תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Managed - בדף התצורה או בדוח של לוח הבקרה מוצג גודל RAM שגוי

הבעיה

בעת הצגת נתוני RAN במדפסת HP Managed, המספר המדווח אינו תואם למה שמופיע בגיליון הנתונים או בתיעוד התמיכה הרלוונטי עבור הדגמים הבאים:
  • ‏‎HP LaserJet Managed Flow MFP E72520-E72540
  • ‏‎HP Color LaserJet Managed MFP E77820-E77830
  • ‏‎HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560
  • ‏‎HP Color LaserJet Managed MFP E87640-E87660
ניתן לראות נתונים שגויים אלה באחד או יותר מהמיקומים הבאים:
  • התפריט 'דוחות' בתצוגת לוח הבקרה
  • דף תצורה של המדפסת
  • דף תצורה בשרת האינטרנט המשובץ (EWS)
הערה:
גיליון הנתונים ותיעוד התמיכה הרלוונטי נכונים. יש יותר RAM במדפסת ממה שמדווח בדף התצורה.
מספרים שגויים שדווחו בדף התצורה כוללים את הנתונים הבאים:
דגם מדפסת (כל המהירויות)
סך כולל מדווח של RAM (שגוי)
E72520dn-E72540dn
E77820dn-E77830dn
2048
E72520z-E72540z
E77820z-E77830z
E82540dn-E82560dn
E87640dn-E87660dn
E82540z-E82560z
E87640z-E87660z
3072

הסיבה

נתוני הלוח הראשי לא נכללו במספרי ה-RAM הכוללים שדווחו.

פתרון

לא נדרשת כל פעולה. חוסר התאמה זה ב-RAM המדווח יתוקן בסבב קושחה עתידי שאמור להיות מופץ לקראת סוף 2017 או תחילת 2018.

גודלי RAM של שבב זיכרון

גודלי ה-RAM בפועל בשבבי הזיכרון משתנים בהתאם לדגם ולמיקום במדפסת.
הסך הכולל של RAM בפועל לפי דגם
מיקום RAM
מספר שבבי הזיכרון (משתנה)
דגמים
E72525dn
E72530dn
E72535dn
E77822dn
E77825dn
E77830dn
E72525z
E72530z
E72535z
E77822z
E77825z
E77830z
E82540dn
E82550dn
E82560dn
E87640dn
E87650dn
E87660dn
E82540z
E82550z
E82560z
E87640z
E87650z
E87660z
לוח אם (חזית)
2
1024
1024
1024
1024
לוח אם (גב)
2
1024
1024
1024
1024
לוח ראשי (חזית)
4
2048
2048
2048
2048
לוח ראשי (גב)
4
2048
2048
2048
2048
לוח האצה
2
לא ישים
1024
1024
1024
סה"כ RAM
משתנה
6144
7168
7168
7168

מיקומי שבב זיכרון

מדפסות מנוהלות כוללות בדרך כלל שבבי זיכרון שנמצאים בחלקים שונים של המדפסת. עבור מיקומים, ראה את התמונות להלן. לקבלת מידע נוסף על שבבי הזיכרון, פנה לספק השבבים או בקר בדף האינטרנט שלו.
איור : מיקום שבבי זיכרון RAM בלוח הראשי (חזית)
איור : מיקום שבבי זיכרון RAM בלוח הראשי (גב)
איור : מיקום שבבי זיכרון RAM בלוח האם (חזית)
איור : מיקום שבבי זיכרון RAM בלוח האם (גב)
איור : מיקום שבבי זיכרון RAM בלוח PCA של האצת סריקה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏