תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet 6700 - שגיאת 'חסימת נייר'

מסמך זה מיועד למדפסות Officejet 6700 Premium e-All-in-One.
בעת ההדפסה, המדפסת מפסיקה להזין דפים והודעת השגיאה חסימת נייר מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת. דבר זה מציין כי ייתכן שהנייר תקוע במדפסת.
הערה:
חסימות נייר עשויות להיות אמיתיות או כוזבות. המדפסת עשויה לדווח על חסימת נייר גם כאשר אין כל נייר תקוע. השלבים הבאים מתייחסים לחסימות נייר אמיתיות וכוזבות כאחד.

סרטון המדגים שחרור חסימת נייר

הסרטון הבא מדגים כיצד לשחרר חסימת נייר.
הערה:
בסרטון מוצגת המדפסות HP OfficeJet 6700 Premium e-All-in-One series ‏(H711), אך השלבים זהים עבור המדפסת שברשותך.

שלב 1: חפש נייר תקוע

חסימות נייר עלולות לקרות באזורים רבים במדפסת. אם אינך מצליח למצוא את חסימת הנייר באזור אחד, המשך לחפש באזור הבא עד שתאתר את החסימה.
  שים לב:
ניסיון לשחרר חסימת נייר מחזית המדפסת עלול לגרום נזק למנגנון ההדפסה. במידת האפשר צור גישה ושחרר חסימות נייר דרך גב המדפסת.
אם מצאת נייר תקוע והוצאת אותו מכל אזורי המדפסת, אך הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לשלב הבא.

שלב 2: ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות

ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  תמונה: חריץ האצבע בצד של המדפסת.
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח כדי להזיז את הגררה ידנית ולאפס את מנגנון הזנת הנייר כדי שלא להסתכן בהתחשמלות.
 5. השתמש בפנס כדי לבדוק אם נייר או עצמים כלשהם חוסמים את הגררה, ולאחר מכן הוצא את הנייר או את העצמים שתמצא.
    שים לב:
  אם הנייר נקרע במהלך הסרתו מהגלילים, בדוק את הגלילים והגלגלים כדי לוודא שלא נשארו בתוך המדפסת פיסות נייר קרועות. אם יישארו במדפסת חתיכות נייר, יכולות להיווצר עוד חסימות נייר.
 6. הכנס את היד למדפסת דרך דלת הגישה למחסניות והנע את הגררה באופן ידני.
  • אם הגררה תקועה בצד ימין של המדפסת, הזז את הגררה לצד שמאל של המדפסת.
  • אם הגררה תקועה בצד שמאל של המדפסת, הזז את הגררה לצד ימין של המדפסת.
  • אם הגררה תקועה באמצע המדפסת, הזז את הגררה לצד ימין של המדפסת.
 7. הסר כל נייר חופשי או עצם חוסם שתמצא.
 8. ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת. דחף את הגררה בחוזקה לצד שמאל של המדפסת ולאחר מכן דחף אותה ימינה.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
 10. חבר מחדש את חוט החשמל לגב המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 3: ניקוי גלילי הזנת הנייר

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלגלות הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. נקה את הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 1. כבה את ה‏המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח.
    אזהרה:
  נתק את כבל המתח לפני שתיגע בחלק הפנימי של המדפסת, כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 2. לחץ על הלחצנים שמשני צדי יחידת ההדפסה הדו-צדדית, ולאחר מכן משוך אותה לכיוונך כדי להסיר אותה.
  תמונה: הסר את יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
 3. הרטב קלות מטלית נטולת מוך במים מזוקקים, וסחוט ממנה נוזלים עודפים.
 4. לחץ את המטלית על גבי גלגלות בתוך המדפסת, ולאחר מכן סובב אותן כלפי מעלה בעזרת אצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
  תמונה: ניקוי הגלילים
 5. הרטב קלות מטלית נוספת נטולת מוך במים מזוקקים, וסחוט ממנה נוזלים עודפים.
 6. לחץ את המטלית כנגד הגלילים החיצוניים, וסובב אותם כלפי מעלה באצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
  תמונה: הגלילים החיצוניים של יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
 7. לחץ כלפי מטה על שתי הלשוניות בקצוות של יחידת ההדפסה הדו-צדדית כדי לפתוח את המכסה שלה.
  תמונה: לחץ על הלחצנים כדי לפתוח את יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
 8. נקה את הגלילים בתוך יחידת ההדפסה הדו-צדדית באותו האופן שבו ניקית את הגלילים האחרים.
  תמונה: הגלילים הפנימיים של יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
 9. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין (כ-‏10 דקות).
 10. סגור את מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
 11. דחוף בעדינות את יחידת ההדפסה הדו-צדדית לתוך המדפסת עד שהיא תינעל היטב במקומה בנקישה. אל תלחץ על הלחצנים בקצה יחידת ההדפסה הדו-צדדית בזמן שאתה מחבר אותה.
  תמונה: חבר את יחידת ההדפסה הדו-צדדית מחדש.
 12. חבר מחדש את חוט החשמל לגב המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 4: איפוס המדפסת

לעתים שגיאת חסימת נייר ממשיכה להופיע גם אם אין חסימת נייר (חסימת נייר כוזבת). אפס את המדפסת כדי לנסות למחוק שגיאת חסימת נייר כוזבת, ונסה להדפיס שוב.
 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.
 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.
 3. המתן ‏60 שניות.
 4. חבר מחדש את כבל המתח לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.
  הערה:
  HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.
 5. הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 5: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.
עבור אל צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, יפנו אותך אל מרכז שירות מקומי באזור שלך.
כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות עבור מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏