תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise MFP, HP PageWide Managed MFP - הגדרות לשימור אנרגיה

מבוא

קבע את הגדרות השינה כדי להפחית את צריכת החשמל כאשר המדפסת נמצאת במצב סרק.

הגדרת הטיימר לשינה וקביעת תצורת המדפסת לשימוש במתח בהספק של 2 ואט או פחות

הגדרות השינה משפיעות על כמות החשמל שבה המדפסת משתמשת, זמן התעוררות/שינה, מהירות כניסת המדפסת למצב שינה ומהירות ההתעוררות ממצב שינה.
כדי לקבוע את תצורת המדפסת לשימוש ב-2 ואט או בפחות מתח במצב שינה, הזן זמנים עבור ההגדרות Sleep after Inactivity (שינה לאחר חוסר פעילות) ו-Auto Off after sleep (כיבוי אוטומטי לאחר שינה).
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר הגדרות.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • General (כללי)
  • Energy Settings (הגדרות צריכת חשמל)
  • הגדרות מצב שינה
 3. בחר באפשרות Sleep after Inactivity (שינה לאחר חוסר פעילות) כדי לציין את מספר הדקות שבהן המדפסת תהיה לא פעילה לפני שהיא תעבור למצב שינה. הזן את פרק הזמן המתאים.
 4. בחר באפשרות Auto Off after sleep (כיבוי אוטומטי לאחר שינה) כדי להעביר את המדפסת למצב עמוק יותר של חיסכון בחשמל לאחר פרק זמן של שינה. הזן את פרק הזמן המתאים.
  הערה:
  כברירת מחדל, המדפסת תתעורר ממצב Auto Off (כיבוי אוטומטי) בתגובה פעילות כלשהי פרט ל- USB או ל- Wi-Fi. כדי לקבוע הגדרות צריכת החשמל מחמירות יותר, תוכל להגדיר שהמפדסת תתעורר רק בלחיצה על לחצן ההפעלה על-ידי בחירה באפשרות Shut down ‎(‎wake on power button only‎)‎ (כיבוי (יקיצה לאחר לחיצה על לחצן הפעלה בלבד)).
 5. בחר Done (בוצע) לשמירת ההגדרות.

הגדר תזמון שינה

השתמש במאפיין‏ Sleep Schedule (תזמון מצב שינה) כדי לקבוע את תצורת המדפסת כך שתתעורר באופן אוטומטי או תעבור למצב Sleep (שינה) בזמנים מסוימים בימים מסוימים בשבוע.
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר הגדרות.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • General (כללי)
  • הגדרות צריכת חשמל
  • תזמון מצב שינה
 3. בחר בלחצן‏ New Event (אירוע חדש) ולאחר מכן בחר את סוג האירוע שברצונך לתזמן: Wake Event (אירוע יקיצה) או Sleep Event (אירוע שינה).
 4. עבור אירוע יקיצה או שינה, הגדר את השעה ואת ימות השבוע עבור האירוע. בחר Save (שמור) כדי לשמור את ההגדרה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏