תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet - מאפייני לוח הבקרה

מסמך זה מיועד למדפסות HP Officejet 6812‏, 6815‏, 6820‏, ‏Officejet Pro 6830, ו-6835 e-All-in-One.
לוח הבקרה מכיל לחצנים רבים כדי להפעיל את המדפסת ותצוגת לוח בקרה כדי לבחור אפשרויות הדפסה.

לחצנים ונוריות בלוח הבקרה

סקור את המידע להלן על הלחצנים ועל הנוריות בלוח הבקרה.
איור : דוגמה ללחצנים, סמלים ונוריות בלוח הבקרה
תמונה: דוגמה ללחצנים, סמלים ונוריות בלוח הבקרה
1. נורית מצב אלחוט () הנורית מציינת את מצב החיבור האלחוטי של המדפסת. נורית כחולה המאירה ברציפות מציינת שנוצר חיבור אלחוטי המאפשר להדפיס. אם מאפיין האלחוט כבוי, נורית האלחוט כבויה ובמסך סיכום האלחוט מופיעות המלים האלחוט כבוי.
2. לחצן 'הקודם' () הלחצן מחזיר אל המסך הקודם. כאשר המאפיין זמין הלחצן נדלק.
3. לחצן 'עזרה' () הלחצן פותח את התפריט 'עזרה' עבור הפעולה הנוכחית. כאשר המאפיין זמין הלחצן נדלק.
4. הלחצן 'בית' () הלחצן מחזיר את תצוגת לוח הבקרה אל מסך הבית, שהוא המסך המוצג כאשר אתה מפעיל לראשונה את המדפסת. כאשר המאפיין זמין הלחצן נדלק.
5. תצוגת לוח הבקרה גע במסך כדי לבחור אפשרויות תפריט, או גלול בפרטי התפריט.
הרשימה הבאה מתארת את הלחצנים והנוריות:

תפריט תצוגת לוח הבקרה

גע בתצוגת לוח הבקרה כדי לבחור אפשרויות הדפסה מתוך תפריט. החלק אצבעך על פני התצוגה כדי לגלול בתפריטים.
איור : דוגמה לתפריטים בתצוגת לוח הבקרה
תמונה: דוגמה לתפריטים בתצוגת לוח הבקרה
הרשימה הבאה מתארת את אפשרויות ההדפסה:
1. העתקה () האפשרות פותחת את התפריט העתקה כדי לבחור סוג העתקה או לשנות את הגדרות ההעתקה.
2. פקס () האפשרות פותחת מסך כדי לשלוח פקס או לשנות הגדרות פקס.
3. סריקה () האפשרות פותחת את התפריט סרוק אל כדי לבחור יעד עבור הסריקה שלך.
4. HP Printables () האפשרות מספקת דרך מהירה לגשת למידע מהאינטרנט כגון שוברים, דפי צביעה, פאזלים ועוד, ולהדפיס אותו.
5. תמונה () האפשרות פותחת את התפריט תמונה כדי להציג, להדפיס או להדפיס מחדש תמונות.
6. הגדרה () האפשרות פותחת את התפריט הגדרה כדי לשנות העדפות ולהשתמש בכלים לביצוע משימות תחזוקה.
7. עזרה () האפשרות פותחת את התפריט עזרה כדי להציג סרטוני 'כיצד לבצע', מידע על מאפייני המדפסת ועצות.
8. סמל HP ePrint () האפשרות פותחת את התפריט סיכום שירותי אינטרנט כדי לבדוק את פרטי מצב ePrint, לשנות את הגדרות ePrint או להדפיס דף מידע של 'שירותי אינטרנט'.
9. סמל Wireless Direct () האפשרות פותחת את התפריט Wireless Direct כדי להפעיל או לכבות הדפסה באמצעות 'אלחוט ישיר' של HP ולהציג את השם והסיסמה של האלחוט הישיר.
10. סמל 'אלחוט'/Ethernet () / () הסמל אלחוט פותח את התפריט סיכום אלחוט כדי לבדוק את מצב האלחוט ולשנות את הגדרות האלחוט. באפשרותך להדפיס דוח בדיקת רשת אלחוטית כדי לאבחן בעיות בחיבור הרשת. אם אין חיבור רשת, סמל האלחוט מוצג כברירת מחדל.
סמל 11. Eco () האפשרות פותחת את התפריט Eco שבו באפשרותך לקבוע את התצורה של חלק מהמאפיינים הסביבתיים של המדפסת.
12. סמל 'מצב פקס' () האפשרות פותחת מידע על המצב של פונקציית המענה האוטומטי, יומני הרישום של הפקס ועוצמת הקול של הפקס.
13. סמל 'דיו' () האפשרות מציגה מפלסי דיו משוערים לפי מחסנית. הסמל מציג סמל אזהרה אם מפלס הדיו נמוך ממפלס הדיו המינימלי הצפוי.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏