תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet M607-M609‏, MFP M631-M633‏, E60055-E60075‏, MFP E62555-E62575 - הודעות השגיאה "חסימת נייר 13‎.B9.xx" ו"חוסר התאמה של גודל" מוצגות בלוח הבקרה

הבעיה

הודעות השגיאה "חסימת נייר 13‎.B9.xx" ו"חוסר התאמה של גודל" מוצגות בלוח הבקרה של המדפסת בעת הניסיון להדפיס על דף בעל איטום עצמי או דף דביק או גלויות הנסגרות באמצעות לחץ מכל אחת מהמדפסות הבאות:
 • ‏‎HP LaserJet Enterprise M607
 • ‏‎HP LaserJet Enterprise M608
 • ‏‎HP LaserJet Enterprise M609
 • HP LaserJet Enterprise MFP M631
 • HP LaserJet Enterprise MFP M632
 • HP LaserJet Enterprise MFP M633
 • ‏‎HP LaserJet Managed E60055
 • ‏‎HP LaserJet Managed E60065
 • ‏‎HP LaserJet Managed E60075
 • ‏‎HP LaserJet Managed MFP E62555
 • ‏‎HP LaserJet Managed MFP E62565
 • ‏‎HP LaserJet Managed MFP E62575

פתרון

שלב 1: הורד את גרסת הקושחה העדכנית ביותר של המדפסת

ודא שגרסת הקושחה העדכנית מותקנת במדפסת.
 1. הדפס דף תצורה כדי לבדוק את גרסת הקושחה המותקנת במדפסת.
  1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, החלק לימין כדי לנווט ולאחר מכן גע באפשרות דוחות.
  2. מהתפריט דוחות, גע באפשרות דפי תצורה/מצב.
  3. בחר בפריט דף תצורה ולאחר מכן גע בלחצן הדפסה.
  4. בדף התצורה, שים לב למהדורת הקושחה המופיעה במקטע פרטי ההתקן.
   (גרסת קושחה: 2406048_029638, לדוגמה)
 2. עבור אל התמיכה של HP.
 3. הקלד את דגם המדפסת שברשותך בתיבת הטקסט של החיפוש, ולאחר מכן הקש Enter במקלדת.
 4. בחר תוכנות ומנהלי התקנים מתוך החלונית השמאלית.
 5. שנה את מערכת ההפעלה, במידת הצורך.
 6. הרחב את המקטע Firmware-FutureSmart 4.
 7. בדוק אם מהדורת הקושחה המופיעה בדף התצורה זהה למהדורה המופיעה במקטע Firmware-FutureSmart 4.
 8. אם לא מותקנת הקושחה העדכנית ביותר של המדפסת, לחץ על הורדה, ולאחר מכן בחר שמירה.
 9. עבור למיקום הקובץ השמור, לחץ לחיצה ימנית על הקובץ ‎.zip ולאחר מכן חלץ את כל הקבצים.
  קובץ הקושחה הוא בעל סיומת bdl. השתמש בכונן הבזק USB או בשרת האינטרנט המשובץ של HP כדי להתקין את הקובץ ‎.bdl (קובץ קושחה).
  לקבלת הוראות לעדכון הקושחה, עבור אל מסמך התמיכה הבא עדכון קושחה באמצעות כונן הבזק USB או שרת האינטרנט המשובץ.

שלב 2: טען את הנייר כהלכה במגש

הערה:
כדי למנוע חסימות, הקפד לא לפתוח את המגש כאשר הוא נמצא בשימוש.
 1. פתח את המגש.
 2. התאם את מכווני אורך ורוחב הנייר על ידי לחיצה על ידית הכוונון הכחולה, והסט כל מכוון אל המיקום הנכון בהתאם לגודל הנייר.
 3. בהתאם לדגם המדפסת, ודא שטענת את הנייר בצורה נכונה במגש:
  • עבור HP LaserJet Enterprise M607‏, M608‏, M609‏, HP LaserJet Managed E60055‏, E60065 ו-E60075: טען את הדף בעל האיטום העצמי עם הקצה הדביק לעבר החלק האחורי של המגש כפי שמצוין בתמונה (הסבר 1).
    איור : הקצה הדביק לכיוון החלק האחורי של המגש
   1. מיקום הקצה הדביק: לכיוון הצד האחורי של מגש הנייר
  • עבור HP LaserJet Enterprise MFP M631‏, M632‏, M633‏, HP LaserJet Managed MFP E62555‏, E62565 ו-E62575: טען את הדף בעל האיטום העצמי עם הקצה הדביק לעבר הצד הנגדי של מכוון אורך הנייר של המגש, כפי שמצוין בתמונה (הסבר 1).
   1. מיקום הקצה הדביק: לעבר הצד הנגדי של מכוון אורך הנייר של המגש
 4. סגור את המגש.
  אם התמונה המודפסת הסתובבה ל-1800, עבור לשלב הבא כדי לסובב את התמונה המודפסת בהגדרת הכיוון.

שלב 3: הגדר את הגדרת הכיוון של התמונה

בהתאם לדגם המדפסת, השתמש בשיטה הבאה כדי לשנות את כיוון התמונה:

דגמי מדפסות ללא מהדק/מערם של HP (מעמד ליחידת גימור)

הערה:
השלבים הבאים חלים על דגמי המדפסות הבאים ללא מעמד ליחידת גימור: HP LaserJet Enterprise M607‏, M608‏, M609‏, HP LaserJet Managed E60055‏, E60065 ו-E60075:
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, החלק ימינה כדי לבחור בסמל הגדרות.
  איור : סמל 'הגדרות' בלוח הבקרה
 2. בתפריט הגדרות, גע באפשרות הדפסה.
  איור : הגדרות הדפסה
 3. בהגדרות הדפסה, גע באפשרות ניהול מגשים, ולאחר מכן בחר את ההגדרה סיבוב תמונה.
  איור : הגדרות סיבוב תמונה
 4. בחר באפשרות חלופי.
  איור : אפשרות חלופית ב'סיבוב תמונה'
אפשרות הגדרה זו תסובב את הטקסט או התמונה המודפסים ל-1800.

דגמי מדפסות המותקנים עם מהדק/מערם של HP (מעמד ליחידת גימור)

הערה:
השלבים הבאים חלים על דגמי המדפסות הבאים המותנים עם מעמד ליחידת גימור: HP LaserJet Enterprise MFP M631‏, M632‏, M633‏, HP LaserJet Managed MFP E62555‏, E62565 ו-E62575:
 1. במחשב השולחני שלך, בחר התקנים ומדפסות, לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שלך, ולאחר מכן בחר העדפות הדפסה מתוך התפריט הנפתח.
 2. בחלון העדפות הדפסה, בחר בכרטיסייה גימור.
 3. במקטע כיוון, בחר בתיבת הסימון סובב ב-180 מעלות, ולאחר מכן לחץ על החל.
 4. לחץ על OK, ולאחר מכן המשך בהדפסה.
  איור : תיבת הסימון 'סובב ב-180 מעלות'


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏