תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung Xpress SL-M2070-M2079 - טעינת נייר

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן טעינת נייר במגש הנייר.
  איור : חלקי מגש הנייר
 1. מכוון רוחב הנייר
 2. מגש
הערה:
 • אם לא תכוונן את המכוון, הדבר עשוי לגרום לרישום הנייר, קימוט התמונה או חסימות נייר.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. בדוק את סוג המדפסת שלך.

טעינת נייר במגש

היעזר בשלבים הבאים לטעינת נייר במגש.
 1. פתח את המגש (1). לאחר מכן, התאם את גודל המגש למידות חומרי ההדפסה שאתה טוען (2).
  איור : פתח את מגש הנייר
 2. לפני הטעינה, כופף או אוורר את ערימת הנייר כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כיפוף או אוורור הנייר
 3. הנח את הנייר כשהצד שעליו ברצונך להדפיס פונה כלפי מעלה.
  איור : טעינת הנייר
  הערה:
  • אל תדחוף את מכווני רוחב הנייר רחוק מדי כדי שחומרי ההדפסה לא יתעקמו.
  • אל תשתמש בנייר שהצד המוביל שלו מסולסל או מקופל. הדבר עלול לגרום לחסימת נייר או לקימוט הנייר.
  • אם לא תכוונן את מכוון רוחב הנייר עשויות להיגרם חסימות נייר.
  איור : הנחה נכונה של מכווני רוחב הנייר
 4. הסט את מכוון רוחב הנייר לקצה ערימת הנייר בלי לגרום לה להתכופף.
  איור : כוונון מכוון רוחב הנייר
 5. הגדר את סוג הנייר וגודלו עבור המגש.

הזנה ידנית במגש

מגש הנייר יכול להכיל גדלים וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה, כגון גלויות, איגרות ומעטפות.
עצות בנוגע לשימוש בהזנה ידנית במגש:
 • אם תבחר Paper (נייר) > Source (מקור) > Manual Feeder (מזין ידנ) מתוך מנהל התקן המדפסת שלך, עליך ללחוץ על OK בכל פעם שתדפיס דף.
 • כדי למנוע חסימות נייר, אין להוסיף נייר בזמן ההדפסה כאשר יש עדיין נייר במגש.
 • טען חומרי הדפסה עם הפנים כלפי מעלה במרכז המגש, כשהקצה העליון נכנס ראשון לתוך המגש.
 • כדי להבטיח איכות הדפסה ולמנוע חסימות נייר, השתמש רק בסוגי הנייר המאושרים.
 • שטח כל סלסול בגלויות, במעטפות ובתוויות לפני שתטען אותם במגש.
 • בעת הדפסה על חומר ההדפסה המיוחד, עליך לציית לקווים המנחים לטעינה. (עיין בסעיף הבא, 'הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים')
 • טען סוג, גודל ומשקל אחד בלבד של חומר הדפסה בכל פעם במגש.

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

כדי לשנות את הגדרת הנייר המוגדרת במדפסת, הגדר את סוג הנייר בחלון Printing Preferences (העדפות הדפסה) > הכרטיסייה Paper (נייר) > Paper Type (סוג נייר).
לדוגמה, אם ברצונך להדפיס על תוויות, בחר Label (תווית) עבור Paper Type (סוג נייר).
הערה:
בעת שימוש בחומרי הדפסה מיוחדים, הזן גיליון אחד בכל פעם.
עיין בטבלה כדי לקבל מידע לגבי חומרי ההדפסה המיוחדים שניתנים לשימוש במגש.
סוגים
מגשa
רגיל
Y
נייר עבה
Y
דק
Y
דחוס
Y
צבע
Y
חבילת כרטיסים
Y
תוויות
Y
מעטפה
Y
מודפס מראש
Y
כותנה
Y
ממוחזר
Y
ארכיון
Y
סוגי הנייר הזמינים להזנה ידנית במגש.
(Y: נתמך, ריק: לא נתמך)


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏