תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - אפשרויות נוספות בעת שליחת פקס

אפשרויות נוספות בעת שליחת פקס

ההגדרות הבאות זמינות ברשימת Options (אפשרויות) בעת שליחת פקס.
הערה:
הרשימה הבאה כוללת את סט האפשרויות הראשי שזמין עבור מדפסות HP LaserJet Enterprise MFP. אפשרויות מסוימות אינן זמינות בכל המדפסות.
צדדי מסמך המקור
ציין אם מסמך המקור מודפס בצד אחד או בשני הצדדים.
רזולוציה
ציין את הרזולוציה עבור תמונות סרוקות. בחר ברזולוציה גבוהה יותר כדי להגביר את בהירות התמונה. עם זאת, ככל שהרזולוציה תגדל, כך יגדל גם גודל הקובץ.
גודל מסמך המקור
ציין את גודל הנייר עבור מסמך המקור.
Content Orientation (כיוון תוכן)
ציין אם כיוון ההדפסה של המסמך המקורי יהיה לאורך או לרוחב.
התאמת תמונה
Sharpness (חדות): הבהר או רכך את התמונה. לדוגמה, אם תגדיל את רמת החדות, הטקסט ייראה חד יותר, אולם אם תקטין אותה, התמונות עשויות להיראות חלקות יותר.
Darkness (כהות): הגדל או הקטן את כמות הלבן והשחור המשמשת בצבעים בתמונות סרוקות.
Contrast (ניגודיות): הגדל או הקטן את ההבדל בין הצבע הבהיר ביותר לצבע הכהה ביותר בדף.
Background Cleanup (ניקוי רקע): הסר צבעים דהויים מהרקע של תמונות סרוקות. לדוגמה, אם מסמך המקור מודפס על נייר צבעוני, השתמש במאפיין זה כדי להבהיר את הרקע מבלי להשפיע על הכהות של התמונה.
Automatic Tone (גוון אוטומטי): אפשרות זו זמינה עבור מדפסות Flow בלבד. במסמכי מקור המכילים לפחות 100 תווים של טקסט בעמוד, המדפסת יכולה לזהות את הקצה הנמצא בראש העמוד, ולכוון את התמונות הסרוקות כהלכה. אם עמודים מסוימים מסודרים כך שהתוכן מופיע במהופך ביחס לשאר, התמונה הסרוקה שתתקבל תציג את כל העמודים בכיוון הנכון. אם חלק מהעמודים הם בכיוון הדפסה לרוחב, המדפסת תסובב את התמונה כך שחלקו העליון של העמוד יתאים לחלקה העליון של התמונה.
מיטוב טקסט/תמונה
מטב את העבודה עבור סוג התמונה הנסרקת: טקסט, גרפיקה, או תצלומים.
מחיקת קצוות
הערה:
מאפיין זה אינו זמין לכל גרסאות הקושחה. ייתכן שתצטרך לעדכן את קושחת המדפסת כדי שניתן יהיה להשתמש במאפיין זה.
הסר פגמי סריקה, כגון שוליים כהים, סימני סיכות או סימני ניקוב חורים על-ידי "מחיקת" קצוות עבודת הסריקה שצוינו.
השמטת עמודים ריקים
אל תכלול דפים ריקים ממסמך המקור בתמונה הסרוקה. מאפיין זה שימושי בעת סריקת דפים מודפסים משני הצדדים, כך שעמודים ריקים במסמך יוסרו.
זיהוי הזנה מרובה
הפעל או השבת זיהוי הזנת דפים מרובים. כאשר האפשרות מופעלת, הסריקה נעצרת אם המדפסת מזהה הזנה של יותר מעמוד אחד בכל פעם במזין המסמכים. כאשר האפשרות מושבתת, הסריקה ממשיכה כשהזנה מרובה מזוהה, כדי לאפשר סריקה של עמודים הדבוקים זה לזה, מסמכי מקור עם פתקים נדבקים עליהם או נייר עבה.
הודעה
בחר אם לשלוח הודעות על סטטוס עבודות הסריקה. המדפסת יכולה להדפיס את ההודעה או לשלוח אותה בדוא"ל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏