תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת מדפסות HP Photosmart 7510 e-All-in-One (C311) - הגדרת ה- All-in-One (חומרה)

מסמך זה כולל את השלבים הבאים להתקנת המדפסת:
 • בדוק את תכולת האריזה
 • הוצא את המדפסת מאריזתה
 • חבר את כבל המתח והפעל
 • בחר שפה ומיקום
 • הגדר את אזור הזמן, השעה והתאריך.
 • הכנס את המחסניות
 • טען נייר

חיבור והתקנה של מדפסת All-in-One

כדי הגדיר את חומרת המדפסת, פעל בהתאם לשלבים הבאים, לפי סדר הופעתם.
  שים לב:
אל תחבר כעת את כבל ה-USB‏. אם אתה זקוק לכבל USB כדי לחבר את המוצר למחשב, תתבקש לחבר אותו בזמן המתאים במהלך התקנת התוכנה.

שלב ראשון: בדוק את תכולת האריזה

תכולת האריזה משתנה בהתאם למדינה/אזור. אתר בתוך האריזה את רשימת הפריטים הכלולים בה.

שלב שני: הוצא את ה-All-in-One מהאריזה

 1. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מהמדפסת.
  איור : הסר את כל חומרי האריזה
  תמונה: הסר את כל חומרי האריזה
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות, ולאחר מכן הסר את סרט ההדבקה מהחלק הפנימי של המדפסת.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות, ולאחר מכן הסר את סרט ההדבקה מהחלק הפנימי של המדפסת
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות, ולאחר מכן הסר את סרט ההדבקה מהחלק הפנימי של המדפסת
 3. סגור את דלת הגישה למחסניות.

שלב שלישי: חבר את כבל המתח והפעל את המדפסת All-in-One

 1. חבר את הכבל המחובר למתאם המתח לגב המוצר, חבר את כבל המתח למתאם המתח, ולאחר מכן חבר את כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
   איור : חבר את כבל החשמל למוצר
   תמונה: חבר את כבל החשמל למוצר
  1. חבר את הכבל ממתאם המתח למוצר.
  2. חבר את כבל המתח למתאם המתח.
  3. חבר את כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
  איור : לחץ על לחצן ההפעלה
  תמונה: לחץ על לחצן ההפעלה

שלב רביעי: בחר את השפה ואת המדינה/האזור שלך

כאשר תפעיל את המדפסת, תוצג הנחיה לבחירת השפה והאזור. בצע את השלבים הבאים להגדרת ברירת המחדל של השפה והמדינה/האזור במדפסת.
 1. גע בשפה הרצויה, ולאחר מכן גע באפשרות כן כדי לאשר את השפה שבחרת. יוצג התפריט 'הגדר אזור'.
 2. גע במדינה/אזור הרצויים, ולאחר מכן גע באפשרות Yes כדי לאשר את המדינה/האזור שבחרת.

שלב חמישי: הגדר את אזור הזמן, השעה והתאריך.

המוצר מבקש ממך לבחור את אזור הזמן שלך. בצע את השלבים הבאים להגדרת ברירת המחדל של אזור הזמן עבור המוצר שלך.
הערה:
אם עליך לחזור למסך הקודם, גע בלחצן חזרה ().
 1. גע באזור הזמן המבוקש. יוצג מסך 'הגדר זמן'.
 2. גע בחץ מעלה () או בחץ מטה () כדי להגדיר את השעה הנכונה בדקות.
 3. גע ב-AM או PM.
 4. גע בשעון קיץ אם אתה נמצא באזור זמן בו נהוג שעון קיץ.
 5. גע באישור כדי לאשר את השעה שהגדרת.
 6. באמצעות המספרים בלוח הבקרה, גע במספרים עבור החודש, היום והשנה, ולאחר מכן גע באישור.

שלב שישי: התקן את המחסניות

 1. פתח את דלת הגישה למחסניות. הגררה נעה לאזור הגישה.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות
 2. הסר את מכסה המגן מהגררה.
  איור : הסר את מכסה המגן מהגררה
  תמונה: הסר את מכסה המגן מהגררה
 3. משוך את הלשונית הכתומה להסרת הכיסוי הפלסטי ממחסנית.
  איור : הסר את עטיפת הפלסטיק ממחסנית
  תמונה: הסר את עטיפת הפלסטיק ממחסנית
 4. הסר את המכסה הכתום מהמחסנית. סובב את המכסה נגד כיוון השעון עד להסרתו.
  איור : הסר את המכסה הכתום מהמחסנית
  תמונה: הסר את המכסה הכתום מהמחסנית
 5. כשהחריר והמגעים פונים כלפי מטה, החלק את המחסנית לתוך התושבת שלה. לחץ על המחסנית כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה. ודא שסמל הצבע שעל תווית המחסנית מתאימה לסמל הצבע שעל התושבת.
  איור : הכנס את המחסנית
  תמונה: הכנס את המחסנית
 6. חזור על שלבים אלה להכנסת המחסניות האחרות.
 7. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות

שלב שביעי: טעינת נייר רגיל

 1. הרם את מגש הצילום.
 2. הסט את מכווני רוחב הנייר עד הקצה.
  איור : הסט את מכווני רוחב הנייר למיקומם החיצוני ביותר
  תמונה: הסט את מכווני רוחב הנייר למיקומם החיצוני ביותר
 3. טען במגש ערימת נייר רגיל, כשהקצה הקצר פונה כלפי המדפסת והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה (אם לנייר יש צד המיועד להדפסה). דחף את הערימה לתוך המגש עד שהיא תיעצר.
  איור : טען נייר במגש
  תמונה: טען נייר במגש
 4. הסט את מכווני רוחב הנייר עד שיהיו צמודים לקצות הנייר.
  איור : הסט את מכווני רוחב הנייר כנגד קצות הנייר
  תמונה: הסט את מכווני רוחב הנייר כנגד קצות הנייר
 5. סגור את מגש הצילום ואת מגש הנייר, משוך את מאריך המגש כלפיך, ולאחר מכן הארך את תפסן הנייר עד לפתיחתו המלאה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏