסה.
  המדפסת תדפיס את העבודה ולאחר מכן תמחק את המסמך מאחסון המדפסת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏