תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - כיצד לסרוק (Chromebooks)

מסמך זה מתייחס למדפסות HP המתחברות למחשבי Chromebook.
סרוק מסמכים וצילומים במדפסת HP באמצעות Webscan דרך דפדפן Chrome. אין צורך בתוכנה או במנהלי התקן נוספים כלשהם.

סרוק בעזרת 'סריקת רשת'

גש לתכונת Webscan בשרת האינטרנט המשובץ של המדפסת (EWS) כדי לשמור סריקות ב-Chromebook.
 1. חבר את המדפסת לאותה רשת אלחוטית שאליה מחובר ה-Chromebook.
  • מדפסות עם תפריטי מסך מגע או תפריט מבוססי-טקסט: בחר בתפריט הגדר, רשת, או אלחוט כדי להפעיל את אשף הגדרת האלחוט. כאשר תתבקש לעשות זאת, בחר את שם הרשת המקומית שלך, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך כדי להזין את סיסמת הרשת להשלמת החיבור.
  • מדפסות עם לחצנים בלבד: לחץ והחזק את לחצן האלחוט למשך 3 שניות לפחות עד שהנורית תתחיל להבהב, ואז לחץ על לחצן ה-WPS בנתב. כאשר נורית האלחוט במדפסת דולקת בצורה יציבה, החיבור הושלם.
 2. השג את כתובת ה-IP, של המדפסת שלך, מספר הזיהוי הייחודי שהוקצה למדפסת ברשת.
  במדפסות עם מסך מגע או לוחות בקרה מבוססי-תפריטים, מצא את כתובת ה-IP בתפריט האלחוט או בהגדרות הרשת. עבור מדפסות עם תפריט לוח בקרה, הדפס דף תצורת רשת כדי להשיג את כתובת ה-IP.
  דוגמה של כתובת IP בלוח הבקרה של המדפסת
 3. הקלד את כתובת ה-IP בשורת הכתובת של דפדפן Chrome, לאחר מכן לחץ על Enter כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של המדפסת.
  דוגמה לכתובת IP בשורת הכתובת של דפדפן Chrome
 4. לחץ על סרוק בתפריט העליון.
  תוצג ההודעה 'לא תוכל להשתמש בפונקציה זו משום שהיא הושבתה'.
  שגיאת Webscan מוצגת ב-EWS
 5. לחץ הגדרות בתפריט העליון, לחץ אבטחה, ואז לחץ הגדרות מנהל.
  מוצגת הודעה שאתה מועבר לדף בטוח מאופשר HTTPS. לחץ על אישור או העבר אל HTTPS.
 6. אם מוצגת ההודעה 'החיבור שלך אינו פרטי' לחץ על מתקדם, ואז לחץ עבור אל [כתובת ה-IP של המדפסת].
 7. בהגדרות המנהל, בחר את התיבה שלצד Webscan או Webscan מתוך EWS, לחץ החל, ואז לחץ אישור.
 8. חזור אל תפריט סרוק, בחר מתוך הגדרות הסריקה הזמינות, ואז לחץ התחל סריקה.
  פריט סרוק ב-Webscan
 9. לחץ לחיצה ימנית על הפריט הסרוק, ואז לחץ שמור בשם כדי לבחור את סוג הקובץ, שם הקובץ ותיקיית היעד או השירות המבוסס-ענן.

אפשרויות סריקה נוספות

אם המדפסת שלך אינה תומכת ב-Webscan, יש להשתמש בשיטות אחרות אלה כדי לגשת לסריקות ב-Chromebook.
 • סרוק אל כונן USB פלאש או כרטיס זיכרון SD: אם יש במדפסת שלך כניסת USB או כרטיס SD בלוח הקדמי, הכנס את התקן האחסון לתוך הכניסה, ואז בחר באפשרות USB או SD מתוך תפריט לוח הבקרה של הסריקה. מרגע שהסריקה נשמרה בהתקן האחסון, הסר אותה מהמדפסת ואז הכנס אותה לתוך כניסה זמינה ב-Chromebook על מנת לפתוח את קובץ הסריקה.
 • סרוק לדוא"ל או לענן: כמה מדפסות בעלות יכולת HP ePrint עם לוחות בקרה המבוססים על מסך מגע מגיעות עם אפליקציות מובנות השולחות סריקות ישירות לחשבון דוא"ל או אל Google Drive. פתח את תפריטי האפליקציות או הסריקות כדי לגשת אל סורק לדוא"ל או לאפליקציה Drive ואז פעל בהתאם להוראות כלשהן המוצגות על גבי המסך, על מנת להגדיר את האפליקציות ולהשתמש בהן.
  למידע נוסף על השימוש באפליקציה Drive, גש אל הגדרה ושימוש באפליקציה Google Drive במדפסת HP שברשותך.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏