תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung Xpress SL-M2070-M2079 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר במדפסת שלך. כאשר מחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה, המדפסת תפסיק להדפיס.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בהתאם לדגם ולאפשרויות המותקנות בפועל. בדוק את סוג המדפסת שלך.
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע בצד הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 • בעת פתיחת יחידת הסריקה, אחוז במזין המסמכים וביחידת הסריקה ביחד.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסניות הטונר.
 1. פתח את יחידת הסריקה.
  איור : פתח את יחידת הסריקה
 2. פתח את המכסה הפנימי.
  איור : פתח את הכיסוי הפנימי
 3. אחוז בידית של מחסנית הטונר והסר אותה מהמדפסת.
  איור : הסר את מחסנית הטונר המשומשת
 4. הסר את הכיסוי המגן של מחסנית הטונר החדשה.
  איור : הוצא מהאריזה את מחסנית הטונר החדשה
 5. נער בעדינות את הטונר מצד לצד כדי לפזר אותו בצורה שווה.
  איור : נער את הטונר בעדינות 5 - 6 פעמים
 6. הכנס את מחסנית הטונר החדשה למדפסת.
  איור : התקן את מחסנית הטונר החלופית.
 7. סגור את המכסה הפנימי.
  איור : סגור את הכיסוי הפנימי
 8. סגור את יחידת הסריקה.
  איור : סגור את יחידת הסריקה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏