תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Managed - בדף התצורה או בדוח של לוח הבקרה מוצג מספר שגוי של אחסון מסוג eMMC או של כוננים קשיחים

הבעיה

בעת הצגת אחסון מסוג eMMC או נתונים אחרים של כונן דיסק קשיח במדפסת HP Managed, המספר המדווח אינו תואם למה שמופיע בגיליון הנתונים או בתיעוד התמיכה הרלוונטי עבור הדגמים הבאים:
  • ‏‎HP LaserJet Managed Flow MFP E72520-E72540
  • ‏‎HP Color LaserJet Managed MFP E77820-E77830
  • ‏‎HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560
  • ‏‎HP Color LaserJet Managed MFP E87640-E87660
ניתן לראות נתונים שגויים אלה באחד או יותר מהמיקומים הבאים:
  • התפריט 'דוחות' בתצוגת לוח הבקרה
  • דף תצורה מודפס
  • דף תצורה בשרת האינטרנט המשובץ (EWS)
הערה:
גיליון הנתונים ותיעוד התמיכה הרלוונטי נכונים. יש כונן דיסק קשיח נוסף בלוח הראשי של המדפסת שאינו מפורט בדוח דף התצורה, בעת שהוא מוצג מתוך לוח הבקרה או משרת האינטרנט המשובץ (EWS).

הסיבה

נתוני הלוח הראשי לא נכללו במספרי האחסון הכוללים שדווחו.

פתרון

לא נדרשת כל פעולה. חוסר התאמה זה במספרים המדווחים שמתייחסים לכונני דיסק קשיח או לאחסון eMMC יתוקן בעדכון קושחה עתידי.

סוגים וגדלים של כוננים

המספר בפועל של אחסון מסוג eMMC ושל כונני דיסק קשיח במדפסת, והגדלים של כל אחד מהם, משתנים בהתאם לדגם המדפסת.
אחסון מסוג eMMC וכונני דיסק קשיח בפועל לפי דגם
דגם המדפסת
גודל וסוג של כונן או אחסון
לוח אם (eMMC)
לוח אם (HDD או FIP)
לוח ראשי (HDD או FIP)
E72525dn
E72530dn
E72535dn
E77822dn
E77825dn
E77830dn
‎16 GB
לא ישים
‎320 GB
E72525z
E72530z
E72535z
E77822z
E77825z
E77830z
לא ישים
FIPs בנפח ‎320 GB או ‎500 GB*
FIPs בנפח ‎320 GB או ‎500 GB*
E82540dn
E82550dn
E82560dn
E87640dn
E87650dn
E87660dn
E82540z
E82550z
E82560z
E87640z
E87650z
E87660z
* כונן הדיסק הקשיח FIPs בנפח ‎500 GB זמין לרכישה אופציונלית.

מיקומי האחסון מסוג eMMC או כונן הדיסק הקשיח

מדפסות מנוהלות כוללות בדרך כלל כוננים קשיחים שנמצאים בחלקים שונים של המדפסת. עבור מיקומים, ראה את התמונות להלן. לקבלת מידע נוסף על הכוננים הקשיחים, פנה לספק הכונן הקשיח או בקר בדף האינטרנט שלו.
איור : מיקום כונן הדיסק הקשיח של הלוח הראשי (לפני הסרת המכסה)
איור : מיקום כונן הדיסק הקשיח של הלוח הראשי (לאחר הסרת המכסה)
איור : מיקום האחסון מסוג eMMC בלוח האם - דגמי Non-Flow
איור : מיקום כונן הדיסק הקשיח (HDD) בלוח האם - דגמי Flow בלבד


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏