תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet ו-Color LaserJet Enterprise MFP - הודעות שמספרן 10.39.60, 10.39.69 ו-10.39.70

הבעיה

המוצר מיידע אותך כאשר ערכת מזין המסמכים עומדת להתרוקן או כמעט ריקה. אורך החיים בפועל של ערכת התחזוקה עבור מזין המסמכים האוטומטי (ADF) עשוי להשתנות.
השגיאות המספריות יופיעו רק ביומן האירועים.
  • 10.39.60 (יומן אירועים): הודעה של לוח הבקרה - ערכת מזין המסמכים עומדת להתרוקן
  • 10.39.69 (יומן אירועים): הודעה של לוח הבקרה - ערכת מזין המסמכים כמעט ריקה
  • 10.39.70 (יומן אירועים): הודעה של לוח הבקרה - הסריקה של ערכת מזין המסמכים ריקה לגמרי

פתרון

החלף את ערכת התחזוקה של מזין המסמכים.
לאחר החלפת ערכת התחזוקה של מזין המסמכים, אפס את המונה בדף ערכת התחזוקה על-ידי בחירה באפשרות New Document Feeder Kit (ערכת מזין מסמכים חדשה) בתפריט המשנה Manage Supplies (נהל חומרים מתכלים).
הערה:
כאשר חומר מתכלה של HP מגיע לסף הנמוך ביותר, מסתיימת אחריות Premium Protection של HP עבור חומר מתכלה זה.
HP ממליצה ללקוחות להכין מראש חומרים מתכלים חלופיים שיהיו זמינים להתקנה כשהחומר המתכלה כבר לא יהיה שמיש יותר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏